Návod k použití SAMSUNG FX2490HD UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG FX2490HD. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG FX2490HD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG FX2490HD.


SAMSUNG FX2490HD UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2958 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG FX2490HD (3373 ko)
   SAMSUNG FX2490HD (2893 ko)
   SAMSUNG FX2490HD POWER CONSUMPTION GUIDE (1037 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG FX2490HDUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster FX2490HD Monitor LED TV Uzivatelská pírucka Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ Nez zacnete . 2-8 Pipojení audiovizuálních zaízení . 2-14 POUZÍVÁNÍ VÝROBKU Funkce Plug & Play . [. . . ] Nastavte hlasitost domácího kina. 3-5 Pouzívání výrobku NABÍDKA Dalsí nastavení Pouze digitální kanály · POPIS <Úrove zvuku DTV> Tato funkce umozuje snízit disparitu hlasového signálu (coz je jeden ze signál pijímaných pi vysílání digitální televize) na pozadovanou úrove. · · Podle typu vysílaného signálu mze být nastavení MPEG / HE-AAC upraveno v rozmezí -10 dB az 0 dB. Chcete-li zvýsit nebo snízit hlasitost, provete píslusné nastavení v rozmezí 0 az -10. · <Výstup SPDIF> Rozhraní SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) slouzí k zajistní digitálního zvuku, snizuje rusení vstupující do reproduktor a rzných digitálních zaízení, jako napíklad pehrávac DVD. · <Formát audio> Pi píjmu digitálního televizního vysílání lze vybrat formát výstupu digitálního audia (SPDIF) z mozností <PCM> a <Dolby Digital>. <Zpozdní zvuku> Náprava nesprávné synchronizace zvuku a videa pi sledování televizoru nebo videa a pi poslechu digitálního zvukového výstupu prostednictvím externího zaízení, jako je AV pijímac (0 ms az 250 ms). · · <Kom. Dolby Digital> Tato funkce minimalizuje neshodu signál mezi signálem dolby digital a zvukovým signálem (tj. Výbrem moznosti Line získáte dynamický zvuk a výbrem moznosti RF snízíte rozdíl mezi hlasitými a jemnými zvuky v nocních hodinách. · <Line> Nastavte výstupní úrove signál vyssích nebo nizsích nez -31 dB (referencní signál) na -20 dB nebo -31 dB. <RF> Nastavte výstupní úrove signál vyssích nebo nizsích nez -20 dB (referencní signál) na -10 dB nebo -20 dB. · Obnovení zvuku V pípad poteby mzete obnovit výchozí nastavení hodnot v poli Zvuk. · <OK> - <Zrusit> Výbr zvukového rezimu Jestlize jej nastavíte na moznost <Dual I-II>, zobrazí se na obrazovce aktuální zvukový rezim. Typ zvuku A2 Stereo Mono Stereo Dual NICAM Stereo Mono Stereo Dual Dual I / II <MONO> <STEREO> <DUAL I> <MONO> <DUAL II> VÝCHOZÍ Automatická zmna Automatická zmna <DUAL I> Automatická zmna Automatická zmna <DUAL I> <MONO> <MONO> <MONO> <STEREO> <DUAL I> <DUAL II> · · · Pokud je stereofonní signál slabý a dojde k automatickému pepnutí, pepnte do rezimu Mono. Tato funkce je aktivována pouze se stereofonním zvukovým signálem. Tato funkce je dostupná pouze v rezimu <TV>. Pouzívání výrobku 3-5 Kanál NABÍDKA Anténa Lze zvolit anténu nebo kabelovou televizi. POPIS Pokud je pipojen kabel ke konektoru [ANT IN], vyberte pozadovaný anténní vstup. Není-li anténní vstup zvolen správn, mze se na obrazovce objevit sum. · Zem <Anténa> - <Kabel> Nez pouzijete funkci Auto Store, zvolte zemi, ve které se výrobek pouzívá. · · <Digitální kanál> Podle poteby mzete zmnit zemi pro digitální kanály. <Analogový kanál> Podle poteby mzete zmnit zemi pro analogové kanály. · · Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Výchozí hodnota kódu PIN nového televizoru je 0-0-0-0. 3-5 Pouzívání výrobku NABÍDKA Automatické ukládání POPIS Mzete vyhledat místn dostupné kmitoctové rozsahy (dostupnost závisí na dané zemi). Automaticky pidlená císla program nemusejí odpovídat skutecným nebo pozadovaným císlm. Jestlize je kanál uzamcen pomocí funkce <Dtský zámek>, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. · <Anténa> Vyberte zdroj antény, který se má ulozit do pamti. [. . . ] Pokud tomu tak není, je lépe instalovat venkovní anténu. Mohu pro píjem digitálního televizního vysílání pouzít svou stávající anténu? 5-3 Odstraování potízí 6 6-1 Dalsí informace Specifikace NÁZEV MODELU FX2490HD 24 palc (61 cm) 531, 36 mm (H) x 298, 89mm (V) 0, 27675 mm (H) x 0, 27675 mm (V) 30 ~81 kHz 56 ~ 75 Hz 16, 7 milión Optimální rozlisení Maximální rozlisení 1920 x 1080 pi 60 Hz 1920 x 1080 pi 60 Hz Analogový (konektor D-Sub), digitální DVI (konektor HDMI) Panel Velikost obrazovky Oblast zobrazení Roztec bod Synchronizace Horizontální frekvence Vertikální frekvence Barva Rozlisení Vstupní signál, ukoncený 0, 7 Vs-s ± 5 % Oddlená synchronizace typu H/V, kompozitní Úrove TTL (V vysoká 2, 0 V, V nízká 0, 8 V) Maximální hodinový kmitocet Napájení 148, 500 MHz (analogov, digitáln) Tento výrobek podporuje napájení 100 ­ 240 V. Zkontrolujte stítek na zadní stran výrobku ­ standardní naptí se mze v rzných zemích lisit. 579, 0 x 363, 0 x 36, 5 mm (bez stojanu) 579, 0 x 436, 0 x 216, 0 mm / 5, 3 kg (se stojanem) Rozmry (síka × výska × hloubka) / Hmotnost Údaje týkající se prostedí Provoz Teplota: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkost: 10 % - 80 %, bez kondenzace Skladování Teplota: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkost: 5 % - 95 %, bez kondenzace Naklopení -1° ~ 21° (±1°) Provedení a specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Tída B (Informacní komunikacní zaízení pro domácí pouzití) Toto zaízení spluje pozadavky EMC pro domácí pouzití (tída B). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG FX2490HD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG FX2490HD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag