Návod k použití SAMSUNG BD-P4600

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG BD-P4600. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG BD-P4600 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG BD-P4600.


SAMSUNG BD-P4600 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12735 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG BD-P4600 SETTING THE SHARED FOLDER (19 ko)
   SAMSUNG BD-P4600 (18761 ko)
   SAMSUNG BD-P4600 (24320 ko)
   SAMSUNG BD-P4600 OPEN SOURCE GUIDE (639 ko)
   SAMSUNG BD-P4600 SETTING THE SHARED FOLDER (18 ko)
   SAMSUNG BD-P4600 SETTING THE SHARED FOLDER (13 ko)
   SAMSUNG BD-P4600 UPGRADE GUIDE (VER.CD TYPE) (80 ko)
   SAMSUNG BD-P4600 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.0) (639 ko)
   SAMSUNG BD-P4600 UPGRADE GUIDE (VER.USB TYPE) (79 ko)
   SAMSUNG BD-P4600 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (85 ko)
   SAMSUNG BD-P4600 SETTING THE SHARED FOLDER (VER.1.0) (18 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG BD-P4600

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BD-P4600 Pehrávac Disk Blu-ray uzivatelská pírucka pedstavte si své moznosti Dkujeme, ze jste se rozhodli pro výrobek spolecnosti Samsung. Chcete-li zcela vyuzívat vsech sluzeb, zaregistrujte prosím svj výrobek na stránkách www. samsung. com/register hlavní funkce pehrávace disk blu-ray pednosti pehrávace podporuje rzné typy disk · Disky Blu-ray (BD-ROM, BD-RE, BD-R), DVD Video, DVD-RW/-R (rezim V a pouze ukoncené) a Audio CD. · Obsah disk CD-RW/CD-R, DVD-RW/-R a úlozných zaízení s rozhraním USB jako jsou soubory MP3, JPEG a DivX, MKV a MP4. rozhraní hDmi (high Definition multimedia interface) Rozhraní HDMI redukuje obrazový sum a poskytuje cistý digitální obrazový/zvukový signál z pehrávace disk do vaseho televizoru. [. . . ] Zobrazí se sdílená slozka. no disc DISC e-Contents + Password _ ABCD QRST ghij wxyz +=. ~ a Back Space EFG UVW klm 123 !@# b Space H X n 4 $ IJK YZa opq 567 %^& c Clear L b r 8 ( MNO cde stu 90- )/?d Save P f v _ | B C - Number a Network Search s Select r Return 4. Stiskem tlacítek vyberte pozadovanou slozku. no disc DISC e-Contents + Select Folder B ADMIN$ CS DS FS GS print$ SharedD s Save r Return C a Network Search · Manuálnírezim 1. Zadejte IP adresu PC se sdílenými slozkami. no disc DISC e-Contents + Manual Search 1 2 3 4 B C Please input IP address 0 . 0 . 0 . 0 - Number a Network Search s Select r Return 2. Vepiste do okna název sdílené slozky a pak ulozte stiskem moDré (D) tlacítka. no disc DISC e-Contents + Manual Search Please input shared folder name _ ABCD QRST ghij wxyz +=. ~ a Back Space EFG UVW klm 123 !@# b Space H X n 4 $ IJK YZa opq 567 %^& c Clear L b r 8 ( 1 2 3 4 B C MNO cde stu 90- )/?d Save P f v _ | - Number a Network Search s Select r Return Cesky _ funkce proudového vysílání 3. Zadejte heslo PC a pak ulozte stiskem moDré (D) tlacítka. no disc DISC e-Contents + Manual Search Please input password _ ABCD QRST ghij wxyz +=. ~ a Back Space EFG UVW klm 123 !@# b Space H X n 4 $ IJK YZa opq 567 %^& c Clear L b r 8 ( 1 2 3 4 B C MNO cde stu 90- )/?d Save P f v _ | - Number a Network Search s Select r Return . Stisknte tlacítko +, pak stiskem tlacítka vyberte Video, Music nebo Photo. (Pehrávání videa, hudby nebo fotografií viz strany 70 ­ 74) no disc Video Music Photo Setup M Název PC musí být v anglictin, bez zvlástních znak, jako jsou teba symboly. Mzete hledat na az 4 PC pipojených k síti a pehrávat tak obsah. V závislosti na konfiguraci vaseho pocítace mze docházet k problémm s pipojením. - Pokud máte v rezimu , , Automatický rezim" problémy, vyzkousejte rezim , , Manuální rezim". Pokud dojde ke konfliktu mezi funkcí zjednoduseného sdílení soubor systému Windows XP a funkcí proudového vysílání pehrávace disk Blu-ray, deaktivujte funkci zjednoduseného sdílení. Z Centra sdílení si stáhnte pírucku , , Nastavení sdílené slozky". Pokud máte problémy s funkcí proudového vysílání pi pouzívání sdílené slozky na pracovní plose systému Windows Vista, navstivte stránku technické podpory pro tento operacní systém a vyhledejte informace o zmn nastavení nebo umístní sdílené slozky. _ funkce proudového vysílání správa dat BD Data BD (ukládání do zabudované pamti flash: pibl. 1 GB) jsou tvoena obsahem disku Blu-ray, jako jsou upoutávky a dalsí doplkový obsah, který lze stáhnout ze sluzby BD-LIVE nebo disk Blu-ray. SpráVa SyStémoVÝch zaízení Uzivatelská Data BD lze spravovat. Stisknte tlacítko pro volbu polozky Setup a pak stisknte tlacítko enter nebo +. Stisknte tlacítko pro volbu polozky System a pak stisknte tlacítko enter nebo +. Stisknte tlacítko pro volbu polozky bD Data management a pak stisknte tlacítko enter nebo +. Pomocí tlacítek _ + vyberte polozku bD Data Delete a stisknte tlacítko enter. Pomocí tlacítek _ + vyberte polozku yes a stisknte tlacítko enter. [. . . ] You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License). It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. <one line to give the library's name and an idea of what it does. > Copyright (C) <year> <name of author> This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2. 1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc. , 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG BD-P4600

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG BD-P4600 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag