Návod k použití SAMSUNG 2443NW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 2443NW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 2443NW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 2443NW.


SAMSUNG 2443NW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5044 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 2443NW QUICK GUIDE (1318 ko)
   SAMSUNG 2443NW DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (94 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 2443NWUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 2443NW/2443NWX Monitor LCD Uzivatelská pírucka Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní V opacném pípad mze dojít ke smrtelnému úrazu nebo zranní osob. V opacném pípad mze dojít ke zranní osob nebo poskození majetku. [. . . ] Aby program MagicRotation správn fungoval, musí být správn nacten ovladac zobrazení. Nainstalovaný ovladac zobrazení musí být nejnovjsí verzí dodanou výrobcem. Pokud aplikace, jako Windows Media Player, Real Player atd. , nezobrazují správn videosoubory pi orientacích 90, 180 a 270, provete následující kroky: · · · Zavete aplikaci. Vyberte orientaci (90, 180, 270), ve které chcete aplikaci sledovat. Aplikaci znovu spuste. Ve vtsin pípad se takto podaí problém vyesit. Uzivatelské aplikace pouzívající rozhraní OpenGL a DirectDraw (kreslení 3D) nebudou fungovat podle zvoleného rezimu orientace (90, 180, 270): nap. Aplikace zalozené na systému DOS nebudou v rezimu celé obrazovky fungovat podle zvoleného rezimu orientace (90, 180, 270). Funkce Dual není podporována v systémech Windows®, 98, ME, NT 4. 0. Program MagicRotation nepodporuje formát 24 bit na pixel (hloubka v bitech/kvalita barev). Pokud vymujete grafickou kartu, doporucujeme pedtím odinstalovat program MagicRotation. Systémové pozadavky OS · · · · · · · Windows 98 SE Windows ME Windows NT 4. 0 Windows 2000 Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows VistaTM Hardware · · Pam 128 MB nebo více (doporuceno) 25 MB místa na pevném disku nebo více Servisní balícky · · Doporucuje se, aby byl ve vasem systému nainstalován nejaktuálnjsí servisní balícek. Pro systém Windows®, NT 4. 0 doporucujeme nainstalovat prohlízec Internet Explorer 5. 0 nebo vyssí se systémem Active Desktop. Dalsí informace naleznete na webové stránce programu MagicRotation. 30 Pouzívání softwaru Windows® je registrovanou obchodní známkou spolecnosti Microsoft Corporation, Inc. Odebrání Software MagicRotation mze být odstrann pouze pomocí funkce , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" prostednictvím ovládacího panelu systému Windows®. Pi odebírání programu MagicRotation postupujte podle tchto krok. Pejdte na , , Task Tray (Hlavní panel)" !' , , Start" !' , , Settings (Nastavení)" a vyberte v nabídce polozku , , Control Panel (Ovládací panely)". Pokud program bzí v systému Windows® XP, pejdte na polozku , , Control Panel (Ovládací panely)" v nabídce , , Start". Klepnte na ikonu , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" v okn , , Control Panel (Ovládací panely)". Na obrazovce , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" pejdte dol a vyhledejte polozku , , MagicRotation". Klepnutím na tlacítko , , Change/Remove (Zmnit nebo odebrat programy)" program odeberete. Klepnutím na tlacítko , , Yes (Ano)" spustíte proces odebrání. Pockejte, dokud se nezobrazí dialogové okno , , Uninstall Complete (Odinstalování bylo dokonceno)". Pro dokoncení odebrání restartujte po odebrání systém. Poznámka Technickou podporu pro program MagicRotation, casto kladené dotazy (otázky a odpovdi) a aktualizace softwaru najdete na webové stránce programu MagicRotation. [. . . ] DOMINICA 0800-333-3733 0800-124-421 4004-0000 800-SAMSUNG(726-7864) 01-8000112112 0-800-507-7267 1-800-10-7267 800-6225 1-800-299-0013 800-7919267 1-800-234-7267 00-1800-5077267 800-7267 1-800-682-3180 1-800-751-2676 http://www. samsung. com/cl http://www. samsung. com/co http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/ar http://www. samsung. com/br http://www. samsung. com/mx TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/latin BAGO VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www. samsung. com/latin Europe AUSTRIA BELGIUM 0800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/at 02 201 2418 http://www. samsung. com/be http://www. samsung. com/cz CZECH REPUBLIC 800-726-786(800-SAM SUNG) DENMARK EIRE FINLAND FRANCE 70 70 19 70 0818 717 100 030-6227 515 08 25 08 65 65 ( 0, 15/Min) http://www. samsung. com/dk http://www. samsung. com/ie http://www. samsung. com/fi 3260 SAMSUNG ( 0, 15/Min) http://www. samsung. com/fr 70 Píloha Europe GERMANY HUNGARY ITALIA LUXEMBURG NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND U. K 01805 SAMSUNG http://www. samsung. de (726-7864 0, 14/Min) 06-80-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/hu 800-SAMSUNG(726-7864) 02 261 03 710 0900-SAMSUNG(726-7864 0, 10/Min) 815-56 480 0 801 801 881 022-607-93-33 80820-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/pt 0800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/sk 902-1-SAMSU(72678) 0771-400 200 0845 SAMSUNG (7267864) CIS ESTONIA LATVIA LITHUANIA KAZAKHSTAN KYRGYZSTAN RUSSIA TADJIKISTAN UKRAINE UZBEKISTAN 800-7267 8000-7267 8-800-77777 8-10-800-500-55-500 00-800-500-55-500 8-800-555-55-55 8-10-800-500-55-500 8-800-502-0000 8-10-800-500-55-500 http://www. samsung. ua http://www. samsung. com/kz_ru http://www. samsung. ru http://www. samsung. ee http://www. samsung. com/lv http://www. samsung. lt http://www. samsung. com/kz_ru http://www. samsung. com/es http://www. samsung. com/se http://www. samsung. com/uk http://www. samsung. com/it http://www. samsung. com/lu http://www. samsung. com/nl http://www. samsung. com/no http://www. samsung. com/pl 0800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/ch Asia Pacific AUSTRALIA CHINA 1300 362 603 800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880 HONG KONG:3698 - 4698 INDIA 3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282 INDONESIA JAPAN MALAYSIA NEW ZEALAND 0800-112-8888 0120-327-527 1800-88-9999 http://www. samsung. com/id http://www. samsung. com/jp http://www. samsung. com/my http://www. samsung. com/hk http://www. samsung. com/in http://www. samsung. com/au http://www. samsung. com/cn 0800 SAMSUNG(0800 726 http://www. samsung. com/nz 786) 71 Píloha PHILIPPINES 1800-10-SAMSUNG (726-7864) http://www. samsung. com/ph TAIWAN SINGAPORE THAILAND TAIWAN 0800-329-999 1800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/sg http://www. samsung. com/th Asia Pacific VIETNAM 1800-29-3232 1 800 588 889 02-689-3232 0800-329-999 http://www. samsung. com/tw http://www. samsung. com http://www. samsung. com/tw SOUTH AFRICA TURKEY U. A. E SOUTH AFRICA TURKEY U. A. E VIETNAM 0860-SAMSUNG(726-7864) 444 77 11 800-SAMSUNG(726-7864) 444 77 11 Middle 1 800 588 889 East & Africa http://www. samsung. com/vn Middle East & Africa http://www. samsung. com 0860-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/za http://www. samsung. com/tr http://www. samsung. com/ae http://www. samsung. com http://www. samsung. com 800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726 8000-4726 Termíny Roztec bod Obraz na monitoru se skládá z cervených, zelených a modrých bod. Cím blíze jsou body k sob, tím vyssí je rozlisení. Vzdálenost mezi dvma body stejné barvy se oznacuje jako , , roztec bod". Jednotka: mm Obrazovku je nutné nkolikrát za sekundu pekreslovat, aby se uzivateli zobrazoval obraz. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 2443NW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 2443NW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag