Návod k použití SAMSUNG BX2431 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG BX2431. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG BX2431 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG BX2431.


SAMSUNG BX2431 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2451 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG BX2431UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster BX1931N/BX2031/BX2031N/BX2231/BX2331/BX2431 Monitor Uzivatelská pírucka Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ Nez zacnete . 2-5 POUZÍVÁNÍ VÝROBKU Nastavení optimálního rozlisení . 3-9 Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD: zobrazení na obrazovce) Obrazovka OSD (Nabídka na obrazovce) . [. . . ] Pi sledování pímo zepedu nastavte moznost <Off>. · · · · · · · <Off> - tuto moznost zvolte pi sledování zepedu. ­ tuto hodnotu zvolte, sledujete-li monitor shora. <Lean Back Mode1> <Lean Back Mode2> <Standing Mode> <Side Mode> z pozic , a - tuto moznost zvolte pi sledování zleva nebo zprava. . <Group View> ­ tuto moznost zvolte v pípad, kdy dv nebo více osob zárove sleduje obraz <Custom> -Pokud vyberete moznost <Custom>, bude výchozím nastavením hodnota <Lean Back Mode 1>. Uzivatelé mohou v pípad poteby nastavit vhodnou kvalitu obrazu. · · Coarse Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je funkce <MagicBright> nastavena na rezim <Dynamic Contrast> nebo <Cinema>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicColor> nebo <Color Effect>. Odstrauje vertikální sum (ádky) z obrazovky. Umístní obrazovky lze po provedení úprav zmnit. V takovém pípad pesute obrazovku tak, aby se zobrazovala ve stedu zobrazovacího panelu, a to pomocí nabídky <H-Position>. Tato funkce je dostupná pouze v rezimu analog. 3-10 Pouzívání výrobku NABÍDKA Fine POPIS Odstrauje horizontální sum (ádky) z obrazovky. Pokud sum nelze zcela odstranit pomocí funkce <Fine>, nastavte polozku <Coarse> a poté znovu pouzijte funkci <Fine>. Tato funkce je dostupná pouze v rezimu analog. Response Time Zrychluje dobu odezvy panelu na vyssí hodnotu, nez je pvodní doba odezvy, takze se pohyblivý obraz zobrazuje osteji a pirozenji. · · · <Normal> <Faster> <Fastest> · · Pokud nesledujete film, doporucujeme nastavit hodnotu <Normal> nebo <Faster>. Viz konkrétní výrobek. HDMI Black Level Je-li vás pehrávac DVD nebo set-top box pipojen k výrobku pomocí kabelu HDMI, mze v závislosti na pipojeném externím zaízení docházet k poruchám kvality obrazu (úrove cerné, nekvalitní kontrast, svtlejsí barevné tóny atd. ). · · <Normal> <Low> Tato funkce je aktivní pouze tehdy, je-li externí zaízení pipojeno pes rozhraní <HDMI>. Funkce <HDMI Black Level> nemusí fungovat pro vsechna externích zaízení. COLOR Pouzívání výrobku 3-10 NABÍDKA MagicColor POPIS Zajisuje zetelnjsí podání pirozených barev, aniz by se zmnila kvalita obrazu, a to pomocí patentované technologie zdokonalení kvality obrazu vyvinuté spolecností Samsung Electronics. · · · · <Off> - Vypíná funkc <MagicColor>. <Demo> - Máte moznost porovnat obraz zpracovaný funkcí <MagicColor> s pvodním obrazem. <Full> - Zajisuje zetelnjsí obraz, také v oblastech odpovídajících barv pleti. <Intelligent> - Zdokonaluje barevnost obrazu s výjimkou oblastí odpovídajících barv pleti. · · Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Red Hodnotu cervené barvy obrazu mzete nastavit podle vlastní volby. · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. [. . . ] Systém umozuje dosáhnout úspory energie pepnutím monitoru do rezimu s nízkou spotebou, pokud se urcitou dobu nepouzívá. Pi stisknutí nkteré z kláves na klávesnici se monitor automaticky vrátí k bznému provozu. Chcete-li spoit energii, vypnte monitor, kdykoli jej nebudete potebovat nebo delsí dobu pouzívat. Systém PowerSaver funguje s pocítaci, které jsou osazeny videokartou kompatibilní se standardem VESA DPM. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG BX2431

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG BX2431 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag