Návod k použití SAMSUNG ES65 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG ES65. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG ES65 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG ES65.


SAMSUNG ES65 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (14796 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG ES65 (16964 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG ES65UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ES65/ES67 User Manual Pokyny Pi pouzvn fotoapartu dodrzujte nsledujc postup. Seznmen s fotoapartem Dkujeme, ze jste si zakoupili digitln fotoapart Samsung. Potebujete-li sluzby poprodejnho servisu, pineste do servisnho stediska fotoapart vcetn pslusenstv, kter by mohlo bt zdrojem poruchy (nap. na vznamn udlosti, vletu atd. ) nejdve zkontrolujte dnou cinnost fotoapartu. Spolecnost Samsung nenese zdnou odpovdnost za ztrty nebo skody zpsoben chybnou funkc fotoapartu. [. . . ] - Podnabdka [Zvuk autofokusu]: [Vypnuto], [Zapnuto]* Hlasitost vodn zvuk Zvuk zvrky Ppnut Zvuk autofokusu :Stedn :Vypnuto :1 :1 :On Vypnuto Zapnuto Displej ( ) Polozky oznacen * odpovdaj vchozmu nastaven. Nabdky se mohou zmnit bez pedchozho upozornn. Language Mte moznost volby jazykov verze hlsen na LCD displeji. I kdyz vyjmete z fotoapartu baterii a optovn ji vlozte, nastaven jazyka zstane zachovno. Language Popis funkce vodn obraz Jasn displ. Nhled sporn rezim :Cestina Polski :On Magyar :Vypnuto Cestina Trke :Auto Eesti :0. 5sec Lietuvi :Vypnuto Zpt Zpt Nastav Nastav Popis funkce Mzete urcit, zda se maj v zznamovm rezimu na displeji zobrazovat popisy funkc. - Podnabdka Popis funkce: [Vypnuto] : Zobrazen popisu funkc nebude aktivovno. [Zapnuto]* : Bude se zobrazovat nzev a popis aktuln volby. Language Popis funkce vodn obraz Jasn displ. Nhled sporn rezim :Cestina :On Vypnuto :Vypnuto Zapnuto :Auto :0. 5s :Vypnuto Zpt Nastav 051 Displej ( vodn obrzek ) Nhled Pokud povolte funkci Nhled jest ped expozic snmku, mzete si prohldnout nov exponovan snmek na LCD displeji po dobu, kterou nastavte ve volb [Nhled]. [0, 5 s]*, [1 s], [3 s] : Exponovan snmek bude na displeji zobrazen po nastavenou dobu. Mzete si vybrat, jak snmek se m LCD displeji zobrazit pi kazdm zapnut fotoapartu. - Podnabdky: [Vypnuto]*, [Logo], Language Popis funkce [Dle uzivatele] vodn obraz - Jako vodn obrzek pouzijte ulozen Jasn displ. snmek, kter vyberte v rezimu pehrvn Nhled sporn rezim z nabdky [vodn obraz] pomoc volby [Zmnit velikost]. - Uzivatelsk snmky lze vymazat pomoc nabdky [Reset]. :Cestina :Vypnuto OFF :Auto :Off Language Popis funkce vodn obraz Jasn displ. Nhled sporn rezim :Cestina :Zapnuto :Vypnuto Vypnuto :Auto 0. 5s:0. 5s 1s :Vypnuto 3s Nastav Nastav Zpt sporn rezim Jasn displ. Pomoc tto funkce mzete upravit jas LCD displeje. - Podnabdky: [Auto]*, [Tmav], [Normln], [Jasn] Language Popis funkce vodn obraz Jasn displ. Nhled sporn rezim :Cestina :Zapnuto :Vypnuto Auto:Auto Tmav :0. 5sec Normln :Vypnuto Jasn Zpt Nastav Jestlize zapnete funkci [sporn rezim] a fotoapart nebudete urcitou dobu pouzvat, LCD displej se automaticky vypne. - Podnabdky [Vypnuto]* : LCD displej fotoapartu se automaticky nevypne. [Zapnuto] : Jestlize fotoapart nebudete po urcenou dobu pouzvat (piblizn 30 s), pstroj se automaticky pepne do spornho rezimu (indiktor stavu fotoapartu blik). Language Popis funkce vodn obraz Jasn displ. Nhled sporn rezim :Cestina :Zapnuto :Vypnuto :Auto :0. 5s Vypnuto :Vypnuto Zapnuto Nastav Zpt V rezimu Pehrvn nen nabdka [sporn rezim] k dispozici. 052 Nastaven ( ) Inicializace Tato funkce obnov vchoz hodnoty vsech nastaven fotoapartu. Zmnny nebudou pouze hodnoty v nabdkch DATUM / CAS, JAZYK a VIDEO VSTUP. Vyberte moznost [Ano] a vesker nastaven budou vrcena na vchoz hodnoty. [Ne]* : Vchoz hodnoty nastaven nebudou obnoveny. Polozky oznacen * odpovdaj vchozmu nastaven. Nabdky se mohou zmnit bez pedchozho upozornn. Formtovn pamti Tato funkce se pouzv k formtovn pamti. [. . . ] V nkterch ppadech se fotoapart ve Sprvci zazen zobrazuje jako [Neznm zazen]. Vypnte fotoapart, odpojte kabel USB, znovu jej pipojte a zapnte fotoapart. Kdyz spustte Sprvce zazen (klepnutm na polozky) Start (Nastaven) Ovldac panely (Vkon a drzba) Systm (Hardware) Sprvce zazen), objev se zde polozky "Neznm zazen" nebo "Jin zazen" se zlutm otaznkem (?) nebo vykicnkem (!). Pravm tlactkem mysi klepnte na otaznk (?) nebo vykicnk (!) a vyberte pkaz "Odinstalovat". Pi pouzit nkterch antivirovch program (Norton Anti Virus, V3, apod. ) nemus poctac rozpoznat fotoapart jako vymniteln disk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG ES65

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG ES65 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag