Návod k použití SAMSUNG BD-C5300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG BD-C5300. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG BD-C5300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG BD-C5300.


SAMSUNG BD-C5300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27011 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG BD-C5300 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (47286 ko)
   SAMSUNG BD-C5300 (22857 ko)
   SAMSUNG BD-C5300 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (180 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG BD-C5300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento výrobek by se neml míchat s jinými komercními produkty, urcenými k likvidaci. klícové funkce vaseho nového pehrávace disk Blu-ray Pednosti pehrávace Prohlízec digitálních fotografií (JPEG) Na obrazovce svého televizoru si mzete prohlízet digitální fotografie. Pehrávání hudby ve formátu MP3 Tento pístroj dokáze pehrávat soubory mp3 z disk CD-R/-RW, DVD-R/-RW. Rozhraní HDMI (High Definition Multimedia Interface) Rozhraní HDMI redukuje obrazový sum a poskytuje cistý digitální obrazový/zvukový signál z pehrávace disk do vaseho televizoru. Pednosti disku Blu-ray Na disky Blu-ray je mozno ulozit az 25 GB dat (jednovrstvý disk)nebo 50 GB (dvouvrstvý disk) na jeden jednostranný disk, coz pedstavuje piblizn 5 az 10násobek kapacity disku DVD. Disky Blu-ray rovnz podporují nejvyssí aktuáln dostupnou kvalitu obrazu HD video (az do rozlisení 1920 x 1080 pi datovém toku 40 bit/sekundu)­ vyssí kapacita znamená nekompromisní kvalitu obrazu. [. . . ] (Funkce automatického vypnutí) MP3/CDDA : pokud se nestiskne tlacítko po více nez 10 minut, objeví se spoic obrazovky. JPEG : program spoice obrazovky nebo funkce automatického vypnutí budou deaktivovány bhem pehrávání souboru fotografie. 32_ základní funkce POUZÍVÁNÍ FUNKCE SEARCH (VYHLE-DÁVÁNÍ)A SKIP (PESKOCENÍ) V prbhu pehrávání mzete rychle vyhledávat (Search) v rámci kapitoly nebo stopy a pouzívat funkci peskocení (Skip) pro skok na následující polozku. Vyhledávání (Search) v rámci kapitoly nebo stopy Bhem pehrávání stisknte tlacítko SEARCH (Vyhledávání) ( · Pokud stisknete tlacítko SEARCH (Vyhledávání) ( X2 X4 X8 X16 X32 X128 · Pokud stisknete tlacítko SEARCH (Vyhledávání) ( X2 X4 X8 X16 X32 X128 ), ), ). hZCV ZÁKLADNÍ FUNKCE · Budete-li chtít vyhledávat vyssí rychlostí na disku BD/DVD, stisknte toto tlacítko. M V rezimu vyhledávání není slyset zvukový doprovod. Peskocení skladeb Bhem pehrávání stisknte tlacítko SKIP (Peskocení) ( ). hZCV Pokud pi pehrávání disku BD/DVD stisknete tlacítko SKIP ( ), dojde k posunu na následující kapitolu. Pokud stisknete tlacítko SKIP ( ), dojde k posunu na zacátek kapitoly. Dalsím stisknutím tlacítka se posunete na zacátek pedchozí kapitoly. ZPOMALENÉ PEHRÁVÁNÍ/KROKOVÉ PEHRÁVÁNÍ Zpomalené pehrávání (Slow Motion Play) hZCV V rezimu pauzy nebo krokování stisknte tlacítko SLOW na dálkovém ovladaci pro zpomalené pehrávání. · Pokud stisknete tlacítko SLOW, 8/1 4/1 2/1 · Pro návrat k normální rychlosti pehrávání stisknte tlacítko PLAY/PAUSE ( ). M Tato ikona ( )indikuje stisknutí neplatného tlacítka. Cesky V rezimu zpomaleného pehrávání není slyset zvukový doprovod. Zpomalené pehrávání funguje pouze ve smru dopedu. Krokové pehrávání · Po kazdém stisknutí tlacítka se zobrazí nový snímek. · Stisknutím tlacítka STEP se aktivuje následující snímek. · Stisknte tlacítko PLAY/PAUSE ( ) pro obnovení normálního pehrávání. hZCV Dansk V prbhu pehrávání stisknte tlacítko STEP na dálkovém ovladaci pro krokové pehrávání M V rezimu krokového pehrávání není slyset zvukový doprovod. Pehrávání po krocích funguje pouze ve smru dopedu. Cesky _33 nastavení systému Ped pouzitím pehrávace nakonfigurujte správná nastavení pro externí zaízení nebo jakékoliv jiné prostedí, abyste se mohli pipojit. NASTAVENÍ MOZNOSTÍ JAZYKA (LANGUAGE OPTIONS) Pokud pedem nastavíte zvukový doprovod, titulky, menu disku a menu pehrávace, budou se automaticky pouzívat pi kazdém sledování filmu. Stisknte tlacítko pro volbu polozky Setup a pak stisknte tlacítko OK nebo . No Disc Photo Setup Language Setup Audio Setup Display Setup HDMI Setup Parental Setup System Upgrade 3. Stisknte tlacítko pro volbu polozky Language Setup a pak stisknte tlacítko OK nebo . Kdyz jste hotovi, pomocí tlacítek vyberte moznost Save a stisknte tlacítko OK. Pokud svou práci nechcete ulozit, pomocí tlacítek vyberte moznost Cancel a stisknte tlacítko OK. No Disc PCM Down Sampling : On Language Setup Photo Speaker Setup Setup L Small Audio Setup Display Setup Parental Setup Small LFE System Upgrade USER Save a Test Tone Cancel ² RETURN Dynamic Compression : On Speaker Setup R Small LS Small RS Small s SELECT M Stisknte tlacítko RETURN (Návrat)nebo tlacítko pro návrat do pedchozího menu. Nastavení reprosoustav Front (L, R) Center (C) Surround (LS, RS) Subwoofer (SW) Large, Small Large, Small, None Large, Small, None LFE, None · None : Tuto moznost zvolte pro vypnutí reprosoustav. Subwoofer · LFE : Tuto polozku zvolte, budete-li chtít pouzívat subwoofer. · None : Tuto moznost zvolte pro vypnutí subwooferu. (Tuto moznost lze zvolit pouze tehdy, pokud jsou pední reprosoustavy Front (L+R) nastaveny na hodnotu Large -Velká. ) Stisknte CERVENÉ (A)tlacítko · Testovací tón bude zaslán postupn do L C R RS LS LFE, abyste se mohli ujistit, ze jsou reproduktory správn nastaveny. · Chcete-li ukoncit testovací tón, stisknte CERVENÉ (A) tlacítko znovu. · Testovací tón lze aktivovat pouze pokud v pístroji nejsou zádné disky. Cesky Dansk Reprosoustava · Large : Poskytuje plný zvuk hlubokých tón pod 100 Hz. · Small :Pokud je zapnuta polozka LFE (Nízkofrekvencní výstup), budou hluboké tóny s frekvencí pod 100 Hz vystupovat prostednictvím Subwooferu (místo reprosoustav). Pokud je polozka LFE (Nízkofrekvencní výstup) vypnutá (Off) a polozka Front Speaker (Pední reprosoustavy) je nastavena na hodnotu Large (Velká), bude zvuk vystupovat prostednictvím pedních reprosoustav. Cesky _37 nastavení systému NASTAVENÍ MOZNOSTÍ ZOBRAZENÍ OBRAZU/VÝSTUPU Tato funkce vám umozuje zmnit nastavení obrazovky televizoru. Stisknte tlacítko pro volbu polozky Setup a pak stisknte tlacítko OK nebo . Stisknte tlacítko pro volbu polozky Display Setup a pak stisknte tlacítko OK nebo . Zobrazí se menu Video setup pro nastavení zobrazení. [. . . ] · Pokud se na obrazovce objevují náhodné sumy, znamená to, ze televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Pokud se setkáte s jinými problémy. Obraz je zasumlý nebo zkreslený. Zádný výstup HDMI. Nebzný výstup na obrazovce HDMI. Cesky Dansk Cesky _61 píloha TECHNICKÉ ÚDAJE Pozadavky na napájení Spoteba energie (píkon) Vseobecné údaje Hmotnost Rozmry Rozsah provozní teploty Rozsah provozní vlhkosti BD (disk Blu-ray) DVD (Digital Versatile Disc) Disk 110 - 240V stídavých, 50/60 Hz 29 W 4. 2 kg 430 (W) x 79 (H) x 325 (D) mm +5°C az +35°C 10 % az 75 % Rychlost ctení : 4. 917m/sec Rychlost ctení : 3. 49 az 4. 06 m/sekundu. Piblizná doba pehrávání (jednostranný, jednovrstvý disk): 135 minut. Rychlost ctení: 4, 8 az 5, 6 m/sekundu Maximální doba pehrávání: 74 minut Rychlost ctení: 4, 8 az 5, 6 m/sekundu Maximální doba pehrávání: 20 minut 1 kanál: 1, 0 Vsp-sp (zatízení 75 ohm) Blu-ray Disc : 576i/480i Y: 1, 0 Vsp-sp (zatízení 75 ohm) Pr: 0, 70 Vsp-sp (zatízení 75 ohm) Obrazový výstup Komponentní video Pb: 0, 70 Vsp-sp (zatízení 75 ohm) Blu-ray Disc : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i DVD : 576p/480p, 576i/480i Jasový signál: 1, 0 Vsp-sp (zatízení 75 ohm) S-Video Barvonosný signál: 0, 3 Vsp-sp (zatízení 75 ohm) Blu-ray Disc : 576i/480i Video/Audio HDMI 2 kanály 5. 1 kanál Digitální audio výstup Zvukový výstup *Kmitoctový rozsah *Pomr signál/sum *Dynamický rozsah *Celkové harmonickézkreslení 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p Vícekanálový zvuk PCM, bitstream audio, PCM audio L(1/L), R(2/R) F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W Optical/Coaxial Vzorkovací frekvence 48 kHz : 4 Hz to 22 kHz Vzorkovací frekvence 96 kHz:4 Hz az 44 kHz 120 dB 103 dB 0. 003% *: Jmenovitá specifikace - Spolecnost Samsung Electronics Co. , Ltd si vyhrazuje právo zmny technických údaj bez upozornní. - Uvádné údaje o hmotnosti a rozmrech jsou piblizné. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG BD-C5300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG BD-C5300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag