Návod k použití SAMSUNG ES75 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG ES75. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG ES75 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG ES75.


SAMSUNG ES75 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (16001 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG ES75 (4644 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG ES75UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ES75/ES78 User Manual Pokyny Pi pouzvn fotoapartu dodrzujte nsledujc postup. Seznmen s fotoapartem Dkujeme, ze jste si zakoupili digitln fotoapart Samsung. Potebujete-li sluzby poprodejnho servisu, pineste do servisnho stediska fotoapart vcetn pslusenstv, kter by mohlo bt zdrojem poruchy (nap. na vznamn udlosti, vletu atd. ) nejdve zkontrolujte dnou cinnost fotoapartu. Spolecnost Samsung nenese zdnou odpovdnost za ztrty nebo skody zpsoben chybnou funkc fotoapartu. [. . . ] Chcete-li zznam ukoncit, stisknte znovu tlactko spoust. [Rezim Hlasov zznam] Zznam pouze videa bez zvuku. Vypnuto Zpt Pesun Ideln vzdlenost pro zznam zvuku je 40 cm od mikrofonu fotoapartu. Vypnete-li fotoapart v dob, kdy je hlasov zznam pozastaven, dojde k ukoncen hlasovho zznamu. 049 Zvuk(#) Polozky oznacen * odpovdaj vchozmu nastaven. Nabdky se mohou zmnit bez pedchozho upozornn. Zvuk zvrky Mzete nastavit zvuk zvrky. - ZVUK ZV. : [Vypnuto], [1]*, [2], [3] Hlasitost vodn zvuk Zvuk zvrky Ppnut Zvuk autofokusu 1 2 3 :Stedn :Vypnuto :1 Vypnuto :1 :Zapnuto Hlasitost Mzete nastavit hlasitost vodnho zvuku, zvuku spoust, ppnut a automatickho osten. - Podnabdka [Hlasitost]: [Vypnuto], [Potichu], [Stedn]*, [Hlasit] Hlasitost vodn zvuk Zvuk zvrky Ppnut Zvuk autofokusu :Stedn Vypnuto :Vypnuto Potichu Stedn :1 Hlasit :1 :Zapnuto Zpt Nastav Zpt Nastav Zvuk pi zapnut Mzete nastavit uvtac zvuk, kter bude pehrn po kazdm zapnut fotoapartu. - VODN ZVUK: [Vypnuto]*, [1], [2], [3] Hlasitost vodn zvuk Zvuk zvrky Ppnut Zvuk autofokusu 1 2 3 :Stedn :Vypnuto Vypnuto :1 :1 :Zapnuto Ppnut Jestlize nastavte zvuk na ON (ZAP), kazd stisknut tlactka bude provzeno signlnm zvukem (ppnut), kter informuje o provoznm stavu fotoapartu. - Podnabdka [Ppnut]: [Vypnuto], [1]*, [2], [3] Hlasitost vodn zvuk Zvuk zvrky Ppnut Zpt Nastav Zvuk autofokusu 1 2 3 :Stedn :Vypnuto :1 Vypnuto :1 :Zapnuto Zpt Nastav 050 Zvuk(#) Zvuk AF Jestlize volbu Zvuk AF zapnete, ozve se namcknut spoust akustick signalizace. - Podnabdka [Zvuk autofokusu]: [Vypnuto], [Zapnuto]* Hlasitost vodn zvuk Zvuk zvrky Ppnut Zvuk autofokusu :Stedn :Vypnuto :1 :1 :On Vypnuto Zapnuto Zpt Nastav Displej( ) Polozky oznacen * odpovdaj vchozmu nastaven. Nabdky se mohou zmnit bez pedchozho upozornn. Popis funkce Mzete urcit, zda se maj v zznamovm rezimu na displeji zobrazovat popisy funkc. - Podnabdka Popis funkce: [Vypnuto] : Zobrazen popisu funkc nebude aktivovno. [Zapnuto]* : Bude se zobrazovat nzev a popis aktuln volby. Popis funkce vodn obraz Jasn displ. Nhled sporn rezim :On Vypnuto :Vypnuto Zapnuto :Auto :0. 5s :Vypnuto Zpt Nastav 051 Displej( vodn obrzek ) Nhled Popis funkce vodn obraz Jasn displ. Nhled sporn rezim :Off :Vypnuto :Auto OFF Mzete si vybrat, jak snmek se m LCD displeji zobrazit pi kazdm zapnut fotoapartu. - Podnabdky: [Vypnuto]*, [Logo], Zpt Nastav [Dle uzivatele] - Jako vodn obrzek pouzijte ulozen snmek, kter vyberte v rezimu pehrvn z nabdky [vodn obraz] pomoc volby [Zmnit velikost]. - Uzivatelsk snmky lze vymazat pomoc nabdky [Reset]. Pokud povolte funkci Nhled jest ped expozic snmku, mzete si prohldnout nov exponovan snmek na LCD displeji po dobu, kterou nastavte ve volb [Nhled]. [0, 5 s]*, [1 s], [3 s] : Exponovan snmek bude na displeji zobrazen po nastavenou dobu. Popis funkce vodn obraz Jasn displ. Nhled sporn rezim :Zapnuto :Vypnuto :Auto Vypnuto 0. 5s:0. 5s 1s :Vypnuto 3s Zpt Nastav sporn rezim Jasn displ. Pomoc tto funkce mzete upravit jas LCD displeje. - Podnabdky: [Auto]*, [Tmav], [Normln], [Jasn] Popis funkce vodn obraz Jasn displ. Nhled sporn rezim :Zapnuto :Vypnuto Auto:Auto Tmav :0. 5sec Normln :Vypnuto Jasn Jestlize zapnete funkci [sporn rezim] a fotoapart nebudete urcitou dobu pouzvat, LCD displej se automaticky vypne. - Podnabdky [Vypnuto]* : LCD displej fotoapartu se automaticky nevypne. [Zapnuto] : Jestlize fotoapart nebudete po urcenou dobu pouzvat (piblizn 30 s), pstroj se automaticky pepne do spornho rezimu (indiktor stavu fotoapartu blik). Popis funkce vodn obraz Jasn displ. Nhled sporn rezim :Zapnuto :Vypnuto :Auto :0. 5s :Vypnuto Vypnuto Zapnuto Zpt Nastav Zpt Nastav V rezimu Pehrvn nen nabdka [sporn rezim] k dispozici. [. . . ] Pipojte dodan kabel USB. Ppad 2 Poctac nemze fotoapart rozpoznat. V nkterch ppadech se fotoapart ve Sprvci zazen zobrazuje jako [Neznm zazen]. Vypnte fotoapart, odpojte kabel USB, znovu jej pipojte a zapnte fotoapart. Kdyz spustte Sprvce zazen (klepnutm na polozky) Start (Nastaven) Ovldac panely (Vkon a drzba) Systm (Hardware) Sprvce zazen), objev se zde polozky "Neznm zazen" nebo "Jin zazen" se zlutm otaznkem (?) nebo vykicnkem (!). Pravm tlactkem mysi klepnte na otaznk (?) nebo vykicnk (!) a vyberte pkaz "Odinstalovat". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG ES75

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG ES75 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag