Návod k použití SAMSUNG 460UT-2 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 460UT-2. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 460UT-2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 460UT-2.


SAMSUNG 460UT-2 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4547 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 460UT-2 (5445 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 460UT-2UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 460UTn-2, 460UT-2, 460UTn-B, 460UT-B Displej LCD Uzivatelská pírucka Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní Pokud se nebudete ídit pokyny vyjádenými tímto symbolem, mze dojít k ublízení na tle nebo poskození výrobku. [. . . ] Nkteré zdroje obrazu v obraze nemusí být k dispozici pro výbr. Závisí to na typu zdroje vstupu hlavní obrazovky. Funkce PIP Control (PIP) je k dispozici pouze u obrazovek se stavem napájení ON (ZAP. ) a s nastavením funkce PIP na ON (ZAP. ). Settings Picture 1. Klepnutím na ikonu Settings (Nastavení) zobrazte obrazovku Settings Control (Nastavení). Základní informace pro nastavení moznosti Picture jsou zobrazeny v hlavní nabídce. Nastavení pro vybraný monitor se zobrazí po výbru jednoho z pipojených monitor. Výchozí nastavení se zobrazí po výbru vsech monitor klepnutím na moznost All a Select. Pokud zde tuto hodnotu zmníte, aktuální rezim se automaticky pepne do vlastního rezimu. 1) Picture (Obraz) - K dispozici pouze pro TV, AV, S-Video, Component HDMI a DTV. 2) Contrast (Kontrast) - Slouzí k nastavení kontrastu vybrané obrazovky. 3) Brightness (Jas) - Slouzí k nastavení jasu vybrané obrazovky. 4) Sharpness (Ostrost) - Slouzí k nastavení ostrosti vybrané obrazovky. 5) Color (Barvy) - Slouzí k nastavení barev vybrané obrazovky. 6) Tint (Odstín) - Slouzí k nastavení odstínu vybrané obrazovky. 7) Color Tone (Barevný tón) - Slouzí k nastavení barevného tónu vybrané obrazovky. 9) Brightness Sensor - Upravuje Brightness Sensor vybraného displeje. 10) Dynamic Contrast - Upravuje Dynamic Contrast vybraného displeje. Funkce Brightness Sensor nemusí být v závislosti na výrobku podporována. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, pokud je funkce Tón barev nastavena do polohy Vypnuto. Tato funkce je k dispozici pouze u obrazovek se stavem napájení ON (ZAP. ). Pokud není proveden zádný výbr, jsou zobrazeny výchozí hodnoty nastavené z výroby. Settings Picture PC 1. Klepnutím na ikonu Settings (Nastavení) zobrazte obrazovku Settings Control (Nastavení). Zobrazí se základní informace pozadované pro zmnu nastavení. Nastavení pro píslusnou moznost SET se importují a zobrazí na posuvníku poté, co vyberete ID displeje. [. . . ] Frekvence tohoto opakování za sekundu se oznacuje jako vertikální frekvence neboli obnovovací frekvence. Jednotka: Hz Píklad: Pokud se stejný záblesk opakuje 60krát za sekundu, jde o hodnotu 60 Hz. Horizontální frekvence Doba potebná k vykreslení jednoho ádku v horizontálním smru spojením pravého okraje s levým okrajem obrazovky se nazývá horizontální cyklus. Jeho pevrácená hodnota se oznacuje jako horizontální frekvence. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 460UT-2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 460UT-2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag