Návod k použití SAMSUNG 460UX-2 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 460UX-2. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 460UX-2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 460UX-2.


SAMSUNG 460UX-2 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0): Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1055 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 460UX-2 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (5024 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 460UX-2POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ped dosazením maximálního poctu zkontrolujte, zda jste nastavili rozlisení pocítace. Poznámka Optimální rozlisení tohoto výrobku je rozlisení zobrazené na obrazovce. Nastavte rozlisení pocítace na stejnou hodnotu, jako je optimální rozlisení tohoto výrobku. 9 Úvod Pohled zepedu Tlacítko MENU [MENU/ ] Oteve nebo zave nabídku na obrazovce. Slouzí také k zavení nabídky na obrazovce a návratu do pedchozí nabídky. [. . . ] Chcete-li získat více informací, kontaktujte nejblizsí servisní stedisko Samsung. Spolecnost Samsung Electronics není zodpovdná za skody vzniklé pouzitím jiné základny, nez je zde uvedena. Sadu pro upevnní na ze pouzívejte podle mezinárodních norem. · · · 15 Zapojení Pipojovací kabely SyncMaster 2243BW/2243BWX Zapojte napájecí kabel monitoru do portu power na zadní stran monitoru. Pipojte napájecí kabel monitoru do elektrické zásuvky. · Zapojte kabel signálu do 15kolíkového portu D-sub na zadní stran monitoru. [RGB IN] Pouzití konektoru DVI (digitálního) videokarty. · Zapojte kabel DVI do portu DVI IN na zadní stran monitoru. [DVI IN] Pipojení k pocítaci Macintosh. · Propojte monitor a pocítac Macintosh pomocí propojovacího kabelu D-sub. Poznámka Pokud jsou monitor a pocítac propojeny, mzete je zapnout a pouzívat. 16 Zapojení Pouzívání stojanu Píslusenství monitoru Jednoduchý stojan Monitor a stojan Stojan HAS Stojan HAS A. Zarázka stojanu Pipevnní základny Pro monitor lze pouzít montázní desticku 100, 0 mm x 100, 0 mm kompatibilní se standardem VESA. 17 Zapojení Jednoduchý stojan A. Montázní desticka (prodává se samostatn) 1. Vypnte monitor a odpojte napájecí kabel ze sít. Stojan HAS Polozte monitor LCD obrazovkou dol na rovnou plochu s polstáem, který zabrání poskození obrazovky. V tomto pípad zkontrolujte, jaký problém nastal u pocítace. Seznam pro kontrolu Poznámka Nez se obrátíte na odbornou pomoc, pectte si informace v této cásti a ovte, zda se vám problém nepodaí vyesit vlastními silami. V pípad poteby zavolejte na telefonní císlo uvedené v cásti Informace nebo kontaktujte svého prodejce. Na obrazovce není zádný obraz. Nelze zapnout monitor. Q: A: Q: A: Je napájecí kabel správn pipojen?Zkontrolujte pipojení napájecího kabelu a pítomnost napájecího naptí. (V pípad pipojení pomocí kabelu D-sub. ) Zkontrolujte pipojení kabelu signálu. (Pipojení pomocí kabelu DVI) Pokud je na obrazovce stále zobrazena chybová zpráva a monitor je správn pipojen, zkontrolujte, zda je monitor nastaven na analogový signál. Pokud je na obrazovce stále zobrazena (chybová) zpráva a monitor je správn pipojen, zkontrolujte, zda je monitor nastaven na analogový signál. Stisknutím tlacítka //SOURCE zkontrolujte znovu zdroj vstupního signálu. Q: A: Je-li zapnuto napájení, restartujte pocítac a sledujte, zda se zobrazí úvodní (pihlasovací) obrazovka. Pokud se úvodní (pihlasovací) obrazovka zobrazí, spuste pocítac ve funkcním rezimu (nouzový rezim v systémech Windows ME/XP/2000) a zmte frekvenci videokarty. (Viz Pednastavené rezimy casování. ) Pokud se úvodní (pihlasovací) obrazovka nezobrazí, kontaktujte servisní stedisko nebo svého prodejce. [. . . ] Odemknte nabídku na obrazovce stisknutím tlacítka , , MENU / " na dobu nejmén 5 sekund. Na obrazovce se zobrazují podivné barvy nebo jen cernobílý obraz. Q: A: A: Q: A: Q: A: Zobrazuje se na obrazovce pouze jedna barva, jako byste se dívali pes barevný celofán?Jsou barvy obrazovky po spustní programu nebo v dsledku konfliktu aplikací podivné?Nainstalujte videokartu podle návodu v pírucce k videokart. Obraz je náhle nesoumrný. Q: A: Q: A: Zmnili jste videokartu nebo její ovladac?Upravte pozici obrazu na obrazovce a jeho velikost pomocí nabídky na obrazovce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 460UX-2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 460UX-2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag