Návod k použití SAMSUNG CW-29Z308P UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG CW-29Z308P. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG CW-29Z308P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG CW-29Z308P.


SAMSUNG CW-29Z308P UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9422 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG CW-29Z308P (9238 ko)
   SAMSUNG CW-29Z308P OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG CW-29Z308PUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BAREVNÝ TELEVIZOR Návod k obsluze Ped spustním pístroje si pozorn pectte tuto pírucku a uschovejte ji pro pozdjsí pouzití. NABÍDKY NA OBRAZOVCE Obraz v obraze (PIP) (v závislosti na modelu) TELETEXT (v závislosti na modelu) Zaregistrujte si svj výrobek na stránce www. samsung. com/global/register Dlezité zárucní informace týkající se formátu obrazu pi sledování televizoru Televizory se standardním formátem obrazovky (4:3, pomr obrazovky síka a výska) jsou urceny pedevsím pro sledování bzícího obrazu ve standardním formátu. Zobrazené pedmty by mli být ve standardním pomru formátu 4:3 a mly by se neustále pohybovat. Zobrazení nehybných grafik a pedmt na obrazovce, jako je tmavý pruh nahoe a dole na obrazovce, kde se objeví titulky (sirokoúhlé filmy), by nemlo pesáhnout 15 % celkové sledovanosti televize po dobu jednoho týdne. Televizory se sirokoúhlým formátem obrazovky (16:9, pomr obrazovky síka a výska) jsou navrhovány pro sledování sirokoúhlých film. [. . . ] 1 2 3 4 5 Stisknutím tlacítka MENU ( ) zobrazíte nabídku. Stisknutím tlacítka nebo zvolte nabídku Kanál a poté stisknte tlacítko ENTER ( ). Stisknutím tlacítka nebo zvolte nabídku Zesilovac signálu, poté stisknte tlacítko ENTER ( ). Zvolte moznost Vypnuto nebo Zapnuto stisknutím tlacítka nebo , poté stisknte tlacítko ENTER ( ). Stisknutím tlacítka EXIT ( ) nabídku opuste. Posunutí TV TV Kanál Dalsi Jemné ladní Zesilovac signálu : Vypnuto Zadat Zpt Kanál Nastavení nabídky Zesilovac signálu na moznost "Zapnuto" mze zpsobit horsí kvalitu obrazu zapícinnou nizsí kvalitou signálu pijímaného kanálu. Zapínejte nebo vypínejte funkci zesilovace signálu podle kvality obrazu sledovaného kanálu. V závislosti na lokalit bude nastavení výrobce pro funkci Zesilovac signálu bu Zapnuto nebo Vypnuto. Dalsi Jemné ladní Zesilovac signálu : Vypnuto Vypnuto Zapnuto Posunutí Zadat Zpt Ovládání obrazu Zmna standardu obrazu Je mozné vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vasim pozadavkm na zobrazení. 1 2 3 4 Stisknutím tlacítka MENU ( ) zobrazíte nabídku. TV Obraz Rezim : Dynamický Formát : Automat. formát Digitální NR : Zapnuto Naklonní stran : 0 Filmový rezim : Vypnuto PIP : Vypnuto Stisknutím tlacítka nebo zvolte nabídku Obraz a poté stisknte tlacítko ENTER ( ). Dvojitým stisknutím tlacítka ENTER ( ) zvolte nabídku Rezim. Stisknutím tlacítka nebo zvolte pozadovanou moznost, poté stisknte tlacítko ENTER ( ). Dostupné moznosti: Dynamický ­ Standardní ­ Film - Vlast. nastav. ). TV Posunutí Zadat Zpt Rezim 5 Tyto moznosti lze také jednoduse nastavit stisknutím tlacítka P. MODE ( Rezim Kontrast Jas Ostrost Barvy Posunutí Dalsi : Dynamický Dynamický Standardní : Film 90 Vlast. nastav. : : : 50 50 50 Zadat Zpt Cesky - 15 Úprava nastavení obrazu TV Rezim Rezim Kontrast Jas Ostrost Barvy : : : : : Dynamický 90 50 50 50 Zpt Nkolik nastavení tohoto televizoru umozuje ovládat kvalitu obrazu. 1 2 3 4 Stisknutím tlacítka MENU ( ) zobrazíte nabídku. Stisknutím tlacítka nebo zvolte nabídku Obraz a poté stisknte tlacítko ENTER ( ). Dvojitým stisknutím tlacítka ENTER ( ) zvolte nabídku Rezim. Stisknutím tlacítka nebo zvolte pozadovanou moznost, poté stisknte tlacítko ENTER ( ). Dostupné moznosti: Dynamický - Standardní - Film - Vlast. nastav. . Stisknutím tlacítka nebo zvolte moznost, kterou chcete upravit, poté stisknte tlacítko ENTER ( ). Nádech (pouze NTSC) Pomocí tlacítka nebo nastavte pozadované nastavení. Stisknutím tlacítka nebo zvolte nabídku Teplota barev a poté stisknte tlacítko ENTER (( ). Stisknutím tlacítka nebo zvolte pozadovanou moznost, poté stisknte tlacítko ENTER ( ). [. . . ] Zobrazí se daná stránka s dalsími barevnými odkazy, které lze vybírat stejným zpsobem. Chcete-li zobrazit pedchozí nebo dalsí stránku, stisknte odpovídající barevné tlacítko. (zrusit) Pouzívá se k zobrazení vysílání pi vyhledávání stránky. Mezi stránkami teletextu se mzete pohybovat stisknutím císelných tlacítek na dálkovém ovladaci. pokracování. . . Cesky - 27 Stránky teletextu jsou uspoádány do sesti kategorií: Cást A B C D E F Císlo vybrané stránky Oznacení vysílacího kanálu Císlo aktuální stránky nebo oznacení vyhledávání Datum a cas Text Informace o stavu Informace FASTEXT Obsah Informace teletextu jsou casto rozdleny na nkolik stránek, které se zobrazují postupn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG CW-29Z308P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG CW-29Z308P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag