Návod k použití SAMSUNG CLX-2160N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG CLX-2160N. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG CLX-2160N bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG CLX-2160N.


SAMSUNG CLX-2160N : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8304 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG CLX-2160N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (7265 ko)
   SAMSUNG CLX-2160N UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG CLX-2160N (7769 ko)
   SAMSUNG CLX-2160N OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (67 ko)
   SAMSUNG CLX-2160N UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG CLX-2160N

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tato uzivatelská pírucka je poskytována pouze pro informativní úcely. Veskeré v ní obsazené informace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Spolecnost Samsung Electronics nenese odpovdnost za zádné skody, pímé ci nepímé, vyplývající z pouzití této uzivatelské pírucky nebo s ním související. · CLX-2160 a CLX-2160N jsou názvy model spolecnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] Doslo k zaseknutí papíru v podávacím prostoru rucního podavace. Na USB pamovém zaízení není dost místa ke skenování a ukládání. Nainstal. toner Barevná kazeta s tonerem není instalována. Nastaly potíze ve fixacní jednotce. Neni nahrivani Zap. jednotka Neplatny toner Zobrazovací jednotka zaízení není urcen pro vase zaízení. Instalovaná barevná kazeta s tonerem není urcena pro vase zaízení. Nastaly potíze ve fixacní jednotce. Vetrak fixace blokovany Vlozte obraz. jednotku Vymente toner Problém s chladicím Otevete a zavete ventilátorem zaízení. Píslusná zobrazovací jednotka není instalována. Tato zpráva se objeví mezi stavy Dosel toner a Dochazi toner. a vyp. Otevreny kryt Pední nebo zadní kryt není zajistn zástrckou. Vymente brzy [zzz] * zzz oznacuje cást zaízení. toneru Viz strana 10. 9 a volejte servis. Zivotnost soucásti zcela vyprsela. Vymte soucást za novou. Zivotnost zásobníku pouzitého toneru vyprsela a tiskárna pestane tisknout, dokud nenainstalujete nový zásobník pouzitého toneru. 11. 4 <Odstraování potízí> Zpráva Zapis dat-chyba Zkontr. pamet USB Zasek. papir 1 Otev. /zav. kryt Význam Ulození do pamti USB se nezdailo. Doslo k zaseknutí papíru v podávací oblasti zásobníku. Doslo k zaseknutí papíru v oblasti fixace nebo na zadním krytu. Doslo k zaseknutí papíru v oblasti výstupu papíru. Navrhovaná esení Zkontrolujte velikost dostupné pamti USB. Viz strana 11. 2. esení jiných problém V následující tabulce jsou uvedeny nkteré mozné problémy a jejich doporucená esení. Postupujte podle navrhovaných esení, dokud nebudou potíze vyeseny. Pokud potíze petrvávají, obrate se na odborný servis. Problémy s podáváním papíru Stav Pi tisku doslo k zaseknutí papíru. Navrhovaná esení Odstrate zaseknutý papír. papir2 Zavete kryt skenovací jednotky, musí zaklapnout na své místo. Vlozte správný papír do zásobníku c. [. . . ] Otevete nabídku File (Soubor) a klepnte na polozku Page Setup (Vzhled stránky), v nkterých aplikacích na polozku Document Setup (Nastavení dokumentu). Nastavte formát papíru, orientaci, mítko a dalsí moznosti a klepnte na tlacítko OK. Zkontrolujte, ze je vybrána píslusná tiskárna. Mac OS 10. 3 Mac OS 10. 3 4 5 6 Otevete nabídku File (Soubor) a klepnte na polozku Print (Tisk). Zadejte pocet kopií a vyberte stránky, které chcete tisknout. Po nastavení mozností klepnte na tlacítko Print (Tisk). 40 Pouzití tiskárny s pocítacem Macintosh Nastavení Printer Features (Funkce tiskárny) Karta Printer Features (Funkce tiskárny) umozuje vybrat typ papíru a nastavit kvalitu tisku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG CLX-2160N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG CLX-2160N bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag