Návod k použití SAMSUNG GT-C6112 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-C6112. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-C6112 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-C6112.


SAMSUNG GT-C6112 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1921 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-C6112 (1326 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-C6112UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka GT-C6112 Pouzívání této pírucky Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho mobilního telefonu. Strucné pokyny naleznete, v cástech , , Pedstavení vaseho mobilního telefonu", , , Slození a píprava vaseho mobilního telefonu" a , , Pouzívání základních funkcí". Ikony v pokynech Nejdíve se seznamte s ikonami pouzitými v této pírucce: Výstraha ­ situace, které by mohly zpsobit zranní vás nebo jiných osob Upozornní ­ situace, které by mohly zpsobit poskození telefonu nebo jiného zaízení Poznámka ­ poznámky, rady nebo dodatecné informace Viz ­ stránky se souvisejícími informacemi; napíklad: s. 12 (znamená , , viz strana 12") ii Následující krok ­ poadí mozností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli urcitou akci; napíklad: v rezimu Menu vyberte Zprávy Vytvoit zprávu znamená Zprávy, potom Vytvoit zprávu) ] Hranaté závorky ­ tlacítka telefonu; napíklad: [ ] (znamená tlacítko zapnout/ukoncení menu) Lomené závorky ­ kontextová tlacítka ovládající rzné funkce na kazdé obrazovce; napíklad: <OK> (znamená kontextové tlacítko OK) Informace o autorských právech Práva na veskeré technologie a produkty, které jsou soucástí tohoto telefonu, jsou majetkem píslusných vlastník: · Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015813 · JavaTM je ochranná známka spolecnosti Sun Microsystems, Inc. [. . . ] · Pro pepnutí na obrazovku s náhledem stisknte navigacní tlacítko nahoru ( ). · Pro úpravu jasu stisknte navigacní tlacítko doleva nebo doprava ( nebo ). · Pro zmnu casové prodlevy stisknte navigacní tlacítko dol ( ). · Pro piblízení nebo oddálení stisknte tlacítko hlasitosti. 34 Pouzívání základních funkcí Pehrávání videozáznam Pouzijte jeden z následujících zpsob pro zobrazení videozáznam: · V rezimu Menu vyberte Moje soub. · V rezimu Menu vyberte Aplikace Pehrávac videoklip soubor s videozáznamem. Poslech hudby Níze je popsán poslech hudby s hudebním pehrávacem nebo FM rádiem. 5. FM rádio mzete ovládat pomocí následujících tlacítek: Tlacítko Poslech FM rádia 1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkcního konektoru telefonu. Stisknutím <Ano> spustíte automatické ladní. Rádio automaticky vyhledá a ulozí dostupné stanice. Pi prvním zapnutí FM rádia budete vyzváni ke spustní automatického ladní. Potvrdit Hlasitost Navigace Funkce Zapnutí nebo vypnutí FM rádia Nastavení hlasitosti · · Doleva/doprava: automatické ladní rádiové stanice Nahoru/dol: volba rádiové stanice ze seznamu oblíbených s. 50 Pouzívání základních funkcí Chcete-li získat informace o skladb, kterou práv posloucháte. 50 35 Poslech hudebních soubor Zacnte pesunutím soubor do telefonu nebo na pamt'ovou kartu: · Stazením z webu. 37 · Stazením z pocítace pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. 53 · Zkopírováním soubor na pamt'ovou kartu. 48 · Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. 48 Po pesunutí hudebních soubor do telefonu nebo na pamt'ovou kartu: 1. Pehrávání mzete ovládat pomocí následujících tlacítek: Tlacítko Potvrdit Hlasitost Funkce Pozastavení nebo pokracování v pehrávání Nastavení hlasitosti · Doleva: restartování pehrávání; pechod zpt (stisknutí do 3 sekund); vyhledávání zpt v souboru (stisknutím a podrzením) Doprava: pechod vped; vyhledávání vped v souboru (stisknutím a podrzením) Nahoru: otevení seznamu skladeb Dol: zastavení pehrávání Pouzívání základních funkcí Navigace · · · [1] [2] Hodnocení aktuální skladby Zmna zvukového efektu 36 Tlacítko [3] [4] [5] Funkce Zapnutí rezimu náhodného pehrávání Zmna rezimu opakování Výbr typu vzhledu Procházení webových stránek 1. V rezimu Menu otevete domovskou stránku poskytovatele sluzeb volbou Internet. Webové stránky mzete procházet pomocí následujících tlacítek: Tlacítko Procházení webu Naucte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky. · Pístup k webu a stahování mediálního obsahu mze být dodatecn zpoplatnno. · Menu prohlízece mze být v závislosti na poskytovateli sluzeb oznaceno jinak. [. . . ] · Bez objednání sluzeb nelze nkteré moznosti pouzívat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele sluzeb. · Zkontrolujte, zda jste stiskli tlacítko pro vytocení: [ ]. · Ujistte se, ze jste pipojeni do správné mobilní sít. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-C6112

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-C6112 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag