Návod k použití SAMSUNG CLP-300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG CLP-300. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG CLP-300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG CLP-300.


SAMSUNG CLP-300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5862 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG CLP-300 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (6091 ko)
   SAMSUNG CLP-300 UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG CLP-300 (6136 ko)
   SAMSUNG CLP-300 (6847 ko)
   SAMSUNG CLP-300 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (58 ko)
   SAMSUNG CLP-300 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (55 ko)
   SAMSUNG CLP-300 UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG CLP-300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vsechny zde uvedené informace mohou být bez upozornní zmnny. Spolecnost Samsung Electronics nenese odpovdnost za zádné zmny, pímé ci nepímé, vyplývající nebo související s pouzitím této pirucky. Vsechna práva vyhrazena. · CLP-300 a CLP-300N jsou názvy model spolecnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. · SAMSUNG logo Samsung jsou obchodní znacky spolecnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] Aby bylo mozno konfigurovat a pouzít sdílené tiskárny SMB (nap. tiskárny sdílené na tiskárn Windows), musíte mít správn nainstalovaný balík SAMBA, který tuto vlastnost umozuje. Na vasem systému by ml být k dispozici a k pouzití píkaz , , smbclient". Vtsina aplikací Unix bude ocekávat, ze píkaz , , lpr" není interaktivní, a tudíz se okamzit vrátí. Protoze LLPR ceká na vstup od uzivatele pedtím, nez posle úlohu do tisku, bude casto aplikace cekat na vrácení procesu a bude se tak zdát, ze je zamrzlá (nedochází k obnovení jejích oken). Toto je normální a poté, co uzivatel opustí LLPR, by mla aplikace opt zacít fungovat. Mze být specifikována v dialogu konfiguracního nástroje , , Pidat tiskárnu", pokud nepouzíváte systém tisku CUPS. Bohuzel CUPS v soucasné dob neumozuje specifikovat IP adresu tiskáren SMB, takze budete muset procházet zdroj u balíku SAMBA, abyste mohli tisknout. Nkteré CUPS verze, zvlást pak ty dodávané s Mandrake Linuxem ped verzí 8. 1, mají známé nedostatky, které se projevují pi zpracování výstupu PostScript z urcitých aplikací. Zkuste provést aktualizaci na novjsí verzi CUPS (alespo 1. 1. 14). Nkteré RPM balícky jsou u nejpopulárnjsích distribucí poskytovány jako pozornost v rámci tiskového balíku Linux. Problém Mám CUPS a nkteré volby (nap. tisk více stránek na jeden list) se zdají být vzdy zapnuty, i kdyz je nevyberu v LLPR. Nakonfiguroval jsem tiskárnu pro tisk souboru, ale objevilo se chybové hlásení , , Permission denied". Na mé tiskárn PCL (nebo GDI) nkdy dostávám tisk chybových zpráv namísto dokumentu. Mozná pícina a esení Mohou existovat nkteré místní moznosti definované ve vasem souboru ~/. lpoptions, který je ízen píkazem lpoptions. Tyto moznosti budou pouzívány vzdy, pokud nebudou pepsány nastavením LLPR. Abyste se zbavili vsech mozností pro tiskárnu, spust'te následující píkaz, který nahradí , , tiskárnu" názvem fronty: lpoptions -x printer Vtsina systém tisku nebude fungovat jako super-uzivatel (super user), ale jako zvlástní uzivatel (special user) (obvykle , , lp"). Tudíz se ujistte, ze soubor, který jste si vybrali pro tisk, je pístupný uzivateli, který vlastní tiskový manipulacní program (spooler daemon). Bohuzel nkteré aplikace Unixu mohou vygenerovat nevyhovující výstup PostScript, který nemusí být podporován Ghostscriptem nebo samotnou tiskárnou v rezimu PostScript. Mzete se pokusit zachytit výstup do souboru a prohlédnout si výsledky pomocí Ghostscriptu (gv nebo ghostview vám to umozní provést interaktivn) a podívat se, zda se tam neobjevují chybová hlásení. Protoze má vsak aplikace chybu, kontaktujte svého prodejce softwaru, abyste ho informovali o problému. Je to známý nedostatek v Ghostscriptu (do GNU Ghostscript verze 7. 05), kdyz základní barevný prostor dokumentu je indexovaný barevný prostor a je pemnn prostednictvím barevného prostoru CIE. Protoze Postscript pouzívá barevný prostor CIE pro systém piazování barev, mli byste provést upgrade Ghostscriptu na svém systému alespo na GNU Ghostscript verze 7. 06 nebo novjsí. [. . . ] · Název tiskárny mzete ovit na dodaném disku CD-ROM. Pi tisku mzete vyuzívat pokrocilé tiskové funkce. V pocítaci Macintosh vyberte v aplikaci píkaz Print (Tisk) z nabídky File (Soubor). Název tiskárny v okn vlastností tiskárny se mze lisit podle toho, jakou tiskárnu pouzíváte. S výjimkou názvu tiskárny budou ale prvky okna vlastností tiskárny podobné. Nastavení Layout (Rozvrzení) Karta Layout (Rozvrzení) umozuje upravit, jak bude dokument vypadat na vytisknuté stránce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG CLP-300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG CLP-300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag