Návod k použití SAMSUNG BX2250 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG BX2250. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG BX2250 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG BX2250.


SAMSUNG BX2250 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0): Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1053 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG BX2250 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (2207 ko)
   SAMSUNG BX2250 (2647 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG BX2250POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-4 ODSTRAOVÁNÍ POTÍZÍ Samodiagnostické funkce monitoru . 6-65 Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) - Pouze Evropa . 6-66 1 1-1 Nejdlezitjsí bezpecnostní opatení Nez zacnete Ikony pouzité v této pírucce IKONA NÁZEV Upozornní VÝZNAM Oznacuje pípady, kdy daná funkce nemusí fungovat nebo mze být zruseno nastavení. Poznámka Oznacuje radu nebo tip, jak pouzívat funkci. Pouzití této pírucky · · Nez zacnete tento výrobek pouzívat, dkladn si prostudujte bezpecnostní opatení. Jestlize se vyskytne problém, vyhledejte si informace v cásti , , Odstraování potízí". Upozornní týkající se autorských práv Obsah této pírucky se mze bez pedchozího upozornní zmnit v dsledku zlepsování výkonu výrobku. Copyright © 2010 Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] <Full> - Zajisuje zetelnjsí obraz, také v oblastech odpovídajících barv pleti. <Intelligent> - Zdokonaluje barevnost obrazu s výjimkou oblastí odpovídajících barv pleti. · · Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Red Hodnotu cervené barvy obrazu mzete nastavit podle vlastní volby. · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Green Hodnotu zelené barvy obrazu mzete nastavit podle vlastní volby. · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Blue Hodnotu modré barvy obrazu mzete nastavit podle vlastní volby. · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Color Tone Teplotu barev mzete nastavit podle vlastní volby. · · · · <Cool> - Nastaví chladnjsí odstín barev obrazovky. · · Lze zvolit pouze tehdy, pokud je k pípojce HDMI/DVI pipojen externí vstup a rezim <PC/AV Mode> je nastaven na hodnotu <AV>. Má-li panel pomr stran 16:10, moznosti velikosti obrazovky budou zahrnovat <4:3>, <wide>, <Screen fit>. Menu H-Position Menu V-Position Mzete upravit horizontální pozici nabídky OSD. Mzete upravit vertikální pozici nabídky OSD. SETUP&RESET 3-36 Pouzívání výrobku NABÍDKA Reset POPIS Tuto funkce pouzijte k obnovení vizuální kvality a nastavení barev na výchozí hodnoty z výroby. · <No> - <Yes> Language Vyberte jazyk nabídky OSD. Vybraný jazyk bude pouzit pouze pro zobrazení nabídky OSD tohoto výrobku. Nastavení nijak neovlivní ostatní funkce pocítace. MagicReturn Funguje pouze v systému Windows 7, doporuceno pi pouzití více monitor. · · <Off> Je-li nastavena hodnota <Off>, funkce <MagicReturn> je vypnutá. <On> Je-li nastavena hodnota <On>, funkce <MagicReturn> je zapnutá. · · · · Tato funkce je dostupná pouze v systému Windows 7. Pi pouzití jiného operacního systému doporucujeme funkci nastavit na hodnotu <Off>. Tato funkce není dostupná, pokud pouzíváte analogový vstupní signál. [. . . ] Funkce pro úsporu energie vsak funguje pouze v pípad, ze je výrobek pipojen k pocítaci vybavenému funkcí úspory energie. STAV Indikátor napájení Spoteba energie BZNÝ PROVOZ Svítí 45 W REZIM ÚSPORY ENERGIE Bliká Mén nez 0, 3 watt NAPÁJENÍ VYPNUTO Vypnutý Mén nez 0, 3 watt Jestlize není nainstalován zádný vypínac pívodu elektrické energie, je hodnota spoteby energie nulová pouze po odpojení napájecího kabelu. Dalsí informace 6-60 6-61 Specifikace NÁZEV MODELU Panel LCD Velikost Oblast zobrazení Roztec bod Synchronizace Barva displeje Rozlisení Optimální rozlisení Maximální rozlisení Horizontální Vertikální 23, 6 palc (59 cm) 521, 28 mm (H) x 293, 22 mm (V) 0, 2715 mm (H) x 0, 2715 mm (V) 30 ~ 81 kHz 56 ~ 75 Hz 16, 7 milión 1920 x 1080 pi 60Hz 1920 x 1080 pi 60Hz RGB analogový, DVI(Digital Visual Interface) Compliant Digital RGB Vstupní signál, ukoncený 0, 7 Vs-s ± 5% Oddlená H/V sync, slozená, SOG Úrove TTL (V vysoká 2, 0V, V nízká 0, 8V) Maximální hodinový kmitocet Napájení Kabel signálu 164 MHz (analogový, digitální) Tento výrobek podporuje napájení 100 ­ 240 V. Zkontrolujte stítek na zadní stran výrobku ­ standardní naptí se mze v rzných zemích lisit. Kabel 15pin D-sub, odnímatelný DVI-D na konektor DVI-D, odnímatelný Rozmry (Síka x Výska x Hloubka) / Hmotnost (jednoduchý stojan) Údaje týkající se prostedí Provoz 570 x 342, 4 x 67 mm (Without Stand) 570 x 424 x 200 mm/ 5, 2 kg(se stojanem) Teplota: 10 °C az 40 °C Vlhkost :10 % - 80 %, bez kondenzace Skladování Teplota: -20 °C az 45 °C Vlhkost: 5 % - 95 %, bez kondenzace Naklopení -1°~20° E2420L Provedení a specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG BX2250

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG BX2250 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag