Návod k použití SAMSUNG G2719N-S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG G2719N-S. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG G2719N-S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG G2719N-S.


SAMSUNG G2719N-S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (995 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG G2719N-S UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (995 ko)
   SAMSUNG G2719N-S (978 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG G2719N-S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] MIKROVLNNÁ TROUBA Pírucka spotebitele a pokyny pro pípravu pokrm G2719N Údaje o vaení a pecení mají informativní charakter. Záruka zaniká, pokud je pístroj pouzíván jinak nez v domácnosti, nap. v prmyslu, pohostinství nebo k jiným obchodním úcelm. Trouba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Lze je pouzít k uchování vlhkosti a zabránní postíkání. Nádoby · Potravinová fólie Jednorázové nádobí z polyesterového kartonu Potraviny balené jako v rychlém obcerstvení · Polystyrenové kelímky · · Papírové sácky nebo noviny Recyklovaný papír nebo sklenné nádobí s kovovým zdobením · Lze je pouzít pro ohívání pokrm. Mze zpsobit vznik elektrického oblouku. Sácky do mraznicky Voskový papír nebo papír odolný proti tukm :Doporuceno :Provádjte opatrn :Nebezpecné 8 Pokyny pro pípravu pokrm MIKROVLNY Mikrovlnná energie proniká potravinami, protoze ji pitahuje voda, tuk a cukr obsazené v potravinách. Mikrovlny zpsobují rychlý pohyb molekul v potravinách. Rychlý pohyb tchto molekul vytváí tení a výsledkem je uvaení potraviny. Pokyny pro pípravu pokrm z mrazené zeleniny Pouzijte vhodnou sklennou pyrexovou nádobu s víkem. Vate zakryté po minimální dobu ­ viz tabulka. Pro dosazení upednostovaného výsledku pokracujte ve vaení. Zamíchejte dvakrát bhem vaení a jednou po skoncení vaení. Sl, bylinky nebo máslo pidejte po skoncení vaení. Potravina Porce Výkon Doba (min) 5½-6½ Doba odstavení (min) 2-3 Pokyny CZ VAENÍ Nádobí pro vaení v mikrovlnné troub: Pro dosazení maximální úcinnosti musí nádobí umozovat prchod mikrovlnné energie. Mikrovlny se odrázejí od kov, napíklad od nerezové oceli, hliníku a mdi, ale dokází proniknout keramikou, sklem, porcelánem a plasty a také papírem a devem. Z tohoto dvodu se pokrmy nikdy nesmjí vait v kovových nádobách. Potraviny vhodné pro vaení v mikrovlnné troub: Pro vaení v mikrovlnné troub je vhodná celá ada potravin, napíklad cerstvá nebo mrazená zelenina, ovoce, tstoviny, rýze, obiloviny, lustniny, ryby a maso. V mikrovlnné troub je mozné pipravovat i omácky, pudink, polévky, pudinky vaené v páe, konzervy a catní. Obecn eceno je mikrovlnné vaení ideální pro vsechny potraviny, které lze bzn pipravit na varné desce. Napíklad rozpoustní másla nebo cokolády (viz kapitola obsahující tipy, techniky rady). Zakrývání bhem vaení Zakrytí pokrmu bhem vaení je velmi dlezité, protoze odpaená voda stoupá ve form páry a pispívá tak k procesu vaení. Pokrmy lze zakrýt nkolika zpsoby: napíklad keramickým talíem, plastovým víkem nebo potravinovou fólií. Doby odstavení Po skoncení vaení je dlezitá doba odstavení, aby se vyrovnala teplota v pokrmu. Spenát 150 g 600 W Pidejte 15 ml (1 polévkovou lzíci) studené vody. Pidejte 15 ml (1 polévkovou lzíci) studené vody. Brokolice 300 g 600 W 10-11 2-3 Hrásek 300 g 600 W 8-9 2-3 Zelené fazolky 300 g 600 W 10-11 2-3 Míchaná zelenina (mrkev/hrásek/ kukuice) Míchaná zelenina (po cínsku) 300 g 600 W 9-10 2-3 300 g 600 W 8½-9½ 2-3 9 Pokyny pro pípravu pokrm (pokracování) CZ Pokyny pro pípravu rýze a tstovin Rýze: Pouzijte velkou sklennou pyrexovou mísu s víkem ­ rýze pi vaení zdvojnásobí svj objem. Po uplynutí doby vaení pokrm ped odstavením zamíchejte a osolte nebo pidejte bylinky ci máslo. Poznámka: Rýze nemusí po uplynutí doby vaení absorbovat vsechnu vodu. Pokyny pro pípravu pokrm z cerstvé zeleniny Pouzijte vhodnou sklennou pyrexovou nádobu s víkem. Pidejte 30 ml - 45 ml studené vody (2-3 polévkové lzíce) na kazdých 250 g (pokud není doporuceno jiné mnozství vody ­ viz tabulka). [. . . ] Zahívejte 20 az 30 sekund pi výkonu 300 W, dokud se med nerozpustí. ROZPOUSTNÍ ZELATINY Vlozte suché plátky zelatiny (10 g) na 5 minut do studené vody. Odkapanou zelatinu vlozte do malé sklenné pyrexové mísy. PÍPRAVA POLEVY (NA DORTY A KOLÁCE) Smíchejte instantní polevu (asi 14 g) se 40 g cukru a 250 ml studené vody. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG G2719N-S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG G2719N-S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag