Návod k použití SAMSUNG CLX-3160FN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG CLX-3160FN. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG CLX-3160FN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG CLX-3160FN.


SAMSUNG CLX-3160FN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8516 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG CLX-3160FN UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG CLX-3160FN (7298 ko)
   SAMSUNG CLX-3160FN OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (67 ko)
   SAMSUNG CLX-3160FN UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG CLX-3160FN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tato pírucka je poskytována pouze pro informativní úcely. Veskeré v ní obsazené informace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Samsung Electronics neodpovídá za zádné pímé ci nepímé skody v dsledku pouzití tohoto návodu nebo související s jeho pouzitím. · CLX-3160N a CLX-3160FN jsou názvy model Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] 6 Stisknutím OK zahájíte zálohování dat. 7 Stisknutím Stop/Clear se vrátíte do pohotovostního rezimu. Poznámka · Jestlize ped názvem slozky je písmeno D, ve vybrané slozce se nachází jeden nebo více soubor nebo slozek. Jestlize jste vybrali soubor, na displeji se asi na 2 sekundy zobrazí velikost souboru. Jestlize jste vybrali slozku, zobrazte pomocí tlacítek pro posuv soubor, který chcete vymazat a stisknte OK. 7 8 Stisknte OK pro potvrzení výbru, jakmile se zobrazí Ano. Stisknutím Stop/Clear se vrátíte do pohotovostního rezimu. Obnovení dat 1 2 3 4 5 6 7 8 USB pamt'ové zaízení se zálohovanými daty zasute do USB pamt'ového portu. Stisknutím Menu zobrazte ve spodním ádku displeje Syst. nastaveni a stisknte OK. Pomocí tlacítek pro posuv zobrazte pozadovaný typ dat a stisknte OK. Pomocí tlacítek pro posuv zobrazte soubor s daty, která chcete obnovit a stisknte OK. Stisknutím tlacítka OK Ano obnovíte zálozní soubor do zaízení. Stisknutím Stop/Clear se vrátíte do pohotovostního rezimu. Formátování USB pamt'ového zaízení 1 2 3 4 5 6 7 USB pamt'ové zaízení zasute do USB pamt'ového portu vaseho zaízení. Stisknte OK, jakmile se ve spodním ádku displeje zobrazí Sken. do USB. Pomocí tlacítek pro posuv zobrazte Sprava souboru a stisknte OK. Pomocí tlacítek pro posuv zobrazte Format a stisknte OK. Stisknte OK pro potvrzení výbru, jakmile se zobrazí Ano. Stisknutím Stop/Clear se vrátíte do pohotovostního rezimu. 11. 3 <Pouzití USB flash pamti> Zobrazení stavu USB pamti Mzete zkontrolovat velikost pamti dostupné pro skenování a ukládání dokument. 1 2 3 4 USB pamt'ové zaízení zasute do USB pamt'ového portu vaseho zaízení. Stisknte OK, jakmile se ve spodním ádku displeje zobrazí Sken. do USB. Pomocí tlacítek pro posuv zobrazte Zkontr. prostor a stisknte OK. Na displeji se zobrazí dostupná volná pamt'. 5 Stisknutím Stop/Clear se vrátíte do pohotovostního rezimu. Tisk pímo z digitálního fotoaparátu Toto zaízení podporuje funkci PictBridge. Mzete tisknout obrázky pímo z jakéhokoliv PictBridge kompatibilního zaízení, napíklad z digitálního fotoaparátu, telefonu s fotoaparátem a videokamery. [. . . ] Postupujte takto. 1 2 3 Otevete aplikaci v pocítaci Macintosh a vyberte soubor, který chcete vytisknout. Otevete nabídku File (Soubor) a klepnte na polozku Page Setup (Vzhled stránky), v nkterých aplikacích na polozku Document Setup (Nastavení dokumentu). Nastavte formát papíru, orientaci, mítko a dalsí moznosti a klepnte na tlacítko OK. Zkontrolujte, ze je vybrána píslusná tiskárna. Mac OS 10. 3 Mac OS 10. 3 4 5 6 Otevete nabídku File (Soubor) a klepnte na polozku Print (Tisk). Zadejte pocet kopií a vyberte stránky, které chcete tisknout. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG CLX-3160FN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG CLX-3160FN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag