Návod k použití SAMSUNG C61R2AEE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG C61R2AEE. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG C61R2AEE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG C61R2AEE.


SAMSUNG C61R2AEE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1774 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG C61R2AEE (9172 ko)
   SAMSUNG C61R2AEE (1792 ko)
   SAMSUNG C61R2AEE DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (902 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG C61R2AEE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k instalaci a obsluze Sporák se sklokeramickou deskou Aby nedoslo k nehod nebo poskození sporáku, pectte si ped instalací a uvedením sporáku do provozu vsechny pokyny. Tento návod uschovejte pro pípadné pozdjsí pouzití. C61RAAST / C61RABAL / C61RACN / C61RADST C61RAEE / C61R1AAMST / C61R1ABMAL / C61R1ACMN C61R1ADMST / C61R1AEME / C61R2AAST / C61R2ABAL C61R2ACN / C61R2ADST / C61R2AEE Obsah Pouzití tohoto návodu . 13 Pouzívání vhodného nádobí . 19 Doporucená nastavení pro pípravu urcitých pokrm . [. . . ] Plotýnky se samy vypnou po následujícím casovém intervalu. Nastavení vaení Nastavení vaení Nastavení vaení Nastavení vaení 1-2 3-4 5-6 7-9 Po 6 hod. . Pokud se sporák peheje z dvodu abnormálních úkon, zobrazí se A sporák se vypne. Pokud se jedna nebo více plotýnek vypne ped uvedeným casovým intervalem, vyhledejte kapitolu , , Odstraování problém". Dalsí dvody, proc se plotýnka sama vypne Vsechny plotýnky se okamzit vypnou, pokud petece tekutina a natece na ovládací panel. Automatické vypnutí se aktivuje také tehdy, pokud na ovládací panel pilozíte vlhkou utrku. V obou uvedených pípadech musíte zaízení znovu zapnout pomocí hlavního vypínace nebo odstranit vlhkou utrku . Kontrolka zbytkového tepla: Pokud se vypne plotýnka nebo celý sporák, bude indikována pítomnost zbytkového tepla pomocí (jako , , horké") na digitálním displeji odpovídající plotýnky. Pestoze plotýnku vypnete, kontrolka zbytkového tepla zhasne az po vychladnutí plotýnky. Zbytkové teplo mzete vyuzít k rozmrazování nebo udrzování pokrmu v teple. Dlezité: Dokud svítí kontrolka zbytkového tepla, hrozí riziko popálenin. Dlezité: Pokud dojde k perusení dodávky energie, symbol zhasne a informace o zbytkovém teple jiz nebude dále k dispozici. Proto si vzdy, kdyz se pohybujete v blízkosti sporáku, dávejte pozor. 12 Ped uvedením do provozu Úvodní cistní Sklokeramickou desku otete vlhkou utrkou a cisticem na sklokeramické desky. Dlezité: Nepouzívejte zíravé nebo abrazivní cisticí prostedky. CZ Pouzití sporáku Pouzívání vhodného nádobí Lepsí hrnce vám zarucí lepsí výsledek. · Pi nakupování nových hrnc vnujte pozornost prmru jejich dna. Výrobci casto udávají pouze prmr jejich horního okraje. · Hrnce s hliníkovým nebo mdným dnem mohou zpsobit metalické odbarvení sklokeramického povrchu sporáku. Odbarvení se odstrauje jen velmi obtízn, pípadn nelze odstranit vbec. · Nepouzívejte hrnce vyrobené z litiny nebo s poskozeným dnem, s ostrými hranami nebo otepy. Pokud byste takové hrnce posunuli po sklokeramickém povrchu, zpsobíte na nm neodstranitelné skrábance. · Za studena jsou dna hrnc obvykle mírn prohnutá smrem dovnit (konkávn). · Pokud chcete pouzít hrnce speciálního typu, nap. tlakový hrnec nebo pánev wok, dodrzte pokyny výrobce. Tipy na úsporu energie Dodrzením následujících bod mzete usetit energii. Správn!Spatn! 13 Pouzití sporáku (pokracování) CZ · Hrnce a pánve vzdy stavte na plotýnku ped jejím zapnutím. [. . . ] Pokud by následující pokyny v urcitých pípadech nepomohly, nesnazte se zaízení opravit sami. Varování: Opravy zaízení mze provádt pouze kvalifikovaný servisní technik. Nesprávn provedené opravy mohou mít za následek znacné riziko pro uzivatele. Pokud zaízení vyzaduje opravu, kontaktujte místní servis. Co dlat, kdyz nefungují plotýnky? Zkontrolujte následující moznosti: · Nevypadla pojistka ve vasí pojistkové skíni? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG C61R2AEE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG C61R2AEE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag