Návod k použití SAMSUNG ES25

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG ES25. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG ES25 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG ES25.


SAMSUNG ES25 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (14480 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG ES25 (4099 ko)
   SAMSUNG ES25 (16191 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG ES25

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ES25/ES27 User Manual Pokyny Pi pouzvn fotoapartu dodrzujte nsledujc postup. Seznmen s fotoapartem Dkujeme, ze jste si zakoupili digitln fotoapart Samsung. Potebujete-li sluzby poprodejnho servisu, pineste do servisnho stediska fotoapart vcetn pslusenstv, kter by mohlo bt zdrojem poruchy (nap. na vznamn udlosti, vletu atd. ) nejdve zkontrolujte dnou cinnost fotoapartu. Spolecnost Samsung nenese zdnou odpovdnost za ztrty nebo skody zpsoben chybnou funkc fotoapartu. [. . . ] [0, 5 s]*, [1 s], [3 s] : Exponovan snmek bude na displeji zobrazen po nastavenou dobu. Mzete si vybrat, jak snmek se m LCD displeji zobrazit pi kazdm zapnut fotoapartu. - Podnabdky: [Vypnuto]*, [Logo], Language Popis funkce [Dle uzivatele] vodn obraz - Jako vodn obrzek pouzijte ulozen Jasn displ. snmek, kter vyberte v rezimu pehrvn Nhled sporn rezim z nabdky [vodn obraz] pomoc volby [Zmnit velikost]. - Uzivatelsk snmky lze vymazat pomoc nabdky [Reset]. :Cestina :Vypnuto OFF :Auto :Off Language Popis funkce vodn obraz Jasn displ. Nhled sporn rezim :Cestina :Zapnuto :Vypnuto Vypnuto :Auto 0. 5s:0. 5s 1s :Vypnuto 3s Nastav Nastav Zpt sporn rezim Jasn displ. Pomoc tto funkce mzete upravit jas LCD displeje. - Podnabdky: [Auto]*, [Tmav], [Normln], [Jasn] Language Popis funkce vodn obraz Jasn displ. Nhled sporn rezim :Cestina :Zapnuto :Vypnuto Auto:Auto Tmav :0. 5sec Normln :Vypnuto Jasn Zpt Nastav Jestlize zapnete funkci [sporn rezim] a fotoapart nebudete urcitou dobu pouzvat, LCD displej se automaticky vypne. - Podnabdky [Vypnuto]* : LCD displej fotoapartu se automaticky nevypne. [Zapnuto] : Jestlize fotoapart nebudete po urcenou dobu pouzvat (piblizn 30 s), pstroj se automaticky pepne do spornho rezimu (indiktor stavu fotoapartu blik). Language Popis funkce vodn obraz Jasn displ. Nhled sporn rezim :Cestina :Zapnuto :Vypnuto :Auto :0. 5s Vypnuto :Vypnuto Zapnuto Nastav Zpt V rezimu Pehrvn nen nabdka [sporn rezim] k dispozici. 050 Nastaven ( ) Inicializace Tato funkce obnov vchoz hodnoty vsech nastaven fotoapartu. Zmnny nebudou pouze hodnoty v nabdkch DATUM / CAS, JAZYK a VIDEO VSTUP. Vyberte moznost [Ano] a vesker nastaven budou vrcena na vchoz hodnoty. [Ne]* : Vchoz hodnoty nastaven nebudou obnoveny. Polozky oznacen * odpovdaj vchozmu nastaven. Nabdky se mohou zmnit bez pedchozho upozornn. Formtovn pamti Tato funkce se pouzv k formtovn pamti. Pokud funkci [Formt] spustte, budou vymazny vsechny snmky vcetn chrnnch. Ujistte se, ze jste si ped spustnm formtovn pamti ulozili vsechny dlezit snmky do poctace. Jestlize spustte Formt v rezimu pehrvn, zobraz se hlsen [Formtovn dokonceno]. [Ne]* : Pam nebude zformtovna. Formt Zrusit Dat&cas Casov psmo Cslo souboru Tisk data Automatick vypnut Zpt Ano Ne :Off :Londn :Srie :Vypnuto :3 minuty Formt Zrusit Dat&cas Casov psmo Cslo souboru Tisk data Automatick vypnut Zpt Ano Ne :10/01/01 :Londn :Srie :Vypnuto :3 minuty Nastav Nastav Funkci [Formt] je teba spustit pi nsledujcch stavech pamovch karet. - Pamov karta se souborem, kter tento fotoapart nedokze rozpoznat, nebo pamov karta vyjmut z jinho digitlnho fotoapartu. Pokud vlozte kartu, kter byla zformtovna jinmi fotoaparty, cteckami karet nebo poctacem, zobraz se chybov hlsen [Chyba karty!]. 051 Nastaven ( ) Nzev souboru Tato funkce umozuje uzivateli nastavit formt pojmenovvn soubor. [. . . ] V nkterch ppadech se fotoapart ve Sprvci zazen zobrazuje jako [Neznm zazen]. Vypnte fotoapart, odpojte kabel USB, znovu jej pipojte a zapnte fotoapart. Kdyz spustte Sprvce zazen (klepnutm na polozky) Start (Nastaven) Ovldac panely (Vkon a drzba) Systm (Hardware) Sprvce zazen), objev se zde polozky "Neznm zazen" nebo "Jin zazen" se zlutm otaznkem (?) nebo vykicnkem (!). Pravm tlactkem mysi klepnte na otaznk (?) nebo vykicnk (!) a vyberte pkaz "Odinstalovat". Pi pouzit nkterch antivirovch program (Norton Anti Virus, V3, apod. ) nemus poctac rozpoznat fotoapart jako vymniteln disk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG ES25

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG ES25 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag