Návod k použití SAMSUNG GT-B2710 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-B2710. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-B2710 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-B2710.


SAMSUNG GT-B2710 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1669 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-B2710 (1600 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-B2710UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Obsah tohoto manuálu se mze lisit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli sluzeb. www. samsungmobile. com Printed in Korea Code No. :GH68-32059A Czech. 1. 1 Uzivatelská pírucka Pouzívání této pírucky Díky výjimecné technologii a vysokým standardm spolecnosti Samsung tento telefon uspokojí vase nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu. Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho telefonu. · Obsah této uzivatelské pírucky se mze od konkrétního Nejdíve si pectte tyto informace · Ped pouzitím telefonu si pecliv pectte bezpecnostní upozornní a tuto pírucku; dozvíte se zde informace o bezpecném a správném pouzívání telefonu. · Clánky v této pírucce vycházejí z výchozího nastavení vaseho telefonu. [. . . ] Pi prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladní. 1 Zábava 39 4 FM rádio mzete ovládat pomocí následujících tlacítek: Tlacítko Potvrdit Hlasitost Navigace Funkce Vypnutí nebo zapnutí FM rádia. Nastavení hlasitosti. 4 Potvrte stisknutím <Ano>. FM rádio automaticky vyhledá a ulozí dostupné stanice. > Nastavení pipomenutí programu Pipojte k telefonu dodaná sluchátka. Nastavte podrobnosti pipomenutí a stisknte <Ulozit>. · Nahoru/dol: Výbr rádiové stanice · Doleva/doprava: Vyhledání dostupné rádiostanice. ulozené v seznamu oblíbených. Mzete nastavit telefon na upozornní k poslechu rádia v zadaný cas. Abyste získali informace o skladb, kterou jste slyseli na FM rádiu, stisknte <Volby> Najít hudbu. 39 Pidání aktuální rádiové stanice do seznamu oblíbených provedete stiskem <Volby> Pidat do Oblíbené. 1 2 3 4 5 Jakmile se zobrazí upozornní a FM rádio se zapne, stisknte <Poslech>, abyste mohli poslouchat urcitou rádiovou stanici. > 1 2 3 Automaticky ulozí rádiostanice Pipojte k telefonu dodaná sluchátka. Stisknte <Volby> Automatické ladní. Hry a dalsí aplikace V této cásti naleznete informace o pouzívání her a aplikací vyuzívajících technologii Java. V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování Java her nebo aplikací podporováno. 40 Zábava > 1 2 Stahování her a aplikací V rezimu Menu vyberte Aplikace Hry a dalsí Hry ke stazení. Telefon se pipojí k webovému serveru pednastavenému poskytovatelem sluzeb. Dostupnost této funkce závisí na vasí oblasti a poskytovateli sluzeb. > 1 2 Hraní her a spoustní aplikací V rezimu Menu vyberte Aplikace Hry a dalsí. Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokyn. · Dostupné hry nebo aplikace se mohou lisit v závislosti na poskytovateli sluzeb a oblasti. · Ovládání a moznosti her nebo aplikací se mohou lisit. Zábava 41 Osobní informace Kontakty Naucte se vytváet a spravovat seznam vasich osobních nebo obchodních kontakt ulozených v pamti telefonu nebo na kart SIM nebo USIM. Ke svým kontaktm si mzete ukládat jména, císla mobilních a domácích telefon, emailové adresy, narozeniny a dalsí. Kontakt mzete také vytvoit z obrazovky volání. 1 2 3 4 5 V základním rezimu zadejte pomocí klávesnice telefonní císlo a stisknte <Volby>. Vyberte Pidat do Kontakt Vytvoit kontakt umístní v pamti. Stisknutím Potvrdit pidáte kontakt do pamti. > 1 2 3 4 Vytvoení kontaktu V rezimu Menu vyberte Kontakty. Pokud existují ulozené kontakty, stisknte <Volby> Vytvoit kontakt umístní v pamti. Pokud ukládáte kontakt na SIM nebo USIM kartu, mzete ulozit pouze jméno kontaktu a telefonní císlo. Stisknutím Potvrdit pidáte kontakt do pamti. > 1 2 3 Vyhledání kontaktu V rezimu Menu vyberte Kontakty. Po nalezení kontaktu mzete provést toto: · vytocit telefonní císlo kontaktu stisknutím [ ]. · upravit informace o kontaktu stisknutím Potvrdit. 42 Osobní informace > 1 2 3 4 Nastavení oblíbeného císla V rezimu Menu vyberte Kontakty. Stisknte <Volby> Pidat k oblíbeným polozkám. [. . . ] Pi normálním pouzití bude skutecná hodnota SAR pravdpodobn mnohem nizsí, protoze pístroj vysílá jen takové mnozství energie, které je nutné k penosu signálu na nejblizsí základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nizsí úrovni kdykoli je to mozné pístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci. Prohlásení o shod na zadní stran této pírucky dokládá splnní evropské smrnice o rádiovém zaízení a telekomunikacním koncovém zaízení (R&TTE) tímto pístrojem. Dalsí informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách spolecnosti Samsung. Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-B2710

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-B2710 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag