Návod k použití SAMSUNG CLP-610ND

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG CLP-610ND. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG CLP-610ND bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG CLP-610ND.


SAMSUNG CLP-610ND : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6799 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG CLP-610ND UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (8041 ko)
   SAMSUNG CLP-610ND UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG CLP-610ND (5276 ko)
   SAMSUNG CLP-610ND QUICK GUIDE (5232 ko)
   SAMSUNG CLP-610ND OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (48 ko)
   SAMSUNG CLP-610ND DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (55 ko)
   SAMSUNG CLP-610ND SYNCTHRU 5.0 GUIDE (VER.5.2.1.2924) (6844 ko)
   SAMSUNG CLP-610ND UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)
   SAMSUNG CLP-610ND SYNCTHRU 5.0 DEVICE MAP PLUG-IN GUIDE (VER.1.2.1.500) (1729 ko)
   SAMSUNG CLP-610ND SYNCTHRU 5.0 JOB ACCOUNTING PLUG-IN GUIDE (VER.1.2.1.493) (3708 ko)
   SAMSUNG CLP-610ND SYNCTHRU 5.0 DRIVER MANAGEMENT PLUG-IN GUIDE (VER.1.2.1.494) (1128 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG CLP-610ND

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka k barevné laserové tiskárn CLP-610 Series CLP-660 Series © 2007 Samsung Electronics Co. , Ltd. Tato uzivatelská pírucka je poskytována pouze pro informativní úcely. Veskeré v ní obsazené informace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Spolecnost Samsung Electronics nenese odpovdnost za zádné zmny, pímé ci nepímé skody, vyplývající nebo související s pouzitím této uzivatelské pírucky. · CLP-610ND, CLP-660N a CLP-660ND jsou názvy model spolecnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] Zmte nastavení orientace papíru v pouzívané aplikaci. Zajistte, aby byl v nastavení ovladace tiskárny nastaven formát papíru, který je vlozený v zásobníku. Nebo zkontrolujte, zda formát papíru v nastavení ovladace tiskárny odpovídá výbru papíru v nastaveních pouzívané softwarové aplikace. Úloha mze být velmi slozitá. Mze být nesprávn nastavena orientace papíru. Formát papíru a nastavení formátu papíru se lisí. Zaízení pravdpodobn není správn nakonfigurováno. Ovladac tiskárny je pravdpodobn nesprávn nainstalován. Zaízení nefunguje správn. Zkontrolujte, zda na displeji ovládacího panelu není zobrazena zpráva upozorující na chybu. Kontaktujte zástupce servisu. 7. 10 <Odstraování potízí> Stav Zaízení tiskne, ale text není správn vytistn nebo je neúplný. Mozná pícina Kabel tiskárny je uvolnný nebo vadný. Navrhovaná esení Odpojte kabel tiskárny a znovu jej pipojte. Vytisknte úlohu, kterou jste jiz díve úspsn vytiskli. Pokud je to mozné, pipojte kabel se zaízením k jinému pocítaci a vytisknte úlohu, kterou jste jiz díve úspsn vytiskli. Pejdte do nabídky píslusné aplikace pro výbr tiskárny a pesvdcte se, zda je vybráno píslusné zaízení. Viz 3. 6. Stav Kvalitu tisku fotografií není dobrá. Obrázky nejsou jasné. Mozná pícina Rozlisení je nastaveno na hodnotu Normální. Rozlisení fotografie je velmi nízké. Navrhovaná esení Zmte rozlisení v okn vlastností zaízení na hodnotu Nejlepsí, potom tisk opakujte. Jestlize zvtsíte velikost fotografie v softwarové aplikaci, rozlisení se snízí. Po vytistní cca 100 barevných stránek pach zmizí. Je to docasný problém. Byl zvolen nesprávný ovladac tiskárny. Pi prvním pouzití je ze zaízení cítit zvlástní pach. Ped tiskem zaízení emituje výpary v blízkosti výstupní pihrádky. Olej pouzitý k ochran fixacní jednotky se vypauje. Softwarová aplikace funguje nesprávn. Pracujete-li v prostedí DOS, mze být nastavení písma pro vase zaízení nesprávné. Tisková kazeta je vadná nebo v ní není toner. Vznik výpar bhem tisku mze být zapícinn vlhkým papírem. Nejde o závadu. Pokracujte v tisku. V pípad poteby protepejte kazetu s tonerem, aby se rozprostel. Zkontrolujte soubor a pesvdcte se, zda neobsahuje prázdné stránky. Kontaktujte zástupce servisu. Soubor zejm obsahuje prázdné stránky. [. . . ] Pokud chcete tisknout barevný dokument v odstínech sedé, vyberte moznost Graphics. · Fit to Page: Tato funkce tiskárny umozuje mnit mítko tiskové úlohy podle zvoleného formátu papíru bez ohledu na velikost elektronického dokumentu. Tato funkce mze být uzitecná pi zkoumání jemných detail v malém dokumentu. · RGB Color: Toto nastavení urcuje, jak budou vykresleny barvy. Standard je nejpouzívanjsí nastavení, jehoz barevný tón se nejvíce blízí barvám standardního monitoru (monitor sRGB). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG CLP-610ND

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG CLP-610ND bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag