Návod k použití SAMSUNG GE86N-B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GE86N-B. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GE86N-B bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GE86N-B.


SAMSUNG GE86N-B : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (993 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GE86N-B UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (XP) (1117 ko)
   SAMSUNG GE86N-B (1422 ko)
   SAMSUNG GE86N-B (979 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GE86N-B

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] MIKROVLNNÁ TROUBA Pírucka pro spotebitele GE86N Údaje o vaení a pecení mají informativní charakter. Záruka zaniká, pokud je pístroj pouzíván jinak nez v domácnosti, nap. v prmyslu, pohostinství nebo k jiným obchodním úcelm. Strucné a pehledné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · Vodorovná poloha slouzí pro grilování nebo kombinované grilování s mikrovlnným vaením. Grilování Gril umozuje dosáhnout rychlého ohátí a opecení potravin bez pouzití mikrovln. K tomuto úcelu se s troubou dodává grilovací rost. 1. Pedehejte gril na pozadovanou teplotu stisknutím tlacítka Gril ( ) a stisknutím tlacítek ( ) a ( ) nastavte dobu pedehívání. CZ Polohu topného tlesa mte pouze tehdy, kdyz je chladné, a pi zmn jeho polohy nepouzívejte nadmrnou sílu. Chcete-li topné tleso nastavit. . . Do vodorovné polohy (grilování nebo kombinované grilování s mikrovlnným vaením) Pak. . . N Pitáhnte topné tleso smrem k sob N Tlacte je nahoru, dokud není rovnobzné se stropem trouby. 3. Výsledek: Zobrazí se následující údaje: Pro pohodlnjsí cistní horní vnitní cásti trouby je vhodné otocit topné tleso o 45° dol a vycistit je. Nastavte dobu grilování stisknutím tlacítek ( Maximální doba grilování je 60 minut. )a( ). Volba píslusenství Pouzívejte nádobí, které je vhodné a bezpecné pro vaení v mikrovlnné troub. Nepouzívejte plastové nádoby, nádobí, papírové kelímky, utrky apod. Chcete-li vybrat rezim kombinovaného vaení (grilování a mikrovlnný ohev), pouzívejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpecné pro vaení v mikrovlnné troub i pro pecení v normální troub. Kovové nádobí nebo náciní mze troubu poskodit. 6. Po dokonceném grilování: 1) Ctyikrát zazní zvukový signál. 2) Signál upozorující na konec grilování zazní tikrát (jednou za minutu). 3) Znovu se zobrazí aktuální cas. u Topné tleso se bhem grilování zapíná a vypíná. Systém je zkonstruován tak, aby zabraoval pehátí trouby. Pi manipulaci s nádobím uvnit trouby vzdy pouzívejte chapky, protoze nádobí je velmi horké. Zkontrolujte, zda je topné tleso ve vodorovné poloze. u Dalsí informace o vhodném nádobí a náciní naleznete v cásti Pokyny pro výbr nádobí zde: strana 14. 11 nl_]uTiloTWZ]]ZnjUGGwGXYGGt SGhGY[SGYWW`GG^aX]Gwt Kombinace mikrovlnného ohevu a grilování CZ Pouzití funkce Pamt' Pokud casto pipravujete nebo ohíváte stejné typy pokrm, lze ulozit doby pípravy a stupn výkonu do pamti trouby, takze není nutné je vzdy znovu nastavovat. Chcete-li naprogramovat. . . Pak stisknte tlacítko Vaení pomocí mikrovlnného ohevu mzete také kombinovat s grilem, címz dosáhnete soucasn uvaení i opecení potravin. VZDY pouzívejte pouze nádobí vhodné a bezpecné pro vaení v mikrovlnné troub i pro pecení v normální troub. Ideální jsou sklenné nebo keramické nádoby, protoze jimi mohou mikrovlny rovnomrn proniknout. VZDY pouzívejte chapky, protoze nádobí je velmi horké. 1. Dbejte ne to, aby bylo topné tleso ve vodorovné poloze; dalsí podrobnosti viz strana 11. První nastavení Druhé nastavení Jednou (Zobrazí se P1) Dvakrát (Zobrazí se P2) 2. Výsledek: Zobrazí se následující údaje: (mikrovlnný rezim a rezim grilování) 600 W (výstupní výkon) 2. [. . . ] Vate nezakryté ve sklenné pyrexové nádob po dobu 3½ az 4½ minut pi výkonu 850 W, az poleva/zelatina zprhlední. VAENÍ MARMELÁDY Vlozte 600 g ovoce (napíklad sms bobulovitých plod) do sklenné pyrexové nádoby s víkem. Vlijte pímo do malých zavaovacích sklenic se sroubovacím víckem. VAENÍ PUDINKU Nasypejte pudinkový prásek a cukr do mléka (500 ml) podle pokyn výrobce a dobe rozmíchejte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GE86N-B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GE86N-B bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag