Návod k použití SAMSUNG 913V UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 913V. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 913V bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 913V.


SAMSUNG 913V UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3127 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 913VUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Instalace ovlada e Instalace programu SyncMaster 913V Nedodrzování pravidel oznacených tímto symbolem mze mít za následek úraz nebo poskození zaízení. Zákaz Tento symbol oznacuje informace, které je teba v kazdém pípad pecíst a porozumt jim. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Nerozebírat! Nedotýkat se! Nutnost uzemnní jako prevence zásahu elektrickým proudem Napájení Nepouzíváte-li monitor delsí dobu, pepnte pocítac do úsporného (spícího) rezimu (DPMS). Pouzíváte-li spoic obrazovky, aktivujte jej. Nepouzívejte poskozenou nebo uvolnnou zásuvku. Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo pozáru. Nevytahujte zástrcku uchopením za kabel, ani se nedotýkejte zástrcky vlhkýma rukama. [. . . ] Zobrazuje monitor pouze jednu barvu, jako byste se dívali na obrazovku pes barevný celofán?Zmnily se podivn barvy po spustní njakého programu nebo vlivem chyby njaké aplikace?Je správn nastaven grafický adaptér pocítace?Upravili jste nastavení rozlisení a frekvence monitoru? Monitor je v úsporném rezimu PowerSaver. Stiskem klávesy na pocítaci nebo pohybem mysi aktivujte monitor i jeho obraz. Pesvdcte se, zda je grafický adaptér pocítace ádn zasunut do svého slotu. Restartujte pocítac. Nastavte grafický adaptér podle píslusné dokumentace. Nastavte pozici a velikost obrazu pomocí funkcí menu OSD. Nastavte rozlisení a frekvenci grafického adaptéru pocítace. (Dalsí informace naleznete v cásti Pedvolené rezimy). Obraz mze být nesoumrný z dvodu cyklu signál grafického adaptéru. Obraz je zkreslený nebo nelze provést nastavení pomocí menu OSD. Byla bhem kontroly pedvolených rezim správn nastavena frekvence?Nastavte rozlisení a frekvenci grafického adaptéru pocítace. (Dalsí informace naleznete v cásti Pedvolené rezimy). Nastavte správn frekvenci podle pírucky ke grafickému adaptéru a podle cásti Pedvolené rezimy. (Maximální frekvence pro rozlisení se mze pro rzné výrobky lisit. ) Obraz monitoru má pouze 16 barev. Pro systémy Windows ME/XP/2000: Nastavte správn barvy v dialogových oknech Ovládací panely, Obrazovka a Nastavení. Nastavte grafický adaptér podle píslusné dokumentace. Nainstalujte ovladac monitoru podle pokyn v cásti Instalace ovladace monitoru. Nainstalujte ovladac monitoru podle pokyn v cásti Instalace ovladace monitoru. Je správn nastaven grafický adaptér pocítace?Na obrazovce monitoru je zpráva "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found". Nahlédnte do pírucky ke grafickému adaptéru a zjistte, zda je podporována funkce Plug & Play (VESA DDC). [. . . ] ** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative. Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only) LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS For details see lamprecycle. org, eiae. org, or call 1-800-Samsung INFORMACE O PRODUKTU (S prevencí retence obrazu) U LCD monitor a televizor m ze dojít k retenci obrazu. To je jev, ke kterému dochází p i zm n jednoho obrazu v druhý a zvlást byl-li p edchozí obraz statický a byl zobrazován po dlouhou dobu. P i b zném provozu LCD panelu k retenci obrazových bod (pixel ) nedochází. Pokud je vsak po dlouhou dobu zobrazen stejný obraz, mezi dv ma elektrodami tekutého krystalu se nahromadí mírný rozdíl náboj . To m ze mít za následek zm nu parametr tekutých krystal v ur itých ástech displeje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 913V

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 913V bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag