Návod k použití SAMSUNG G2739N-S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG G2739N-S. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG G2739N-S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG G2739N-S.


SAMSUNG G2739N-S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1291 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG G2739N-S UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (1300 ko)
   SAMSUNG G2739N-S (1261 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG G2739N-S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Mikrovlnná trouba Pírucka spotebitele a pokyny pro pípravu pokrm G2739N Údaje o vaení a pecení jsou pouze informativní. Záruka zaniká, pokud je pístroj pouzíván jinak nez v domácnosti, nap. v prmyslu, pohostinství nebo k jiným obchodním úcelm. Strucné a pehledné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] K tomuto úcelu se s troubou dodává grilovací rost. 1. Pedehejte gril na pozadovanou teplotu stisknutím tlacítka , nastavení casu (10 min, 1 min a 10 s) a tlacítka . 1. Otevete dvíka trouby stisknutím velkého tlacítka v pravém dolním rohu ovládacího panelu. Výsledek: Zobrazí se následující údaje: (mikrovlnný rezim a rezim grilování) 600 W (výstupní výkon) u 2. Otevete dvíka a vlozte pokrm na rost. Vyberte píslusný výkonový stupe optovným stisknutím tlacítka kombinovaného rezimu ( ), dokud se nezobrazí odpovídající výkonový stupe. Vyberte dobu grilování stisknutím tlacítek 10 min, 1 min a 10 s . (Maximální doba grilování je 60 minut. ) 4. Výsledek: Rozsvítí se kontrolka trouby a otocný talí se zacne otácet. Po zaznní cty zvukových signál je vaení dokonceno. 2) Tikrát zazní signál pipomínající ukoncení vaení (jednou za minutu). Nastavte dobu vaení stisknutím tlacítek 10 min, 1 min a 10 s . Výsledek: Zahájí se kombinované vaení. Po dokoncení vaení: 1) Trouba ctyikrát vydá zvukový signál. 2) Tikrát zazní signál pipomínající ukoncení vaení (jednou za minutu). 3) Znovu se zobrazí aktuální cas. u Topné tleso se bhem grilování zapíná a vypíná. Systém je zkonstruován tak, aby zabraoval pehátí trouby. Kdyz se dotýkáte nádobí uvnit trouby, vzdy pouzívejte rukavice, protoze nádobí je velmi horké. u Maximální výkon pi kombinaci mikrovlnného rezimu a grilu je 600 W. 12 Vaení ve více fázích Mikrovlnnou troubu lze naprogramovat pro vaení az ve tech fázích. Píklad: Chtli byste rozmrazit potravinu a poté ji uvait, aniz byste po kazdé fázi museli znovu nastavovat troubu. Tímto zpsobem mzete 500g rybu pipravit ve tech fázích: · · · Rozmrazování Vaení I Vaení II Pi vaení ve více fázích mzete nastavit bu dv nebo ti fáze. Pokud nastavíte ti fáze, pak první fází musí být rozmrazování. Tlacítko netisknte do té doby, nez nastavíte poslední fázi. ). CZ Výsledek: Ti rezimy [rozmrazování a vaení (I, II)] jsou vybírány postupn. [. . . ] PÍPRAVA POLEVY (NA DORTY A KOLÁCE) Smíchejte instantní polevu (asi 14 g) se 40 g cukru a 250 ml studené vody. Vate nezakryté v sklenné pyrexové nádob po dobu 3½ az 4½ minut pi výkonu 750 W, dokud není poleva prhledná. VAENÍ MARMELÁDY Vlozte 600 g ovoce (napíklad sms bobulovitých plod) do sklenné pyrexové mísy vhodné velikosti s víkem. Vylijte pímo do malých sklenicek na marmeládu se sroubovacími vícky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG G2739N-S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG G2739N-S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag