Návod k použití SAMSUNG C61RCCN/XEH UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG C61RCCN/XEH. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG C61RCCN/XEH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG C61RCCN/XEH.


SAMSUNG C61RCCN/XEH UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1802 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG C61RCCN/XEHUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k instalaci a obsluze Sporák se sklokeramickou deskou C61RCCN / C61RCAST / C61RCBAL / C61RCDST C61RCEE / C61R1CAMST / C61R1CBMAL / C61R1CCMN C61R1CDMST / C61R1CEME / C61R2CAST / C61R2CBAL C61R2CCN / C61R2CDST / C61R2CEE Aby nedoslo k nehod nebo poskození sporáku, pectte si ped instalací a uvedením sporáku do provozu vsechny pokyny. Tento návod uschovejte pro pípadné pozdjsí pouzití. Obsah Pouzití tohoto návodu . 13 Pouzívání vhodného nádobí . 16 Pouzívání víceúcelové plotýnky . [. . . ] Výrobci casto udávají pouze prmr jejich horního okraje. · Hrnce s hliníkovým nebo mdným dnem mohou zpsobit metalické odbarvení sklokeramického povrchu sporáku. Odbarvení se odstrauje jen velmi obtízn, pípadn nelze odstranit vbec. · Nepouzívejte hrnce vyrobené z litiny nebo s poskozeným dnem, s ostrými hranami nebo otepy. Pokud byste takové hrnce posunuli po sklokeramickém povrchu, zpsobíte na nm neodstranitelné skrábance. · Za studena jsou dna hrnc obvykle mírn prohnutá smrem dovnit (konkávn). · Pokud chcete pouzít hrnce speciálního typu, nap. tlakový hrnec nebo pánev wok, dodrzte pokyny výrobce. Tipy na úsporu energie Dodrzením následujících bod mzete usetit energii. Správn!Spatn! 13 Pouzití sporáku (pokracování) CZ · Hrnce a pánve vzdy stavte na plotýnku ped jejím zapnutím. · Znecistní plotýnky a dna hrnc zvysují spotebu energie. · Pokud je to mozné, piklopte hrnce a pánve poklickou vhodné velikosti. · Plotýnku vypnte ped koncem doby vaení, abyste vyuzili zbytkové teplo k udrzení pokrmu v teple nebo k rozmrazování. · Dno hrnce by mlo odpovídat velikosti plotýnky. · Pouzití tlakového hrnce snizuje dobu potebnou k vaení az o 50 %. Pouzívání dotykových ovladac Dotykové ovladace ovládáte tak, ze se spickou ukazovácku dotknete pozadovaného ovladace na panelu, az se rozsvítí nebo zhasne odpovídající kontrolka/displej nebo az se aktivuje pozadovaná funkce. Pi obsluze zaízení se nedotýkejte více nez jednoho ovladace na panelu najednou. Pokud je vás prst pílis siroký, mze se aktivovat také sousední ovladac. 14 Pouzití sporáku (pokracování) Zapnutí zaízení Stisknte ovladac , , zámku " asi na 3 sekundy. Zaízení zapnete pomocí , , vypínace " . Po zapnutí zaízení pomocí , , vypínace " musíte zvolit nastavení teploty bhem asi 10 sekund. V opacném pípad se zaízení z bezpecnostních dvod opt vypne. CZ Regulace teploty Nastavení a ovládání výkonu ( az ) vaení provedete stisknutím tlacítek odpovídajících plotýnek , . Teplotu zvýsíte pomocí tlacítka a snízíte pomocí tlacítka . 15 Pouzití sporáku (pokracování) CZ Vypnutí zaízení Zaízení vypnete znovu stisknutím , , vypínace Stisknte , , vypínac ". ". Po vypnutí jednotlivých plotýnek bude pítomnost zbytkového tepla indikovaná na digitálním displeji odpovídající plotýnky pomocí symbolu (jako , , horké"). 16 Pouzití sporáku (pokracování) Pokud je nastavení tepla na a chcete plotýnku vypnout , stisknte ovladac jest jednou a nastavení teploty se pepne na nulu. Rychlejsího nastavení docílíte, pokud ovladac nebo podrzíte stisknutý, dokud se nezobrazí pozadovaná hodnota. [. . . ] Pokud by následující pokyny v urcitých pípadech nepomohly, nesnazte se zaízení opravit sami. Varování: Opravy zaízení mze provádt pouze kvalifikovaný servisní technik. Nesprávn provedené opravy mohou mít za následek znacné riziko pro uzivatele. Pokud zaízení vyzaduje opravu, kontaktujte místní servis. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG C61RCCN/XEH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG C61RCCN/XEH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag