Návod k použití SAMSUNG 933SN UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 933SN. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 933SN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 933SN.


SAMSUNG 933SN UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4143 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 933SN DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (94 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 933SNUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 933SN Monitor LCD Uzivatelská pírucka Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní V opacném pípad mze dojít ke smrtelnému úrazu nebo zranní osob. V opacném pípad mze dojít ke zranní osob nebo poskození majetku. [. . . ] Pi odebírání programu MagicTuneTM postupujte podle tchto krok. Pejdte na , , Task Tray (Hlavní panel)" , , Start" , , Settings (Nastavení)" a vyberte v nabídce polozku , , Control Panel (Ovládací panely)". Pokud program bzí v systému Windows® XP, pejdte na polozku , , Control Panel (Ovládací panely)" v nabídce , , Start". Klepnte na ikonu , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" v okn , , Control Panel (Ovládací panely)". Na obrazovce , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" pejdte dol a vyhledejte polozku , , MagicTuneTM". Klepnutím na tlacítko , , Change/Remove (Zmnit nebo odebrat programy)" program odeberete. Klepnutím na tlacítko , , Yes (Ano)" spustíte proces odebrání. Pockejte, dokud se nezobrazí dialogové okno , , Uninstall Complete (Odinstalování bylo dokonceno)". Poznámka Technickou podporu pro program MagicTuneTM, casto kladené dotazy (otázky a odpovdi) a aktualizace softwaru najdete na webové stránce programu MagicTuneTM. 2. 6. Pouzívání softwaru MultiScreen Instalace 1. Poznámka Pokud se na hlavní obrazovce nezobrazí automaticky otevené okno pro instalaci softwaru, nainstalujte program MultiScreen pomocí spustitelného souboru na disku CD. Kdyz se objeví okno Prvodce InstallShield, klepnte na tlacítko , , Next (Dalsí)". Vyberte moznost , , I agree to the terms of the license agreement (Souhlasím s podmínkami licencního ujednání)", pokud souhlasíte s podmínkami pouzívání. Vyberte slozku, do které má být program MultiScreen nainstalován. Po dokoncení instalace se na plose objeví ikona spustitelného souboru programu Multiscreen. Program spustíte poklepáním na ikonu. Ikona pro spustní programu Multiscreen se nemusí v závislosti na specifikaci pocítacového systému nebo monitoru zobrazit. Pokud k této situaci dojde, stisknte klávesu F5. Problémy pi instalaci Instalace programu MultiScreen mze být ovlivnna nkolika faktory, jako je videokarta, základní deska a síové prostedí. Systémové pozadavky OS · Windows 2000 Pouzívání softwaru · · · Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows VistaTM Doporucujeme pouzívat program MultiScreen pouze v systému Windows® 2000 nebo novjsím. Hardware · · 32 MB pamti nebo více 60 MB místa na pevném disku nebo více Odebrání Software Multiscreen mze být odstrann pouze pomocí funkce , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" prostednictvím ovládacího panelu systému Windows®. Pi odebírání programu Multiscreen postupujte podle tchto krok. V nabídce , , Start" zvolte polozky , , Setting/Control Panel (Nastavení/Ovládací panely)" a poklepejte na ikonu , , Add/Delete a program (Pidat nebo odebrat programy)". Ze seznamu vyberte polozku Multiscreen a klepnte na tlacítko , , Add/Delete (Zmnit nebo odebrat)". Nastavení monitoru Pímé funkce AUTO Pi stisknutí tlacítka , , AUTO" se ve stedu obrazovky objeví obrazovka automatického nastavení. Automatické nastavení umozuje monitoru automatické pizpsobení analogovému vstupnímu signálu. Pokud funkce automatického nastavení nefunguje správn, stisknte opt tlacítko , , AUTO" pro nové, pesnjsí nastavení obrazu. [. . . ] DOMINICA 0800-333-3733 0800-124-421 4004-0000 800-SAMSUNG(726-7864) 01-8000112112 0-800-507-7267 1-800-10-7267 800-6225 1-800-299-0013 800-7919267 1-800-234-7267 00-1800-5077267 800-7267 1-800-682-3180 1-800-751-2676 http://www. samsung. com/cl http://www. samsung. com/co http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/ar http://www. samsung. com/br http://www. samsung. com/mx TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/latBAGO in VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www. samsung. com/latin Europe AUSTRIA BELGIUM 0800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/at 02 201 2418 http://www. samsung. com/be Píloha Europe CZECH REPUBLIC 800-726-786(800-SAMSUNG) http://www. samsung. com/cz DENMARK EIRE FINLAND FRANCE GERMANY HUNGARY ITALIA LUXEMBURG NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA SPAIN SWEDEN Switzerland U. K 70 70 19 70 0818 717 100 030-6227 515 08 25 08 65 65 ( 0, 15/Min) http://www. samsung. com/dk http://www. samsung. com/ie http://www. samsung. com/fi 3260 SAMSUNG( 0, 15/Min) http://www. samsung. com/fr 01805 SAMSUNG http://www. samsung. de (726-7864) ( 0, 14/Min) 06-80-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/hu 800-SAMSUNG(726-7864) 0035 (0)2 261 03 710 http://www. samsung. com/it http://www. samsung. com/lu 0900 SAMSUNG (726-7864 http://www. samsung. com/nl 0, 10/Min) 815-56 480 0 801 801 881 022-607-93-33 80820-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/pt 0800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/sk 902-1-SAMSU(72678) 0771-400 200 0845 SAMSUNG(7267864) CIS http://www. samsung. com/es http://www. samsung. com/se http://www. samsung. com/uk http://www. samsung. com/no http://www. samsung. com/pl 0800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/ch ESTONIA LATVIA LITHUANIA KAZAKHSTAN KYRGYZSTAN RUSSIA TADJIKISTAN UKRAINE UZBEKISTAN 800-7267 8000-7267 8-800-77777 8-10-800-500-55-500 00-800-500-55-500 8-800-555-55-55 8-10-800-500-55-500 8-800-502-0000 8-10-800-500-55-500 http://www. samsung. ee http://www. samsung. com/lv http://www. samsung. lt http://www. samsung. com/ kz_ru http://www. samsung. ru http://www. samsung. ua http://www. samsung. com/ kz_ru Asia Pacific AUSTRALIA CHINA 1300 362 603 800-810-5858 400-810-5858 http://www. samsung. com/au http://www. samsung. com/cn Píloha Asia Pacific 010-6475 1880 HONG KONG: 3698 - 4698 INDIA 3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282 INDONESIA JAPAN MALAYSIA New zealand PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND TAIWAN VIETNAM 0800-112-8888 0120-327-527 1800-88-9999 http://www. samsung. com/id http://www. samsung. com/jp http://www. samsung. com/my http://www. samsung. com/hk http://www. samsung. com/in 0800 SAMSUNG(0800 726 http://www. samsung. com/nz 786) 1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1800-29-3232 02-689-3232 0800-329-999 1 800 588 889 http://www. samsung. com/tw http://www. samsung. com/vn http://www. samsung. com/ph 1800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/sg http://www. samsung. com/th Middle East & Africa SOUTH AFRICA TURKEY U. A. E 0860-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/za 444 77 11 800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726 http://www. samsung. com/tr http://www. samsung. com/ae Termíny Roztec bod Obraz na monitoru se skládá z cervených, zelených a modrých bod. Cím blíze jsou body k sob, tím vyssí je rozlisení. Vzdálenost mezi dvma body stejné barvy se oznacuje jako , , roztec bod". Jednotka: mm Obrazovku je nutné nkolikrát za sekundu pekreslovat, aby se uzivateli zobrazoval obraz. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 933SN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 933SN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag