Návod k použití SAMSUNG BX2331 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG BX2331. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG BX2331 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG BX2331.


SAMSUNG BX2331 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5340 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG BX2331 (4828 ko)
   SAMSUNG BX2331 (4828 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG BX2331UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster B1740R/ B1740RX/ B1940M/B1940EW/ B1940MX/ B1940ER/B1940R/ B1940RX/ B1940MR/ B1940MRX/ B1940W/ B1940WX/ B2240/B2240EW/ B2240X/ B2240W/ B2240WX/B2240M/B2240MH/B2240MX/ B2240MW/ B2240MWX/B2240EMW/ BX2240/ BX2240X/ B2340/ B2440L/B2440MH/ B2440LX/B2440/ B2440X/ B2440M/BX2340/BX2340X/ BX2440/ BX2440X/ E1720NR/ E1720NRX/ E1920/ E1920X/ E1920R/ E1920N/ E1920NX/ E1920NR/ E1920NRX/ E1920NW/ E1920NWX/ E1920W/ E1920WX/ E2020/ E2020X/ E2020N/ E2020NX/ E2220/ E2220X/ E2220N/ E2220NX/ E2220NW/ E2220W/ E2220WX/ EX2220/ EX2220X/ E2320/ E2320X/ E2420/E2420L/E2420LX/E2420NL/E2420NLX/EX1920/ EX1920X/EX2020/EX2020X Monitor Uzivatelská pírucka Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ Nez zacnete . 2-9 POUZÍVÁNÍ VÝROBKU Nastavení optimálního rozlisení . 3-45 Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD:On Screen Display neboli zobrazení na obrazovce) . [. . . ] Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicColor> nebo <Color Effect>. Odstrauje vertikální sum (ádky) z obrazovky. Umístní obrazovky lze po provedení úprav zmnit. V takovém pípad pesute obrazovku tak, aby se zobrazovala ve stedu zobrazovacího panelu, a to pomocí nabídky <H-Position>. Tato funkce je dostupná pouze v rezimu analog. Pouzívání výrobku 3-46 NABÍDKA Fine POPIS Odstrauje horizontální sum (ádky) z obrazovky. Pokud sum nelze zcela odstranit pomocí funkce <Fine>, nastavte polozku <Coarse> a poté znovu pouzijte funkci <Fine>. Tato funkce je dostupná pouze v rezimu analog. HDMI Black Level Je-li vás pehrávac DVD nebo set-top box pipojen k výrobku pomocí kabelu HDMI, mze v závislosti na pipojeném externím zaízení docházet k poruchám kvality obrazu (úrove cerné, nekvalitní kontrast, svtlejsí barevné tóny atd. ). · · <Normal> <Low> Tato funkce je aktivní pouze tehdy, je-li externí zaízení pipojeno pes rozhraní <HDMI>. Funkce <HDMI Black Level> nemusí fungovat pro vsechna externích zaízení. COLOR 3-46 Pouzívání výrobku NABÍDKA MagicColor POPIS Zajisuje zetelnjsí podání pirozených barev, aniz by se zmnila kvalita obrazu, a to pomocí patentované technologie zdokonalení kvality obrazu vyvinuté spolecností Samsung Electronics. · · · · <Off> - Vypíná funkc <MagicColor>. <Demo> - Máte moznost porovnat obraz zpracovaný funkcí <MagicColor> s pvodním obrazem. <Full> - Zajisuje zetelnjsí obraz, také v oblastech odpovídajících barv pleti. <Intelligent> - Zdokonaluje barevnost obrazu s výjimkou oblastí odpovídajících barv pleti. · · Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Red Hodnotu cervené barvy obrazu mzete nastavit podle vlastní volby. · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Green Hodnotu zelené barvy obrazu mzete nastavit podle vlastní volby. · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Blue Hodnotu modré barvy obrazu mzete nastavit podle vlastní volby. · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Color Tone Teplotu barev mzete nastavit podle vlastní volby. · · · · <Cool> - Nastaví chladnjsí odstín barev obrazovky. <Normal> - Nastaví standardní teplotu barev obrazovky. [. . . ] Tída B (Informacní komunikacní zaízení pro domácí pouzití) Toto zaízení je zaregistrováno podle standardu EMI pro domácí pouzití (tída B). (Zaízení tídy B ovlivuje ostatní zaízení elektromagnetickými vlnami mén nez zaízení tídy A. ) Dalsí informace 6-81 6-82 Funkce pro úsporu energie Tento monitor má vestavn systém ízení spoteby s názvem PowerSaver. Systém umozuje dosáhnout úspory energie pepnutím monitoru do rezimu s nízkou spotebou, pokud se urcitou dobu nepouzívá. Pi stisknutí nkteré z kláves na klávesnici se monitor automaticky vrátí k bznému provozu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG BX2331

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG BX2331 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag