Návod k použití SAMSUNG GT-E1170 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-E1170. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-E1170 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-E1170.


SAMSUNG GT-E1170 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (796 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-E1170 (836 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-E1170UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] GT-E1170 k mobilnímu telefonu Uzivatelská pírucka Nkteré cásti této pírucky se mohou lisit od provedení vaseho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu a poskytovateli sluzeb. www. samsungmobile. com Obsah Pouzívání této pírucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Informace k bezpecnosti a pouzívání . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ikony v pokynech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Bezpecnostní upozornní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bezpecnostní opatení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Dlezité informace k pouzívání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pedstavení vaseho mobilního telefonu . . . . . . . . 18 Slození a píprava vaseho mobilního telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Uspoádání telefonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Vlození SIM karty a baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Nabíjení baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Pouzívání základních funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Zapnutí nebo vypnutí telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pístup k menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Píjem hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nastavení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Zmna vyzvánní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Volání posledního volaného císla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Zadávání textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Pidání nového kontaktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Odesílání a zobrazování zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Falesná volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Nastavení a pouzívání budíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pouzívání pokrocilých funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pouzívání pokrocilých funkcí pro volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Volání posledního volaného císla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Aktivace mobilního stopae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Aktivace a odeslání zprávy SOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Falesná volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Pouzívání nástroj a aplikací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Pouzívání Java her a aplikací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Pouzívání kalkulacky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Pevod mn nebo jednotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Nastavení casovace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Pouzívání stopek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Vytvoení textové poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zobrazení kalendáe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zapnutí svtla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 Pouzívání této pírucky Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho mobilního telefonu. Strucné pokyny naleznete v cástech , , Pedstavení vaseho mobilního telefonu", , , Sestavení a píprava vaseho mobilního telefonu", a , , Pouzívání základních funkcí". Ikony v pokynech Poznámka: poznámky, rady nebo dodatecné informace Následující krok: poadí mozností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli urcitou akci; napíklad: v rezimu Menu vyberte Zprávy Vytvoit novou zprávu (znamená Zprávy, potom Vytvoit novou zprávu) ] Hranaté závorky: tlacítka telefonu; napíklad: [ ] (znamená tlacítko zapnout/ukoncení menu) Lomené závorky: kontextová tlacítka ovládající rzné funkce na kazdé obrazovce; napíklad: <OK> (znamená kontextové tlacítko OK) [ < > 4 Informace k bezpecnosti a pouzívání Abyste zabránili nebezpecným nebo nelegálním situacím a zajistili spickový výkon mobilního telefonu, ite se následujícími pokyny. Bezpecnostní upozornní Uchovávejte telefon mimo dosah malých dtí a domácích zvíat Uchovávejte telefon a veskeré píslusenství mimo dosah malých dtí a zvíat. Pi spolknutí malých díl mze dojít k udusení nebo váznému zranní. Chrate svj sluch Nadmrné vystavení hlasitému zvuku mze zapícinit poskození sluchu. [. . . ] Hovor ukoncíte stisknutím [ Zvuk v mono sluchátkách je velice tichý nebo tém neslysitelný. Pouzívejte pouze stereo sluchátka. 4 Píjem hovoru 1. ]. Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti vyzváncího tónu 1. Pejdte na profil, který pouzíváte. Pi pouzití tichého nebo offline profilu není mozné nastavit hlasitost zvonní. 3. Pechodem doleva nebo doprava nastavíte úrove hlasitosti. Nastavení hlasitosti reproduktoru bhem hovoru Bhem hovoru mzete upravit hlasitost stisknutím navigacního tlacítka nahoru nebo dol. 5 V hlucném prostedí budete mít pi pouzívání funkce hlasitý odposlech potíze s tím, abyste slyseli osobu, se kterou mluvíte. Lepsího výsledku dosáhnete s normálním rezimem telefonu. Zmna vyzvánní 1. Pejdte na profil, který pouzíváte. Pi pouzití tichého nebo offline profilu není mozné zmnit vyzvánní. 3. Pokud chcete aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu. Volání posledního volaného císla 1. Stisknutím tlacítka Potvrdit mzete zobrazit informace o hovoru a stisknutím [ ] mzete vytocit císlo. Zadávání textu Zmna rezimu zadávání textu · Stisknutím a podrzením [ ] lze pepnout mezi rezimy T9 a ABC. V závislosti na zemi mze být také mozné zapnout rezim zadávání pro konkrétní jazyk. · Stisknutím [ ] se pepínají velká a malá písmena nebo aktivuje císelný rezim. · Stisknutím a podrzením [ ] mzete vybrat rezim zadávání nebo zmnit jazyk zadávání. Zadejte celé slovo stisknutím píslusných alfanumerických tlacítek. Pokud se slovo zobrazí správn, vlozte mezeru stisknutím [0]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo tisknutím navigacního tlacítka nahoru nebo dol. Rezim ABC Tisknte píslusné alfanumerické tlacítko, dokud se na displeji nezobrazí pozadovaný znak. 7 Rezim císel Zadejte císlo stisknutím píslusného alfanumerického tlacítka. Rezim symbol Vlozte symbol stisknutím píslusného alfanumerického tlacítka. · Kurzor lze pesunout pomocí navigacního tlacítka. · Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím <Vymazat>. Chcete-li rychle vymazat znaky nalevo od kurzoru, stisknte a podrzte <Vymazat>. · Interpunkcní znaky v rezimu zadávání lze zadat stisknutím [1]. Pidání nového kontaktu Umístní pamti pro ukládání nových kontakt mze být pednastaveno s ohledem na vaseho poskytovatele sluzeb. [. . . ] Stisknte tlacítko Potvrdit <Pijmout>. Aktivace a odeslání zprávy SOS V nouzové situaci mzete odeslat zprávy SOS rodin nebo pátelm. V rezimu Menu vyberte Zprávy Nastavení Zprávy SOS Moznosti odesílání. Pejdte dol a otevete seznam píjemc stisknutím tlacítka Potvrdit. Otevete seznam kontakt stisknutím tlacítka Potvrdit. 37 5. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-E1170

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-E1170 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag