Návod k použití SAMSUNG DVD-P191

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG DVD-P191. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG DVD-P191 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG DVD-P191.


SAMSUNG DVD-P191 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4192 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG DVD-P191 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (1393 ko)
   SAMSUNG DVD-P191 (1499 ko)
   SAMSUNG DVD-P191 annexe A (3871 ko)
   SAMSUNG DVD-P191 QUICK GUIDE (5622 ko)
   SAMSUNG DVD-P191 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (85 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG DVD-P191

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento výrobek vyuzívá technologii ochrany autorských práv, která je chránna urcitými patenty U. S. a jinými právy dusevního vlastnictví drzenými spolecností Macrovision a ostatními drziteli. Pouzívání této technologie ochrany autorských práv je podmínno souhlasem spolecnosti Macrovision a to pouze pro úcely omezeného pehrávání, neudlí-li spolecnosti Macrovision jiné povolení. Zptné inzenýrství a demontáz jsou zakázány. [. . . ] Provádjte pokyny jednotlivých nabídkových obrazovek. Poznámky ­ Je-li nastaven rodicovský zámek a disk nespadá do rámce povoleného hodnocení, musí být zadáno ctymístné heslo a/nebo musí být disk povolen (viz "Hodnocení" na stran 262). ­ DVD mohou být opatena regionálním kódem. Vás pehrávac DVD nepehrává disky opatené regionálním kódem, který je jiný nez regionální kód pehrávace, tj. 2 (dv). Zastavení obrazu a pehrávání po jednotlivých snímcích DVD +RW +R VCD DivX 1 V prbhu pehrávání stisknte tlacítko PAUSE/STEP (X). 2 Opakovaným tisknutím tlacítka b / B v rezimu pozastavení docílíte pehrávání obrazu po jednotlivých snímcích. 3 Rezim zastavení obrazu opuste stisknutím tlacítka N (PLAY). Poznámka Po jednotlivých snímcích nelze pehrávat obsah médií VideoCD. Tip Pehrávání po jednotlivých snímcích dosáhnete rovnz opakovaným tisknutím tlacítka PAUSE/STEP (X) na dálkovém ovládání. 270 Pouzívání médií DVD a VideoCD (pokracování) Hlavní funkce (pokracování) Zpomalené pehrávánín DVD +RW +R VCD Opakování A-B DVD +RW +R REPEAT A-B VCD Opakování úseku titulu: 1 Ve zvoleném pocátecním bod stisknte tlacítko REPEAT. Obrazovka televizoru krátce zobrazí symbol "A-". 2 Ve zvoleném koncovém bod opt stisknte tlacítko OK. Obrazovka televizoru krátce zobrazí "A-B" a zapocne pehrávání opakovaného úseku. 1 V prbhu pehrávání stisknte tlacítko PAUSE/STEP (X). Znacku vlozíte provedením následujících úkon: 2 Nabídka mze obsahovat tyto polozky: pohled, jazykové mutace zvukového záznamu a titulk a kapitoly titulu. Cesky 1 Pi pehrávání disku stisknte tlacítko MARKER na pozadovaném míst záznamu. 2 Zopakujte úkon 1 pro zadání az sesti znacek pro jeden disk. Vyvolání nebo vymazání oznacené scény 1 V prbhu pehrávání stisknte tlacítko SEARCH. Obrazovka zobrazí nabídku vyhledávání znacek. Nabídka disku DVD 1 Stisknte tlacítko LIST/DISC MENU. Zobrazí se nabídka disku. 2 Nabídku opustíte optovným stisknutím tlacítka LIST/DISC MENU. Zmna zvukového záznamu DVD 1. 5. 1CH ENG 2 Tlacítky b B v V zvolte oznacenou scénu, kterou chcete vyhledat. 3 Stisknte tlacítko OK. Zapocne pehrávání oznacené scény. 4 Nabídku vyhledávání znacek vypnete stisknutím tlacítka RETURN (O). Marker Search Stisknte tlacítko AUDIO, poté opakovaným tisknutím tlacítka b / B pepínejte mezi dostupnými jazykovými mutacemi nebo zvukovými stopami. Move OK Select CLEAR Delete Close Vymazání oznacené scény 1 Pi pehrávání nebo v rezimu zastavení stisknte tlacítko SEARCH. Obrazovka televizoru zobrazí nabídku vyhledávání znacek. 2 Tlacítky b B v V zvolte oznacenou scénu, kterou chcete vymazat. 272 Pouzívání médií DVD a VideoCD (pokracování) Zmna zvukového kanálu VCD +RW +R DivX Pam posledního nastavení DVD Je-li vlozeno médium VideoCD, stisknte tlacítko AUDIO a poté pi pehrávání opakovaným tisknutím tlacítka b / B pepínejte mezi rznými zvukovými kanály (STEREO, LEFT nebo RIGHT). 3D Surround DVD +RW +R 3D SUR. VCD DivX Tento rekordér ukládá do pamti uzivatelská nastavení posledního pehrávaného média. Nastavení zstávají v pamti i po vyjmutí disku z rekordéru a po vypnutí rekordéru. Vlozíte-li disk, jehoz nastavení je ulozeno v pamti, automaticky se vyhledá poslední pozice na disku. Poznámky ­ Nastavení jsou uchovávána v pamti pro budoucí pouzití. ­ Tento rekordér si nebude pamatovat nastavení disku, pokud rekordér vypnete, aniz byste spustili pehrávání disku. Tento pístroj dokáze vytváet efekt 3D Surround, který simuluje vícekanálovou reprodukci zvuku a místo pti ci více reproduktor, které jsou pro pehrávání vícekanálového zvuku domácího kina bzn zapotebí, pouzívá dva bzné stereofonní reproduktory. [. . . ] Kanál pro nahrávání je nastaven na pijímaci televizoru. Není nastaven správný cas vnitních hodin rekordéru DVD. Nastavte kanál na televizním pijímaci zabudovaném v rekordéru. Viz "Nahrávání s casovacem" na stran 282-283. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG DVD-P191

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG DVD-P191 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag