Návod k použití SAMSUNG 820DXN-2 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 820DXN-2. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 820DXN-2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 820DXN-2.


SAMSUNG 820DXN-2 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5050 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 820DXN-2 QUICK GUIDE (4772 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 820DXN-2UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 820DXN-2 Displej LCD Uzivatelská pírucka Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní Pokud se nebudete ídit pokyny vyjádenými tímto symbolem, mze dojít k ublízení na tle nebo poskození výrobku. Poznámka Dlezité, ctte s porozumním Odpojte od zdroje elektrické energie Uzemnte, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem Zakázáno Nerozebírejte Nedotýkejte se Napájení Není-li výrobek po delsí dobu pouzíván, nastavte pocítac do rezimu DPM. Pokud pouzíváte spoic obrazovky, nastavte jej do rezimu aktivní obrazovky. [. . . ] Pi výbru moznosti Select All (Vybrat vse) se vrátí výchozí hodnota (50). Zmnou hodnoty v tomto zobrazení se automaticky zmní rezim na "CUSTOM" (UZIVATELSKÝ). 1) Picture (Obraz) - K dispozici pouze pro TV, AV, S-Video, Component HDMI a DTV. 2) Contrast (Kontrast) - Slouzí k nastavení kontrastu vybrané obrazovky. 3) Brightness (Jas) - Slouzí k nastavení jasu vybrané obrazovky. 4) Sharpness (Ostrost) - Slouzí k nastavení ostrosti vybrané obrazovky. 5) Color (Barvy) - Slouzí k nastavení barev vybrané obrazovky. 6) Tint (Odstín) - Slouzí k nastavení odstínu vybrané obrazovky. 7) Color Tone (Barevný tón) - Slouzí k nastavení barevného tónu vybrané obrazovky. 9) Brightness Sensor - Upravuje Brightness Sensor vybraného displeje. 10) Dynamic Contrast - Upravuje Dynamic Contrast vybraného displeje. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, pokud je funkce Tón barev nastavena do polohy Vypnuto. Tato funkce je k dispozici pouze u obrazovek se stavem napájení ON (ZAP. ). Pokud není proveden zádný výbr, jsou zobrazeny výchozí hodnoty nastavené z výroby. Settings Picture PC 1. Klepnutím na ikonu Settings (Nastavení) zobrazte obrazovku Settings Control (Nastavení). Informacní mízka zobrazuje základní informace nutné pro ovládání nastavení. Pi výbru kazdé z funkcí se nastavená hodnota funkce zobrazí na posuvníku. Pokud je funkce vybrána, dojde k zjistní hodnoty pro zaízení a jejímu zobrazení na posuvníku. Pi výbru moznosti Select All (Vybrat vse) se vrátí výchozí hodnota (50). Zmnou hodnoty v tomto zobrazení se automaticky zmní rezim na "CUSTOM" (UZIVATELSKÝ). 2) Contrast (Kontrast) - Slouzí k nastavení kontrastu vybrané obrazovky. 3) Brightness (Jas) - Slouzí k nastavení jasu vybrané obrazovky. 4) Red (Cervená) - Slouzí k nastavení cervené barvy vybrané obrazovky. 5) Green (Zelená) - Slouzí k nastavení zelené barvy vybrané obrazovky. [. . . ] Frekvence tohoto opakování za sekundu se oznacuje jako vertikální frekvence neboli obnovovací frekvence. Jednotka: Hz Píklad: Pokud se stejný záblesk opakuje 60krát za sekundu, jde o hodnotu 60 Hz. Horizontální frekvence Doba potebná k vykreslení jednoho ádku v horizontálním smru spojením pravého okraje s levým okrajem obrazovky se nazývá horizontální cyklus. Jeho pevrácená hodnota se oznacuje jako horizontální frekvence. Jednotka: kHz Postupné zobrazování vsech vodorovných ádk na obrazovce shora dol se oznacuje jako neprokládané zobrazení, stídavé zobrazování lichých a sudých ádk se oznacuje jako prokládané zobrazení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 820DXN-2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 820DXN-2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag