Návod k použití SAMSUNG CLP-315

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG CLP-315. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG CLP-315 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG CLP-315.


SAMSUNG CLP-315 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5800 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG CLP-315 UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG CLP-315 (6072 ko)
   SAMSUNG CLP-315 (5195 ko)
   SAMSUNG CLP-315 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (44 ko)
   SAMSUNG CLP-315 UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1140 ko)
   SAMSUNG CLP-315 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (55 ko)
   SAMSUNG CLP-315 UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG CLP-315

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CLP-310 Series Barevná laserová tiskárna Uzivatelská pírucka pedstavte si ty moznosti Dkujeme vám za zakoupení výrobku spolecnosti Samsung. Chcete-li obdrzet komplexnjsí sluzby, zaregistrujte svj výrobek na www. samsung. com/global/register Funkce vaseho nového laserového výrobku Vase nové zaízení je vybaveno adou speciálních funkcí, které zlepsují kvalitu tisku dokument. Pomocí zaízení mzete: Zvlástní funkce Tisknout rychle a ve vysoké kvalit · Mzete tisknout v celém spektru barev pomocí systému azurová, purpurová, zlutá a cerná. · Mzete tisknout s rozlisením az 2400 x 600 dpi efektivního výstupu. [. . . ] Pokud po vytistní stále dochází ke stejnému problému, vymte kazetu s tonerem za novou. · Cásti zaízení jsou pravdpodobn znecistny tonerem. V pípad, ze se vady objevují na zadní stránce, problém se pravdpodobn odstraní sám po vytistní nkolika stránek. Necistoty na pozadí jsou zpsobeny cásticemi toneru rozprásenými na vytistné stránce. Zkuste tisknout na jiný papír z jiného balíku. Neotevírejte balíky papíru, pokud to není nutné, aby papír zbytecn neabsorboval pílis vlhkosti. · Pokud se necistoty na pozadí objeví na obálce, zmte rozvrzení pro tisk, abyste zabránili tisku pes oblasti s pekrývajícími se spoji na obrácené stran. · Pokud roztrousený toner pokrývá celou plochu vytistné stránky, nastavte rozlisení pomocí softwarové aplikace nebo vlastností tiskárny. Jestlize tvar znak není správný a písmena jsou prohnutá, je papír pravdpodobn pílis kluzký. Viz strana 25. STAV Pokroucení nebo zvlnní · · · NAVRZENÁ ESENÍ Ujistte se, ze papír je ádn umístn v zásobníku. Pokroucení papíru mze zpsobovat vysoká teplota i vlhkost. Pevrat'te stoh papíru ve vstupním zásobníku. Papír v zásobníku mzete také otocit o 180°. Pomackaný papír · · · Necistoty na pozadí Ujistte se, ze papír je ádn umístn v zásobníku. Pevrat'te stoh papíru ve vstupním zásobníku. Papír v zásobníku mzete také otocit o 180°. A Znecistná zadní strana výtisk · Zkontrolujte, zda nedoslo k úniku toneru. Viz strana 32. Deformované znaky · Zcela barevné nebo cerné listy · · Stránka se tiskne sikmo · · · AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Ujistte se, ze papír je ádn umístn v zásobníku. Zajistte, aby papír nebo jiný materiál, byl ádn zaveden do vodic a rovnz, aby vodice nebyly vci balíku papíru pílis tsné ci volné. A Nevytvrzený toner · Zásobník toneru pravdpodobn není správn nainstalován. Kazeta s tonerem je pravdpodobn poskozená a je nutné ji vymnit. Kontaktujte zástupce servisu. · · · · Vycistte vnitní cást zaízení. Pokud potíze petrvávají, bude zaízení pravdpodobn vyzadovat opravu. Kontaktujte zástupce servisu. 44_Odstraování potízí STAV Nevytistné oblasti ve znacích NAVRZENÁ ESENÍ Nevytistné oblasti ve znacích jsou prázdné oblasti uvnit znak, které by mly být zcela cerné: · Jestlize pouzíváte fólie, vyzkousejte jiný typ fólie. Vzhledem ke slození transparentních fólií obcas k tomuto problému dochází. [. . . ] Podrobnosti viz , , Tisk více stránek na jeden list papíru" v následujícím sloupci. Mac OS 10. 3 · Layout Direction: Mzete vybrat smr tiskuna stránce, jak je uvedeno na následujících píkladech. 4 5 6 Otevete nabídku File (Soubor) a klepnte na polozku Print (Tisk). Zadejte pocet kopií a vyberte stránky, které chcete tisknout. Po nastavení mozností klepnte na tlacítko Print (Tisk). 33 Pouzití tiskárny s pocítacem Macintosh Graphics Karta Graphics skýtá moznosti pro výbr Resolution(Quality) a Color Mode. Pro vyvolání funkcí grafiky vyberte Graphics z rozvíracího seznamu Presets. Printer Features Tato karta umozuje vybrat typ papíru a nastavit kvalitu tisku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG CLP-315

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG CLP-315 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag