Návod k použití SAMSUNG 793MB UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 793MB. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 793MB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 793MB.


SAMSUNG 793MB UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5654 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 793MBUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 591S/793S/793DF/795DF/797DF/997DF/793MB/795MB Hlavní strana Bezpecnostní pokyny Pouzité symboly Napájení Instalace Cistní Dalsí pokyny Úvod Obsah balení Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled zespodu Nastavení Pipojení monitoru Instalace ovladace monitoru Automatická Manuální Instalace podstavce Menu OSD (On-Screen Display) Odstraování potízí Kontrolní seznam Casté dotazy Automatický test (self-test) Technické údaje Vseobecné údaje Pedvolené rezimy PowerSaver (spoic energie) Informace Servis Slovnícek Standardy a naízení Systém Natural Color Autorská práva Pouzité symboly Napájení Instalace Cistní Dalsí pokyny Nedodrzování pravidel oznacených tímto symbolem mze mít za následek úraz nebo poskození zaízení. Zákaz Tento symbol oznacuje informace, které je teba v kazdém pípad pecíst a porozumt jim. Nutnost uzemnní jako prevence zásahu elektrickým proudem Nerozebírat! Nedotýkat se! Nepouzíváte-li monitor delsí dobu, pepnte pocítac do úsporného (spícího) rezimu (DPMS). Máte-li malý monitor nebo je-li zobrazen velmi dlouhou dobu stále stejný obraz, mze dojít k trvalému , , vypálení" obrazu do poskozené vnitní vrstvy obrazovky. Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo pozáru. Pouzité symboly Napájení Instalace Cistní Dalsí pokyny Nevytahujte zástrcku uchopením za kabel, ani se nedotýkejte zástrcky vlhkýma rukama. [. . . ] (Maximální frekvence pro rozlisení se mze pro rzné výrobky lisit. ) Kontrolka LED bliká, ale chybí obraz. Byla bhem kontroly pedvolených rezim správn nastavena frekvence? Obraz monitoru má pouze 16 barev. Barvy se zmnily po výmn grafického adaptéru. Jsou správn nastaveny barvy systému Windows? Pro systémy Windows XP/2000: Nastavte správn barvy v dialogových oknech Ovládací panely, Obrazovka a Nastavení. Nastavte grafický adaptér podle píslusné dokumentace. Nainstalujte ovladac monitoru podle pokyn v cásti Instalace ovladace monitoru. Nainstalujte ovladac monitoru podle pokyn v cásti Instalace ovladace monitoru. Je správn nastaven grafický adaptér pocítace?Na obrazovce monitoru je zpráva "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found". Nainstalovali jste ovladac monitoru? Nahlédnte do pírucky ke grafickému adaptéru a zjistte, zda je podporována funkce Plug & Play (VESA DDC). Nastanou-li potíze s monitorem, zkontrolujte následující skutecnosti: 1. Pesvdcte se, zda jsou napájecí kabel a propojovací video kabel správn pipojeny k pocítaci. Zjistte, zda pocítac bhem restartování nkolikrát (více nez tikrát) zapípá. (Pokud ano, pozádejte o servis základní desky pocítace. ) 3. Pokud jste nainstalovali nový grafický adaptér nebo pokud jste pocítac sestavovali z díl, zkontrolujte, zda jste také nainstalovali ovladac grafického adaptéru a monitoru. Zkontrolujte, zda je frekvence monitoru nastavena na hodnotu 75Hz nebo 85Hz. (Pi pouzití maximálního rozlisení by nemla pekrocit 60Hz. ) 5. Máte-li potíze s instalací ovladace grafického adaptéru, restartujte pocítac a spuste jej v nouzovém rezimu, odeberte grafický adaptér v dialogovém okn "Ovládací panely, Systém a Správce zaízení" a potom opt restartujte pocítac a nainstalujte znovu ovladac grafického adaptéru. Poznámka: Pokud k potízím dochází opakovan, kontaktujte autorizovaný servis. Dotaz Jak mohu zmnit frekvenci? Kontrolní seznam Odpov Frekvenci lze zmnit zmnou konfigurace grafického adaptéru. Pamatujte, ze podpora grafických adaptér se mze rznit podle pouzité verze ovladace. (Podrobnjsí informace vyhledejte v dokumentaci k pocítaci nebo grafickému adaptéru. ) Casté dotazy Automatický test (self-test) Jak mohu nastavit rozlisení? Systémy Windows XP/2000: Nastavte rozlisení pomocí oken Ovládací panely, Obrazovka, Nastavení. * Podrobnosti si vyzádejte u výrobce grafického adaptéru. Jak mohu nastavit funkci systému pro úsporu energie (Power Saver)? Systémy Windows ME/XP/2000: Tuto funkci nastavte pomocí parametr subsystému BIOS pocítace nebo pomocí spoice obrazovky. (Podrobnjsí informace vyhledejte v dokumentaci k systému Windows ci k pocítaci). Monitor vydává pi zapnutí zvuk. Tento jev je pi zapnutí monitoru normální. Zvuk je zpsoben interakci kovové skín a elektromagnetu, které jsou v monitoru, aby blokovaly jakékoli elektromagnetické vlnní. Odpojte monitor ze zásuvky a potom jej cistte mkkým hadíkem s pídavkem cisticího prostedku nebo obycejné vody. Dbejte na to, aby na povrchu skín nezstaly zádné zbytky cisticího prostedku a abyste skí neposkrábali. Dbejte rovnz na to, aby se do monitoru nedostala zádná voda. Jak mám cistit skí monitoru a obrazovku? Vseobecné údaje Název modelu Vseobecné údaje PowerSaver (spoic energie) Pedvolené rezimy SyncMaster 797DF Obrazovka Typ Vychylovací úhel Roztec bod Typ stínítka 17" (43 cm) DynaFlat (40, 6 cm zobrazovaná) 90 stup 0, 20 mm (vodorovná) Hliníkový tíbarevný fosforový bod "trio", maska invar s technologií anti-doming, nkolikanásobná antistatická a antireflexní vrstva. Maximální rozlisení 1600 x 1200@76Hz Aktivní zobrazovaná plocha Vodorovn Svisle Synchronizace Vodorovn Svisle Vstupní signál Video signál Synchronizacní signál Zobrazované barvy Bez omezení Maximální frekvence pixelu (Maximum Pixel Clock) 250 MHz Napájení 90 ~ 264 V st. , 60/50 Hz ¡¾ Spoteba energie Mén nez 90W Rozmry (s x h x v) 401 x 410 x 378 mm (s podstavcem) Hmotnost 14, 3 kg Provozní podmínky Provozní teplota 0¡Æ C ~ 40¡Æ C Vlhkost 10% ~ 80%, nekondenzující Skladovací teplota -20¡Æ C ~ 45¡Æ C Vlhkost 5% ~ 95%, nekondenzující Plug and Play Monitor lze pouzívat s jakýmkoli systémem typu Plug & Play. [. . . ] Obrácenou hodnotou horizontálního cyklu je horizontální frekvence. Jednotka: kHz Prokládaný a neprokládaný rezim Zobrazování vodorovných ádk obrazovky popoádku odshora dol se nazývá neprokládaný rezim. Zobrazování nejprve lichých ádk a potom sudých ádk je prokládaný rezim. Vtsina monitor pouzívá k dosazení cistého obrazu neprokládaný rezim. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 793MB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 793MB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag