Návod k použití SAMSUNG E1920NW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG E1920NW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG E1920NW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG E1920NW.


SAMSUNG E1920NW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4839 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG E1920NW (3963 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG E1920NWUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster B1740R/ B1740RX/ B1940M/ B1940MX/ B1940R/ B1940RX/ B1940MR/ B1940MRX/ B1940W/ B1940WX/ B2240/ B2240X/ B2240W/ B2240WX/ B2240M/ B2240MX/ B2240MW/ B2240MWX/ BX2240/ BX2240X/ B2340/ B2440L/ B2440LX/B2440/ B2440X/ B2440M/ BX2440/ BX2440X/ E1720NR/ E1720NRX/ E1920/ E1920X/ E1920R/ E1920N/ E1920NX/ E1920NR/ E1920NRX/E1920ENW/E1920NW/ E1920NWX/ E1920W/ E1920WX/ E2020/ E2020X/ E2020N/ E2020NX/ E2220/ E2220X/ E2220N/ E2220NX/ E2220NW/ E2220W/ E2220WX/ EX2220/ EX2220X/ E2320/ E2320X/ E2420L/ E2420NL/BX2340/BX2340X/BX2240W/EX1920/ EX1920X/EX1920W/EX2020/EX2020X Monitor LCD Uzivatelská pírucka Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ Nez zacnete . 2-8 POUZÍVÁNÍ VÝROBKU Nastavení optimálního rozlisení . 3-41 Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD:On Screen Display neboli zobrazení na obrazovce) . [. . . ] <Warm> - Nastaví teplejsí odstín barev obrazovky. <Custom> - Výbrem této nabídky mzete rucn nastavit teplotu barev. Pokud nejste spokojeni s pednastavenými teplotami barev, mzete rucn nastavit hodnotu RGB. · · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Pouzívání výrobku 3-42 NABÍDKA Color Effect POPIS Zmnou barev obrazovky lze zmnit celkovou atmosféru · · · · · <Off> - Vypíná funkc <color effect>. · · Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicColor>. Gamma Pomocí této nabídky mzete zmnit intenzitu barev stedního jasu. · <Mode1> - <Mode2> - <Mode3> Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. (Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je funkce <MagicBright> nastavena do rezimu <Dynamic Contrast> a <Cinema>. ) SIZE & POSITION NABÍDKA H-Position POPIS Pesune polohu oblasti zobrazení na obrazovce v horizontálním smru. · · Tato funkce je dostupná pouze v rezimu analog. Je-li v rezimu AV vstupem signál 720p, 1080i nebo 1080p, vyberte moznost <Screen Fit> a upravte vodorovnou polohu v úrovních 0 az 6. V-Position Pesune polohu oblasti zobrazení na obrazovce ve vertikálním smru. · · Tato funkce je dostupná pouze v rezimu analog. Je-li v rezimu AV vstupem signál 720p, 1080i nebo 1080p, vyberte moznost <Screen Fit> a upravte svislou polohu v úrovních 0 az 6. Pouzívání výrobku 3-42 NABÍDKA Image Size POPIS Dodáváno pouze s sirokoúhlými modely, nap. Pocítacové signály · · <Auto> - Obraz se zobrazuje s pomrem stran odpovídajícím vstupnímu signálu. <Wide> - Obraz se zobrazuje na celou obrazovku, bez ohledu na pomr stran vstupního signálu. · · Signál, který není uveden v tabulce standardních rezim, není podporován. Pokud je rozlisení nastaveno na optimální hodnotu, zstane pi nastavení polozky <Image Size> na hodnotu <Auto> nebo <Wide> stejný pomr stran. Signály AV · · · <4 : 3> - Zobrazí obraz v pomru 4: 3. <Screen Fit> - Pokud do zaízení vstupuje signál 720P, 1080i nebo 1080P v rezimu HDMI/DVI , zobrazuje se pvodní obraz bez oíznutí. Tyto moznosti lze nastavit pouze v pípad, ze je externí vstup pipojen prostednictvím portu HDMI/DVI a polozka <PC/AV Mode> je nastavena na hodnotu <AV>. · · · <4 : 3> - Zobrazí obraz v pomru 4: 3. <Screen Fit> - Pokud do zaízení vstupuje signál 720P, 1080i nebo 1080P v rezimu HDMI/DVI, zobrazuje se pvodní obraz bez oíznutí. · · Lze zvolit pouze tehdy, pokud je k pípojce HDMI/DVI pipojen externí vstup a rezim <PC/AV Mode> je nastaven na hodnotu <AV>. [. . . ] Tída B (Informacní komunikacní zaízení pro domácí pouzití) Toto zaízení je zaregistrováno podle standardu EMI pro domácí pouzití (tída B). (Zaízení tídy B ovlivuje ostatní zaízení elektromagnetickými vlnami mén nez zaízení tídy A. ) Dalsí informace 6-73 6-74 Funkce pro úsporu energie Tento monitor má vestavn systém ízení spoteby s názvem PowerSaver. Systém umozuje dosáhnout úspory energie pepnutím monitoru do rezimu s nízkou spotebou, pokud se urcitou dobu nepouzívá. Pi stisknutí nkteré z kláves na klávesnici se monitor automaticky vrátí k bznému provozu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG E1920NW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG E1920NW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag