Návod k použití SAMSUNG C61RAAST/XEH UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG C61RAAST/XEH. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG C61RAAST/XEH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG C61RAAST/XEH.


SAMSUNG C61RAAST/XEH UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1878 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG C61RAAST/XEHUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k instalaci a obsluze Sporák se sklokeramickou deskou Aby nedoslo k nehod nebo poskození sporáku, pectte si ped instalací a uvedením sporáku do provozu vsechny pokyny. Tento návod uschovejte pro pípadné pozdjsí pouzití. C61RAAST / C61RABAL C61RACN / C61RADST Obsah Pouzití tohoto návodu . 14 Pouzívání vhodného nádobí . 20 Doporucená nastavení pro pípravu urcitých pokrm . [. . . ] Nastavení vaení Nastavení vaení Nastavení vaení Nastavení vaení 1-2 3-4 5-6 7-9 Po 6 hod. CZ Pokud se sporák peheje z dvodu abnormálních úkon, zobrazí se A sporák se vypne. Pokud se jedna nebo více plotýnek vypne ped uvedeným casovým intervalem, vyhledejte kapitolu , , Odstraování problém". Dalsí dvody, proc se plotýnka sama vypne Vsechny plotýnky se okamzit vypnou, pokud petece tekutina a natece na ovládací panel. Automatické vypnutí se aktivuje také tehdy, pokud na ovládací panel pilozíte vlhkou utrku. V obou uvedených pípadech musíte zaízení znovu zapnout pomocí hlavního vypínace nebo odstranit vlhkou utrku . Kontrolka zbytkového tepla: Pokud se vypne plotýnka nebo celý sporák, bude indikována pítomnost zbytkového tepla pomocí (jako , , horké") na digitálním displeji odpovídající plotýnky. Pestoze plotýnku vypnete, kontrolka zbytkového tepla zhasne az po vychladnutí plotýnky. Zbytkové teplo mzete vyuzít k rozmrazování nebo udrzování pokrmu v teple. Dlezité: Dokud svítí kontrolka zbytkového tepla, hrozí riziko popálenin. Dlezité: Pokud dojde k perusení dodávky energie, symbol zhasne a informace o zbytkovém teple jiz nebude dále k dispozici. Proto si vzdy, kdyz se pohybujete v blízkosti sporáku, dávejte pozor. 13 Ped uvedením do provozu CZ Úvodní cistní Sklokeramickou desku otete vlhkou utrkou a cisticem na sklokeramické desky. Dlezité: Nepouzívejte zíravé nebo abrazivní cisticí prostedky. Mzete tím poskodit povrch. Pouzití sporáku Pouzívání vhodného nádobí Lepsí hrnce vám zarucí lepsí výsledek. · Pi nakupování nových hrnc vnujte pozornost prmru jejich dna. Výrobci casto udávají pouze prmr jejich horního okraje. · Hrnce s hliníkovým nebo mdným dnem mohou zpsobit metalické odbarvení sklokeramického povrchu sporáku. Odbarvení se odstrauje jen velmi obtízn, pípadn nelze odstranit vbec. · Nepouzívejte hrnce vyrobené z litiny nebo s poskozeným dnem, s ostrými hranami nebo otepy. Pokud byste takové hrnce posunuli po sklokeramickém povrchu, zpsobíte na nm neodstranitelné skrábance. · Za studena jsou dna hrnc obvykle mírn prohnutá smrem dovnit (konkávn). · Pokud chcete pouzít hrnce speciálního typu, nap. tlakový hrnec nebo pánev wok, dodrzte pokyny výrobce. Tipy na úsporu energie Dodrzením následujících bod mzete usetit energii. Správn!Spatn! 14 Pouzití sporáku (pokracování) · Hrnce a pánve vzdy stavte na plotýnku ped jejím zapnutím. · Znecistní plotýnky a dna hrnc zvysují spotebu energie. [. . . ] Pokud by následující pokyny v urcitých pípadech nepomohly, nesnazte se zaízení opravit sami. Varování: Opravy zaízení mze provádt pouze kvalifikovaný servisní technik. Nesprávn provedené opravy mohou mít za následek znacné riziko pro uzivatele. Pokud zaízení vyzaduje opravu, kontaktujte místní servis. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG C61RAAST/XEH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG C61RAAST/XEH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag