Návod k použití SAMSUNG 913N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 913N. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 913N bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 913N.


SAMSUNG 913N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4973 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 913NUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 913N Nedodrzování pravidel oznacených tímto symbolem mze mít za následek úraz nebo poskození zaízení. Zákaz Tento symbol oznacuje informace, které je teba v kazdém pípad pecíst a porozumt jim. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Nerozebírat! Nedotýkat se! Nutnost uzemnní jako prevence zásahu elektrickým proudem Napájení Nepouzíváte-li monitor delsí dobu, pepnte pocítac do úsporného (spícího) rezimu (DPMS). Pouzíváte-li spoic obrazovky, aktivujte jej. Nepouzívejte poskozenou nebo uvolnnou zásuvku. Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo pozáru. Nevytahujte zástrcku uchopením za kabel, ani se nedotýkejte zástrcky vlhkýma rukama. [. . . ] Restartujte pocítac. Nastavte grafický adaptér podle píslusné dokumentace. Nastavte pozici a velikost obrazu pomocí funkcí menu OSD. Nastavte rozlisení a frekvenci grafického adaptéru pocítace. (Dalsí informace naleznete v cásti Pedvolené rezimy). Obraz mze být nesoumrný z dvodu cyklu signál grafického adaptéru. Obraz je zkreslený nebo nelze provést nastavení pomocí menu OSD. Nastavte rozlisení a frekvenci grafického adaptéru pocítace. (Dalsí informace naleznete v cásti Pedvolené rezimy). Nastavte správn frekvenci podle pírucky ke grafickému adaptéru a podle cásti Pedvolené rezimy. (Maximální frekvence pro rozlisení se mze pro rzné výrobky lisit. ) Obraz monitoru má pouze 16 barev. Pro systémy Windows ME/XP/2000: Nastavte správn barvy v dialogových oknech Ovládací panely, Obrazovka a Nastavení. Nastavte grafický adaptér podle píslusné dokumentace. Nainstalujte ovladac monitoru podle pokyn v cásti Instalace ovladace monitoru. Nainstalujte ovladac monitoru podle pokyn v cásti Instalace ovladace monitoru. Byla bhem kontroly pedvolených rezim správn nastavena frekvence? Je správn nastaven grafický adaptér pocítace?Na obrazovce monitoru je zpráva "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found". Nainstalovali jste ovladac monitoru? Nahlédnte do pírucky ke grafickému adaptéru a zjistte, zda je podporována funkce Plug & Play (VESA DDC). Nastanou-li potíze s monitorem, zkontrolujte následující skutecnosti: 1. Pesvdcte se, zda jsou napájecí kabel a propojovací video kabel správn pipojeny k pocítaci. Zjistte, zda pocítac bhem restartování nkolikrát (více nez tikrát) zapípá. (Pokud ano, pozádejte o servis základní desky pocítace. ) 3. Pokud jste nainstalovali nový grafický adaptér nebo pokud jste pocítac sestavovali z díl, zkontrolujte, zda jste také nainstalovali ovladac grafického adaptéru a monitoru. Zkontrolujte, zda je frekvence monitoru nastavena na hodnotu 75Hz nebo 85Hz. (Pi pouzití maximálního rozlisení by nemla pekrocit 60Hz. ) 5. Máte-li potíze s instalací ovladace grafického adaptéru, restartujte pocítac a spuste jej v nouzovém rezimu, odeberte grafický adaptér v dialogovém okn "Ovládací panely, Systém a Správce zaízení" Casté dotazy Dotaz Jak mohu zmnit frekvenci? [. . . ] ** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative. Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only) LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS For details see lamprecycle. org, eiae. org, or call 1-800-Samsung INFORMACE O PRODUKTU (S prevencí retence obrazu) U LCD monitor a televizor mze dojít k retenci obrazu. To je jev, ke kterému dochází pi zmn jednoho obrazu v druhý a zvlást byl-li pedchozí obraz statický a byl zobrazován po dlouhou dobu. Pi bzném provozu LCD panelu k retenci obrazových bod (pixel) nedochází. Pokud je vsak po dlouhou dobu zobrazen stejný obraz, mezi dvma elektrodami tekutého krystalu se nahromadí mírný rozdíl náboj. To mze mít za následek zmnu parametr tekutých krystal v urcitých cástech displeje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 913N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 913N bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag