Návod k použití SAMSUNG E2320

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG E2320. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG E2320 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG E2320.


SAMSUNG E2320 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5097 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG E2320 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (4839 ko)
   SAMSUNG E2320 (3963 ko)
   SAMSUNG E2320 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (94 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG E2320

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster B1740R/ B1740RX/ B1940M/ B1940MX/ B1940R/ B1940RX/ B1940MR/ B1940MRX/ B1940W/ B1940WX/ B2240/ B2240X/ B2240W/ B2240WX/ B2240M/ B2240MX/ B2240MW/ B2240MWX/ BX2240/ BX2240X/ B2340/ B2440L/ B2440LX/B2440/ B2440X/ B2440M/ BX2440/ BX2440X/ E1720NR/ E1720NRX/ E1920/ E1920X/ E1920R/ E1920N/ E1920NX/ E1920NR/ E1920NRX/ E1920NW/ E1920NWX/ E1920W/ E1920WX/ E2020/ E2020X/ E2020N/ E2020NX/ E2220/ E2220X/ E2220N/ E2220NX/ E2220NW/ E2220W/ E2220WX/ EX2220/ EX2220X/ E2320/ E2320X/ E2420L/ E2420NL Monitor LCD Uzivatelská pírucka Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ Nez zacnete . 2-8 POUZÍVÁNÍ VÝROBKU Nastavení optimálního rozlisení . 3-35 Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD:On Screen Display neboli zobrazení na obrazovce) . [. . . ] <Warm> - Nastaví teplejsí odstín barev obrazovky. <Custom> - Výbrem této nabídky mzete rucn nastavit teplotu barev. Pokud nejste spokojeni s pednastavenými teplotami barev, mzete rucn nastavit hodnotu RGB. · · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. 3-36 Pouzívání výrobku NABÍDKA Color Effect POPIS Zmnou barev obrazovky lze zmnit celkovou atmosféru · · · · · <Off> - Vypíná funkc <color effect>. · · Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicColor>. Gamma Pomocí této nabídky mzete zmnit intenzitu barev stedního jasu. · <Mode1> - <Mode2> - <Mode3> Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. (Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je funkce <MagicBright> nastavena do rezimu <Dynamic Contrast> a <Cinema>. ) SIZE & POSITION NABÍDKA H-Position POPIS Pesune polohu oblasti zobrazení na obrazovce v horizontálním smru. · · Tato funkce je dostupná pouze v rezimu analog. Je-li v rezimu AV vstupem signál 720p, 1080i nebo 1080p, vyberte moznost <Screen Fit> a upravte vodorovnou polohu v úrovních 0 az 6. V-Position Pesune polohu oblasti zobrazení na obrazovce ve vertikálním smru. · · Tato funkce je dostupná pouze v rezimu analog. Je-li v rezimu AV vstupem signál 720p, 1080i nebo 1080p, vyberte moznost <Screen Fit> a upravte svislou polohu v úrovních 0 az 6. Pouzívání výrobku 3-36 NABÍDKA Image Size POPIS Dodáváno pouze s sirokoúhlými modely, nap. Pocítacové signály · · <Auto> - Obraz se zobrazuje s pomrem stran odpovídajícím vstupnímu signálu. <Wide> - Obraz se zobrazuje na celou obrazovku, bez ohledu na pomr stran vstupního signálu. · · Signál, který není uveden v tabulce standardních rezim, není podporován. Pokud je rozlisení nastaveno na optimální hodnotu, zstane pi nastavení polozky <Image Size> na hodnotu <Auto> nebo <Wide> stejný pomr stran. Signály AV · · · <4 : 3> - Zobrazí obraz v pomru 4: 3. <Screen Fit> - Pokud do zaízení vstupuje signál 720P, 1080i nebo 1080P v rezimu HDMI/DVI , zobrazuje se pvodní obraz bez oíznutí. Tyto moznosti lze nastavit pouze v pípad, ze je externí vstup pipojen prostednictvím portu HDMI/DVI a polozka <PC/AV Mode> je nastavena na hodnotu <AV>. · · · <4 : 3> - Zobrazí obraz v pomru 4: 3. <Screen Fit> - Pokud do zaízení vstupuje signál 720P, 1080i nebo 1080P v rezimu HDMI/DVI, zobrazuje se pvodní obraz bez oíznutí. · · Lze zvolit pouze tehdy, pokud je k pípojce HDMI/DVI pipojen externí vstup a rezim <PC/AV Mode> je nastaven na hodnotu <AV>. [. . . ] Tída B (Informacní komunikacní zaízení pro domácí pouzití) Toto zaízení je zaregistrováno podle standardu EMI pro domácí pouzití (tída B). (Zaízení tídy B ovlivuje ostatní zaízení elektromagnetickými vlnami mén nez zaízení tídy A. ) 6-61 Dalsí informace 6-62 Funkce pro úsporu energie Tento výrobek je vybaven funkcí pro úsporu energie, která automaticky vypne obrazovku v pípad, ze výrobek není pouzíván po pedem stanovenou dobu. Kdyz výrobek pejde do rezimu úspory energie, kontrolka LED napájení zmní barvu. Tak lze poznat, ze se výrobek nachází v rezimu úspory energie. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG E2320

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG E2320 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag