Návod k použití SAMSUNG 460UXN-2 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 460UXN-2. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 460UXN-2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 460UXN-2.


SAMSUNG 460UXN-2 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0): Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1055 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 460UXN-2 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (5024 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 460UXN-2POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] >> Klepnutím sem zobrazíte animaci. 10 Úvod Vypínac [ ] Tímto tlacítkem monitor zapnete nebo vypnete. Indikátor napájení Pi bzném provozu svítí tato kontrolka mode, jedno modré bliknutí znamená, ze monitor ukládá vase nastavení. Poznámka Dalsí informace o funkcích úspory energie naleznete v pírucce v cásti PowerSaver. Chcete-li setit energii, vypnte monitor, kdykoli jej nebudete potebovat nebo delsí dobu pouzívat. Pohled zezadu Poznámka Uspoádání zadní cásti monitoru se mze výrobek od výrobku lisit. Jednoduchý stojan Port POWER Zapojte napájecí kabel monitoru do portu POWER na zadní stran monitoru. [. . . ] Pi montázích na stnu, které neodpovídají specifikaci sroub standardu VESA, se mze délka sroub lisit v závislosti na jejich specifikaci. Nepouzívejte srouby, které neodpovídají specifikaci sroub standardu VESA. 14 Zapojení Srouby neutahujte pílis pevn, mohlo by dojít k poskození výrobku nebo k pádu výrobku a následn i zranní osoby. Spolecnost Samsung není zodpovdná za tento druh poskození nebo zranní. · Spolecnost Samsung není zodpovdná za poskození výrobku nebo zranní osoby v pípad pouzití drzáku na ze jiného nez uvedeného, popípad drzáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo v pípad nedodrzení pokyn k instalaci výrobku. Chcete-li pipevnit monitor na ze, je nutné zakoupit sadu pro upevnní na ze, která umozní montáz monitoru nejmén 10 cm od povrchu stny. Chcete-li získat více informací, kontaktujte nejblizsí servisní stedisko Samsung. Spolecnost Samsung Electronics není zodpovdná za skody vzniklé pouzitím jiné základny, nez je zde uvedena. Sadu pro upevnní na ze pouzívejte podle mezinárodních norem. · · · 15 Odstraování potízí Kontrola funkce samokontroly Poznámka Monitor obsahuje funkci samokontroly, která umozuje kontrolu správné funkce monitoru. Kontrola funkce samokontroly 1. Pokud monitor pracuje správn, uvidíte obrazec jako na následující ilustraci. Tento rámecek se objeví pi bzném provozu, pokud bude odpojen nebo poskozen videokabel. Pak zapnte pocítac a monitor. Pokud se po provedení pedchozího postupu na obrazovce monitoru nic neobjeví, zkontrolujte grafickou kartu a pocítacový systém. Bliká indikátor napájení na monitoru v 1 sekundových intervalech?Stisknutím libovolné klávesy na klávesnici aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovce. Pokud se stále nezobrazuje zádný obraz, stisknte tlacítko aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovce. Stisknutím libovolné klávesy Nezobrazuje se nabídka na obrazovce. Q: A: Uzamkli jste nabídku na obrazovce (OSD), abyste zabránili zmnám parametr?Odemknte nabídku na obrazovce stisknutím tlacítka , , MENU / " na dobu nejmén 5 sekund. Na obrazovce se zobrazují podivné barvy nebo jen cernobílý obraz. Q: A: A: Q: A: Q: A: Zobrazuje se na obrazovce pouze jedna barva, jako byste se dívali pes barevný celofán?Jsou barvy obrazovky po spustní programu nebo v dsledku konfliktu aplikací podivné?Nainstalujte videokartu podle návodu v pírucce k videokart. Obraz je náhle nesoumrný. Q: A: Q: A: Zmnili jste videokartu nebo její ovladac?Upravte pozici obrazu na obrazovce a jeho velikost pomocí nabídky na obrazovce. (Viz Pednastavené rezimy casování. ) Q: Obrazovka mze být nesoumrná z dvodu cyklu signál videokarty. Pomocí nabídky na obrazovce upravte pozici obrazu. Obraz na obrazovce je neostrý nebo nelze nastavit parametry pomocí nabídky na obrazovce. Q: A: Nastavovali jste rozlisení nebo frekvenci monitoru?(Viz Pednastavené rezimy casování. ) Kontrolka LED bliká, ale na monitoru není zádný obraz. Q: A: Kdyz v nabídce ovíte hodnotu Display Timing, je správn nastavena frekvence? [. . . ] Nkteré grafické karty mozná nebudou vás monitor podporovat. Pokud budete mít s grafickou kartou problém, navstivte nasi webovou stránku, abyste si ovili seznam kompatibilních grafických karet. http://www. samsung. com/monitor/magictune Program MagicTuneTM nepracuje správn. Q: A: Vymnili jste pocítac nebo grafickou kartu?Program lze stáhnout z webové stránky na adrese http://www. samsung. com/monitor/magictune. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 460UXN-2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 460UXN-2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag