Návod k použití SAMSUNG GT-E2121B UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-E2121B. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-E2121B bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-E2121B.


SAMSUNG GT-E2121B UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (655 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-E2121B (1004 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-E2121BUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka GT-E2121B Pouzívání této pírucky Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho mobilního telefonu. Strucné pokyny naleznete v cástech , , Pedstavení vaseho mobilního telefonu", , , Sestavení a píprava vaseho mobilního telefonu" a , , Pouzívání základních funkcí". Ikony v pokynech Poznámka: poznámky, rady nebo dodatecné informace Následující krok: poadí mozností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli urcitou akci; napíklad: v rezimu Menu vyberte Zprávy Vytvoit novou zprávu (znamená Zprávy, potom Vytvoit novou zprávu) Hranaté závorky: tlacítka telefonu; napíklad: [ ] (znamená Vypínací tlacítko/tlacítko ukoncení) Lomené závorky: kontextová tlacítka ovládající rzné funkce na kazdé obrazovce; napíklad: <OK> (znamená kontextové tlacítko OK) Viz: stránky se souvisejícími informacemi; napíklad: str. 12 (znamená , , viz strana 12") [ ] < > 2 Informace o autorských právech Práva na veskeré technologie a produkty, které jsou soucástí tohoto telefonu, jsou majetkem píslusných vlastník: · Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015695 · JavaTM je ochranná známka spolecnosti Sun Microsystems, Inc. 3 Obsah Pouzívání této pírucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pedstavení vaseho mobilního telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Rozvrzení telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ikony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sestavení a píprava vaseho mobilního telefonu. . . . . . 9 Vlození SIM karty a baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nabíjení baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vlození pamové karty (volitelné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pouzívání základních funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zapnutí nebo vypnutí telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pístup k menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Upravte si telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pouzívání základních funkcí pro volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Odesílání a prohlízení zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Odeslání e-mailu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zadávání textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pidání a vyhledání kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pouzívání základních funkcí fotoaparátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Poslech hudby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Procházení webu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pouzívání pokrocilých funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Pouzívání pokrocilých funkcí pro volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Pouzívání pokrocilých funkcí kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4 Pouzívání pokrocilých funkcí pro zasílání zpráv . . . . . . 28 Pouzívání pokrocilých funkcí fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Pouzívání pokrocilých hudebních funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Pouzívání nástroj a aplikací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pouzívání bezdrátové funkce Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Aktivace a odeslání zprávy SOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Nahrávání a pehrávání hlasových poznámek . . . . . . . . . 38 Pouzívání Java her a aplikací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Vytvoení svtových hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Nastavení a pouzívání budíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Pouzívání kalkulacky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Pevod mn nebo jednotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Nastavení casovace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Pouzívání stopek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Vytvoení textové poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Správa kalendáe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Aktivace funkce baterka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 esení problém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Informace k bezpecnosti a pouzívání . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stisknte <OK> (je-li to nutné). Stisknutím <Ano> potvrte, ze chcete pijmout data ze zaízení (je-li to nutné). 36 Aktivace a odeslání zprávy SOS V nouzové situaci mzete odeslat zprávy SOS rodin nebo pátelm. V rezimu Menu vyberte Zprávy Nastavení Zprávy SOS Moznosti odesílání. Píjemce ulozíte stisknutím <Volby> Ulozit. Pejdte dol a nastavte pocet opakovaných odeslání zprávy SOS. Pokud jsou tlacítka zamknutá, zprávu SOS odeslete na pednastavená císla ctynásobným stisknutím [ ]. Rezim SOS mzete ukoncit stisknutím [ ]. 37 Falesná volání Kdyz se budete chtít dostat ze schzky nebo nechtné konverzace, mzete nasimulovat píchozí hovor. · V základním rezimu hovor uskutecníte stisknutím a podrzením navigacního tlacítka dol. · Pokud jsou tlacítka zamknutá, je teba stisknout navigacní tlacítko dol ctyikrát. Nahrávání a pehrávání hlasových poznámek Záznam zvukové poznámky 1. Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání. Az budete chtít skoncit, stisknte <Stop>. 38 Pehrání zvukové poznámky 1. Na obrazovce diktafonu stisknte <Volby> Pejít do slozky Moje hlasové nahrávky. Vyberte soubor. Pouzívání Java her a aplikací 1. Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokyn. Dostupné hry se mohou lisit v závislosti na poskytovateli sluzeb a oblasti. Ovládání her a moznosti se mohou lisit. Vytvoení svtových hodin 1. Vyberte casové pásmo pechodem doleva nebo doprava a stisknte <Pidat>. Chcete-li pidat dalsí hodiny, opakujte kroky 2 a 3. 39 Nastavení a pouzívání budíku Naucte se nastavit a ovládat upozornní na dlezité události. Vypnutí budíku Kdyz slysíte upozornní: · Stisknutím <OK> nebo Potvrdit budík zastavíte. · Stiskem <Odloz. > mzete budík ztisit na dobu posunutí. Pejdte doleva nebo doprava na Vypnout a stisknte <Ulozit>. 40 Pouzívání kalkulacky 1. Základní matematické operace mzete provádt pomocí tlacítek, která odpovídají zobrazení kalkulacky. Pevod mn nebo jednotek 1. Zadejte mny nebo jednotky do píslusných polí. Nastavení casovace 1. [. . . ] Dalsí informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách vnovaných mobilním telefonm Samsung. 58 Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. Podnikoví uzivatelé by mli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat vsechny podmínky kupní smlouvy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-E2121B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-E2121B bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag