Návod k použití SAMSUNG GT-E2152 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-E2152. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-E2152 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-E2152.


SAMSUNG GT-E2152 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (555 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-E2152 (588 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-E2152UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka GT-E2152 Pouzívání této pírucky Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho mobilního telefonu. Strucné pokyny naleznete v cástech , , Pedstavení vaseho mobilního telefonu", , , Sestavení a píprava vaseho mobilního telefonu" a , , Pouzívání základních funkcí". Ikony v pokynech Poznámka: poznámky, rady nebo dodatecné informace Následující krok: poadí mozností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli urcitou akci; napíklad: v rezimu Menu vyberte Zpráva Vytvoit zprávu (znamená Zpráva, potom Vytvoit zprávu) Hranaté závorky: tlacítka telefonu; napíklad: ] (znamená Vypínací tlacítko/tlacítko [ ukoncení) Lomené závorky: kontextová tlacítka ovládající rzné funkce na kazdé obrazovce; napíklad: <OK> (znamená kontextové tlacítko OK) Viz: stránky se souvisejícími informacemi; napíklad: str. 12 (znamená , , viz strana 12") [ ] < > 2 Informace o autorských právech Práva na veskeré technologie a produkty, které jsou soucástí tohoto telefonu, jsou majetkem píslusných vlastník: · Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. · JavaTM je ochranná známka spolecnosti Sun Microsystems, Inc. 3 Obsah Pedstavení vaseho mobilního telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Rozvrzení telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ikony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sestavení a píprava vaseho mobilního telefonu . . . 9 Vlození SIM karty a baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nabíjení baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vlození pamové karty (volitelné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zadejte název pro nový seznam skladeb a stisknte tlacítko Potvrdit. 39 Úprava nastavení hudebního pehrávace 1. Upravte a pizpsobte si nastavení hudebního pehrávace. Stisknutím <Volby> Nahrát zahájíte nahrávání. Po skoncení nahrávání stisknte <Stop>. Vyberte rádiovou stanici, kterou chcete pidat do seznamu oblíbených stanic. Vyberte prázdné umístní, kam chcete stanici ulozit. Oblíbené stanice mzete zvolit tak, ze pi zobrazení obrazovky FM rádia stisknete na klávesnici císlo umístní stanice. 40 Pouzívání nástroj a aplikací Naucte se pracovat s nástroji a doplkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu. Pouzívání bezdrátové funkce Bluetooth Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth 1. Abyste umoznili ostatním zaízením nalezení telefonu, pejdte dol na Viditelnost telefonu a stisknte <Zm> Vzdy zapnuto. 41 Nalezení jiných zaízení Bluetooth a spárování s nimi 1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zaízení, pokud jej má, a stisknte <OK>. Kdyz majitel druhého zaízení zadá stejný kód nebo pijme pipojení, spárování bude dokonceno. V závislosti na zaízení nemusí být zadání kódu PIN nutné. Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth 1. Vyberte soubor nebo polozku z jedné z aplikací telefonu, kterou chcete odeslat. Stisknte <Volby> Odeslat pes nebo Odeslat vizitku pes Bluetooth. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stisknte <OK> (je-li to nutné). Stisknutím <Ano> potvrte, ze chcete pijmout data ze zaízení (je-li to nutné). 42 Aktivace a odeslání zprávy SOS V nouzové situaci mzete odeslat zprávy SOS rodin nebo pátelm. V rezimu Menu vyberte Zpráva Nastavení Zprávy SOS Moznosti odesílání. Pejdte dol a otevete seznam píjemc stisknutím tlacítka Potvrdit. Stisknutím tlacítka Potvrdit píjemce ulozíte. Pejdte dol a nastavte pocet opakovaných odeslání zprávy SOS. Pokud jsou tlacítka zamknutá, zprávu SOS odeslete na pednastavená císla ctynásobným stisknutím [ ]. Telefon se pepne do rezimu SOS a odesle pednastavenou zprávu SOS. 43 Falesná volání Kdyz se budete chtít dostat ze schzky nebo nechtné konverzace, mzete nasimulovat píchozí hovor. [. . . ] Prohlásení o shod na zadní stran této pírucky dokládá splnní evropské smrnice o rádiovém zaízení a telekomunikacním koncovém zaízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Dalsí informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách vnovaných mobilním telefonm Samsung. 66 Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-E2152

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-E2152 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag