Návod k použití SAMSUNG BX2450 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG BX2450. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG BX2450 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG BX2450.


SAMSUNG BX2450 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0): Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1053 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG BX2450 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (2207 ko)
   SAMSUNG BX2450 (2647 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG BX2450POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-3 ODSTRAOVÁNÍ POTÍZÍ Samodiagnostické funkce monitoru . 6-13 Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) Pouze Evropa . 6-14 1 1-1 Nejdlezitjsí bezpecnostní opatení Nez zacnete Ikony pouzité v této pírucce IKONA NÁZEV Upozornní VÝZNAM Oznacuje pípady, kdy daná funkce nemusí fungovat nebo mze být zruseno nastavení. Poznámka Oznacuje radu nebo tip, jak pouzívat funkci. Pouzití této pírucky · · Nez zacnete tento výrobek pouzívat, dkladn si prostudujte bezpecnostní opatení. Jestlize se vyskytne problém, vyhledejte si informace v cásti , , Odstraování potízí". Upozornní týkající se autorských práv Obsah této pírucky se mze bez pedchozího upozornní zmnit v dsledku zlepsování výkonu výrobku. Copyright © 2010 Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] <Dynamic Contrast> Automaticky ovládá kontrast obrazu, aby byl svtlý a tmavý obraz celkov vyvázený. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle> nebo <MagicEco>. · · · · Pouzívání výrobku 3-10 NABÍDKA Picture Mode POPIS Monitor je vybaven ctymi automatickými nastaveními obrazu (<Dynamic>, <Standard>, <Movie> and <Custom>). Pi zvolení moznosti Custom (Vlastní) se obraz automaticky nastaví podle uzivatelského nastavení. · · · · <Dynamic> Volbou tohoto nastavení získáte ostejsí obraz nez v rezimu Standard. <Standard> Tento rezim zvolte, pokud je okolí jasné. <Custom> Tento rezim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby. · · Tyto moznosti lze nastavit pouze v pípad, ze je externí vstup pipojen prostednictvím portu HDMI/DVI a polozka <PC/AV Mode> je nastavena na hodnotu <AV>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle> nebo <MagicEco>. MagicAngle Tato funkce vám umozní nastavit optimální kvalitu obrazu podle úhlu, pod kterým se díváte na obrazovku. Sledujete-li obraz pod úhlem zespodu, shora nebo ze strany monitoru, lze kvality srovnatelné se sledováním pímo zepedu dosáhnout tak, ze nastavíte rezim odpovídající dané poloze. Pi sledování pímo zepedu nastavte moznost <Off>. · · · · · · · <Off> - tuto moznost zvolte pi sledování zepedu. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Blue Hodnotu modré barvy obrazu mzete nastavit podle vlastní volby. · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Color Tone Teplotu barev mzete nastavit podle vlastní volby. · · · · <Cool> - Nastaví chladnjsí odstín barev obrazovky. <Normal> - Nastaví standardní teplotu barev obrazovky. <Warm> - Nastaví teplejsí odstín barev obrazovky. <Custom> - Výbrem této nabídky mzete rucn nastavit teplotu barev. Pokud nejste spokojeni s pednastavenými teplotami barev, mzete rucn nastavit hodnotu RGB. · · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. 3-10 Pouzívání výrobku NABÍDKA Color Effect POPIS Zmnou barev obrazovky lze zmnit celkovou atmosféru · · · · · <Off> - Vypíná funkc <color effect>. [. . . ] Vlhkost :10 % - 80 %, bez kondenzace Skladování Skladovací teplota: -20 ?Vlhkost: 5 % - 95 %, bez kondenzace Naklopení 0°( ±2°) ~20°( ±2°) Provedení a specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Tída B (Informacní komunikacní zaízení pro domácí pouzití) Toto zaízení spluje pozadavky EMC pro domácí pouzití (tída B). (Zaízení tídy B ovlivuje ostatní zaízení elektromagnetickými vlnami mén nez zaízení tídy A. ) Dalsí informace 6-9 6-10 Funkce pro úsporu energie Tento monitor má vestavn systém ízení spoteby s názvem PowerSaver. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG BX2450

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG BX2450 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag