Návod k použití SAMSUNG B2330HD UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG B2330HD. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG B2330HD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG B2330HD.


SAMSUNG B2330HD UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3787 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG B2330HD (3259 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG B2330HDUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster B1930HD / B2030HD / B2230HD / B2330HD / B2430HD Monitor LCD TV Uzivatelská pírucka Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPEC NOSTNÍ OPAT ENÍ Nez zacnete . 2-9 Pipojení audiovizuálních zaízení . 2-15 POUZÍVÁNÍ VÝROBKU Funkce Plug & Play . [. . . ] Uzivatelé mohou funkci Zvukový popis zapnout nebo vypnout a ovládat úrove hlasitosti. · · <Zvukový popis> Slouzí k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu. <Hlasitost> Mzete také upravit hlasitost zvukového popisu. · Hlasitost je aktivní, kdyz je polozka Zvukový popis zapnutá. Tuto funkci lze vybrat pi sledování digitálního kanálu. Automat. hlasitost Snizuje rozdíly úrovn hlasitosti mezi rznými stanicemi. · <Vypnuto> - <Normální> - <Noc> Volba reproduktoru Pokud chcete poslouchat zvuk prostednictvím samostatných reproduktor, zruste vnitní zesilovac. reproduktor> - <TV reproduktor> · · Pokud vyberete moznost <Ext. reproduktor> v nabídce <Volba reproduktoru>, bude nastavení zvuku omezeno. Tlacítka hlasitosti a tlacítko [MUTE] nelze pouzít, pokud je moznost <Volba reproduktoru> nastavena na hodnotu <Ext. Nastavte hlasitost domácího kina. Pouzívání výrobku 3-5 NABÍDKA Dalsí nastavení Pouze digitální kanály · POPIS Úrove zvuku DTV Tato funkce umozuje snízit disparitu hlasového signálu (coz je jeden ze signál pijímaných pi vysílání digitální televize) na pozadovanou úrove. · · Podle typu vysílaného signálu mze být nastavení MPEG / HE-AAC upraveno v rozmezí -10 dB az 0 dB. Chcete-li zvýsit nebo snízit hlasitost, provete píslusné nastavení v rozmezí 0 az -10. · Výstup SPDIF Rozhraní SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) slouzí k zajistní digitálního zvuku, snizuje rusení vstupující do reproduktor a rzných digitálních zaízení, jako napíklad pehrávac DVD. · Formát audio Pi píjmu digitálního televizního vysílání lze vybrat formát výstupu digitálního audia (SPDIF) z mozností PCM a Dolby Digital. Zpozdní zvuku Náprava nesprávné synchronizace zvuku a videa pi sledování televizoru nebo videa a pi poslechu digitálního zvukového výstupu prostednictvím externího zaízení, jako je AV pijímac (0 ms az 250 ms). · · Kom. Dolby Digital Tato funkce minimalizuje neshodu signál mezi signálem dolby digital a zvukovým signálem (tj. Výbrem moznosti Line získáte dynamický zvuk a výbrem moznosti RF snízíte rozdíl mezi hlasitými a jemnými zvuky v nocních hodinách. · Line Nastavte výstupní úrove signál vyssích nebo nizsích nez -31 dB (referencní signál) na -20 dB nebo -31 dB. RF Nastavte výstupní úrove signál vyssích nebo nizsích nez -20 dB (referencní signál) na -10 dB nebo -20 dB. · Obnovení zvuku V pípad poteby mzete obnovit výchozí nastavení hodnot v poli Zvuk. · <OK> - <Zrusit> Výbr zvukového rezimu Jestlize jej nastavíte na moznost <Dual I-II>, zobrazí se na obrazovce aktuální zvukový rezim. Typ zvuku A2 Stereo Mono Stereo Dual NICAM Stereo Mono Stereo Dual MONO MONO Dual I / II MONO STEREO DUAL I MONO DUAL II VÝCHOZÍ Automatická zmna Automatická zmna DUAL I Automatická zmna Automatická zmna DUAL I MONO STEREO DUAL I DUAL II · · · Pokud je stereofonní signál slabý a dojde k automatickému pepnutí, pepnte do rezimu Mono. Tato funkce je aktivována pouze se stereofonním zvukovým signálem. [. . . ] B2230HD / B2330HD / B2430HD NÁZEV MODELU Panel LCD Velikost obrazovky Oblast zobrazení Roztec bod Synchronizace Horizontální frekvence Vertikální frekvence Barva Rozlisení Optimální rozlisení Maximální rozlisení B2230HD 21, 53 palc (54 cm) 476, 64 mm (H) x 268, 11 mm (V) 0, 24825 mm (H) x 0, 24825 mm (V) 30 ~ 81 kHz 56 ~ 75 Hz 16, 7 milión 1920 x 1080 pi 60 Hz 1920 x 1080 pi 60 Hz Analogový (konektor D-Sub), digitální DVI (konektor HDMI) Vstupní signál, ukoncený 0, 7 Vs-s ± 5 % Oddlená synchronizace typu H/V, kompozitní Úrove TTL (V vysoká 2, 0 V, V nízká 0, 8 V) Maximální hodinový kmitocet Napájení Rozmry (síka × výska × hloubka) / Hmotnost 148. 500 MHz (analogov, digitáln) Tento výrobek podporuje napájení 100 ­ 240 V. Zkontrolujte stítek na zadní stran výrobku ­ standardní naptí se mze v rzných zemích lisit. 523, 8 x 350, 6 x 67, 8 mm (se stojanem) / 4, 66 kg 523, 8 x 416, 7 x 197, 0 mm (se stojanem) / 4, 91 kg Montázní desticka VESA Údaje týkající se prostedí Provoz 75 mm x 75 mm Teplota: 10 az 40 Vlhkost: 10 % - 80 %, bez kondenzace Skladování Teplota: -20 az 45 Vlhkost: 5 % - 95 %, bez kondenzace Naklopení 0° ~ 20° (±1°) 560, 4 x 370, 0 x 67, 9 mm (se stojanem) / 5, 15 kg 560, 4 x 436, 7 x 197, 0 mm (se stojanem) / 5, 5 kg 582, 0 x 381, 8 x 67, 9 mm (se stojanem) / 5, 45 kg 582, 0 x 448, 0 x 197, 0 mm (se stojanem) / 5, 8 kg B2330HD 23 palc (58 cm) 509, 76 mm (H) x 286, 74 mm (V) 0, 2655 mm (H) x 0, 2655 mm (V) B2430HD 24 palc (61 cm) 531, 36 mm (H) x 298, 89 mm (V) 0, 27675 mm (H) x 0, 27675 mm (V) Provedení a specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Tída B (Informacní komunikacní zaízení pro domácí pouzití) Toto zaízení spluje pozadavky EMC pro domácí pouzití (tída B). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG B2330HD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG B2330HD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag