Návod k použití SAMSUNG GT-B5722

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-B5722. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-B5722 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-B5722.


SAMSUNG GT-B5722 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3733 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-B5722 (2162 ko)
   SAMSUNG GT-B5722 (1928 ko)
   SAMSUNG GT-B5722 (1438 ko)
   SAMSUNG GT-B5722 annexe A (3771 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-B5722

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka GT-B5722 Pouzívání této pírucky Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho mobilního telefonu. Strucné pokyny naleznete: v cástech , , Pedstavení vaseho mobilního telefonu", , , Slození a píprava vaseho mobilního telefonu" a , , Pouzívání základních funkcí". Ikony v pokynech Nejdíve se seznamte s ikonami pouzitými v této pírucce: Výstraha ­ situace, které by mohly zpsobit zranní vás nebo jiných osob Upozornní ­ situace, které by mohly zpsobit poskození telefonu nebo jiného zaízení Poznámka ­ poznámky, rady nebo dodatecné informace Viz ­ stránky se souvisejícími informacemi; napíklad: s. 12 (znamená , , viz strana 12") ii Následující krok ­ poadí mozností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli urcitou akci; napíklad: v rezimu Menu vyberte Zprávy Vytvoit novou zprávu znamená Zprávy, potom Vytvoit novou zprávu) ] Hranaté závorky ­ tlacítka telefonu; napíklad: [ ] (znamená vypínací tlacítko/ukoncení menu) Informace o autorských právech Práva na veskeré technologie a produkty, které jsou soucástí tohoto telefonu, jsou majetkem píslusných vlastník: · Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015992 · JavaTM je ochranná známka spolecnosti Sun Microsystems, Inc. Pouzívání této pírucky [ iii Obsah Informace k bezpecnosti a pouzívání . . . . . . . [. . . ] Telefon mze pehrát video soubory v rozlisení 320 x 240 bod pi 12 snímcích za sekundu. Poslech hudby Níze je popsán poslech hudby s hudebním pehrávacem nebo FM rádiem. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkcního konektoru telefonu. Rádio automaticky vyhledá a ulozí dostupné stanice. FM rádio mzete ovládat pomocí následujících ikon a tlacítek: Ikona Funkce Naladní stanice rádia rucn; naladní stanice rádia automaticky (stisknutím a podrzením) s. 48 Zapnutí FM rádia Vypnutí FM rádia Poslech hudebních soubor Zacnte pesunutím soubor do telefonu nebo na pamt'ovou kartu: · Stazením z webu. 35 · Stazením z pocítace pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. 50 · Zkopírováním soubor na pamt'ovou kartu. 46 Po pesunutí hudebních soubor do telefonu nebo na pamt'ovou kartu: 1. Pehrávání mzete ovládat pomocí následujících ikon a tlacítek: Ikona Funkce Pozastavení pehrávání Pokracování pehrávání Pouzívání základních funkcí / Zmní výstup zvuku 6. Chcete-li FM rádio vypnout, vyberte 34 . Ikona Funkce Restartování pehrávání; pechod zpt (dotykem do 3 sekund); vyhledávání zpt v souboru (dotykem a podrzením) Pechod vped; vyhledávání vped v souboru (stisknutím a podrzením) Zmna zvukového efektu Zmna rezimu opakování Zapnutí rezimu náhodného pehrávání Procházení webových stránek 1. V rezimu menu otevete domovskou stránku poskytovatele sluzeb volbou Internet Dom. Webové stránky mzete procházet pomocí následujících ikon: Ikona Funkce Pechod zpt nebo vped na webové stránce Zastavení stahování webové stránky Opakované nactení aktuální webové stránky Piblízení webové stránky Zmna rezimu zobrazení Otevení seznamu mozností prohlízece Pouzívání základních funkcí Procházení webu Naucte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky. · Pístup k webu a stahování mediálního obsahu mze být dodatecn zpoplatnno. · Menu prohlízece mze být v závislosti na poskytovateli sluzeb oznaceno jinak. · Dostupné ikony se mohou lisit v závislosti na vasí oblasti nebo poskytovateli sluzeb. 35 Ulození oblíbených webových stránek 1. V rezimu menu vyberte Internet Zálozky kartu SIM (chcete-li). Vyberte Ulozit. Pouzívání základních funkcí Pipojení ke Google Search 1. Zadejte klícové slovo do pole hledání. Pipojení ke Google Mail 1. Odesílejte a pijímejte e-mailové zprávy. Pouzívání sluzeb Google Naucte se pouzívat rzné sluzby Google. · Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli sluzeb. · Postup pi pouzití této sluzby se mze lisit podle oblasti nebo poskytovatele sluzeb. 36 Pouzívání pokrocilých funkcí Naucte se provádt pokrocilé operace a pouzívat doplkové funkce svého mobilního telefonu. Pouzívání pokrocilých funkcí pro volání Níze naleznete informace o doplkových funkcích telefonu. Zobrazení a vytocení císel zmeskaných hovor Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeskali. Pokud máte jeden zmeskaný hovor, vyberte hovor ve widgetu pro upozornní na události a výbrem Volat hovor vytocte. [. . . ] · Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo spatným píjmem, mzete ztratit píjem. · Bez objednání sluzeb nelze nkteré moznosti pouzívat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele sluzeb. · Zkontrolujte, zda jste stiskli tlacítko pro vytocení: [ ]. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-B5722

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-B5722 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag