Návod k použití SAMSUNG 2343NW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 2343NW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 2343NW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 2343NW.


SAMSUNG 2343NW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4385 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 2343NW (4298 ko)
   SAMSUNG 2343NW QUICK GUIDE (1318 ko)
   SAMSUNG 2343NW DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (94 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 2343NWUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 2343NW/2343NWX Monitor LCD Uzivatelská pírucka Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní V opacném pípad mze dojít ke smrtelnému úrazu nebo zranní osob. V opacném pípad mze dojít ke zranní osob nebo poskození majetku. [. . . ] Aplikace zalozené na systému DOS nebudou v rezimu celé obrazovky fungovat podle zvoleného rezimu orientace (90, 180, 270). Funkce Dual není podporována v systémech Windows®, 98, ME, NT 4. 0. Program MagicRotation nepodporuje formát 24 bit na pixel (hloubka v bitech/kvalita barev). Pouzívání softwaru 7. Pokud vymujete grafickou kartu, doporucujeme pedtím odinstalovat program MagicRotation. Systémové pozadavky OS · · · · · · · Windows 98 SE Windows ME Windows NT 4. 0 Windows 2000 Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows VistaTM Hardware · · Pam 128 MB nebo více (doporuceno) 25 MB místa na pevném disku nebo více Servisní balícky · · Doporucuje se, aby byl ve vasem systému nainstalován nejaktuálnjsí servisní balícek. Pro systém Windows®, NT 4. 0 doporucujeme nainstalovat prohlízec Internet Explorer 5. 0 nebo vyssí se systémem Active Desktop. Dalsí informace naleznete na webové stránce programu MagicRotation. Windows® je registrovanou obchodní známkou spolecnosti Microsoft Corporation, Inc. Odebrání Software MagicRotation mze být odstrann pouze pomocí funkce , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" prostednictvím ovládacího panelu systému Windows®. Pi odebírání programu MagicRotation postupujte podle tchto krok. Pejdte na , , Task Tray (Hlavní panel)" , , Start" , , Settings (Nastavení)" a vyberte v nabídce polozku , , Control Panel (Ovládací panely)". Pokud program bzí v systému Windows® XP, pejdte na polozku , , Control Panel (Ovládací panely)" v nabídce , , Start". Klepnte na ikonu , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" v okn , , Control Panel (Ovládací panely)". Na obrazovce , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" pejdte dol a vyhledejte polozku , , MagicRotation". Klepnutím na tlacítko , , Change/Remove (Zmnit nebo odebrat programy)" program odeberete. 2. Klepnutím na tlacítko , , Yes (Ano)" spustíte proces odebrání. Pockejte, dokud se nezobrazí dialogové okno , , Uninstall Complete (Odinstalování bylo dokonceno)". Pro dokoncení odebrání restartujte po odebrání systém. Poznámka Technickou podporu pro program MagicRotation, casto kladené dotazy (otázky a odpovdi) a aktualizace softwaru najdete na webové stránce programu MagicRotation. Windows® je registrovanou obchodní známkou spolecnosti Microsoft Corporation, Inc. MultiScreen Instalace 1. Poznámka Pokud se na hlavní obrazovce nezobrazí automaticky otevené okno pro instalaci softwaru, nainstalujte program MultiScreen pomocí spustitelného souboru na disku CD. Kdyz se objeví okno Prvodce InstallShield, klepnte na tlacítko , , Next (Dalsí)". Vyberte moznost , , I agree to the terms of the license agreement (Souhlasím s podmínkami licencního ujednání)", pokud souhlasíte s podmínkami pouzívání. Vyberte slozku, do které má být program MultiScreen nainstalován. Po dokoncení instalace se na plose objeví ikona spustitelného souboru programu Multiscreen. [. . . ] DOMINICA 0800-333-3733 0800-124-421 4004-0000 800-SAMSUNG(726-7864) 01-8000112112 0-800-507-7267 1-800-10-7267 800-6225 1-800-299-0013 800-7919267 1-800-234-7267 00-1800-5077267 800-7267 1-800-682-3180 1-800-751-2676 http://www. samsung. com/cl http://www. samsung. com/co http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/ar http://www. samsung. com/br http://www. samsung. com/mx TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/latBAGO in VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www. samsung. com/latin Europe AUSTRIA BELGIUM 0800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/at 02 201 2418 http://www. samsung. com/be Píloha Europe Europe CZECH REPUBLIC 800-726-786(800-SAMCZECH REPUBLIC 800-726-786(800-SAMSUNG) SUNG) http://www. samsung. com/cz http://www. samsung. com/cz DENMARK DENMARK EIRE EIRE FINLAND FINLAND FRANCE FRANCE 70 70 19 70 70 70 19 70 0818 717 100 0818 717 100 030-6227 515 030-6227 515 3260 SAMSUNG 0, 15/Min) 3260 SAMSUNG( 0, 15/Min) http://www. samsung. com/dk http://www. samsung. com/dk http://www. samsung. com/ie http://www. samsung. com/ie http://www. samsung. com/fi http://www. samsung. com/fi http://www. samsung. com/fr http://www. samsung. com/fr GERMANY GERMANY HUNGARY HUNGARY ITALIA ITALIA 08 25 08 65 65 ( 0, 15/Min) 08 25 08 65 65 ( 0, 15/Min) 01805 SAMSUNG http://www. samsung. de 01805 SAMSUNG http://www. samsung. de (726-7864) ( 0, 14/Min) (726-7864) ( 0, 14/Min) 06-80-SAMSUNG(726-7864) 06-80-SAMSUNG(726-7864) 800-SAMSUNG(726-7864) 800-SAMSUNG(726-7864) LUXEMBURG LUXEMBURG NETHERLANDS NETHERLANDS NORWAY NORWAY POLAND POLAND PORTUGAL PORTUGAL SLOVAKIA SLOVAKIA SPAIN SPAIN SWEDEN SWEDEN 02 261 03 710 http://www. samsung. com/lu 0035 (0)2 261 03 710 http://www. samsung. com/lu 0900 SAMSUNG (726-7864 http://www. samsung. com/nl 0900 SAMSUNG (726-7864 http://www. samsung. com/nl 0, 10/Min) 0, 10/Min) 815-56 480 815-56 480 0 801 801 881 0 801 801 881 http://www. samsung. com/hu http://www. samsung. com/hu http://www. samsung. com/it http://www. samsung. com/it http://www. samsung. com/no http://www. samsung. com/no http://www. samsung. com/pl http://www. samsung. com/pl 022-607-93-33 022-607-93-33 80820-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/pt 80820-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/pt 0800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/sk 0800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/sk 902-1-SAMSU(72678) 902-1-SAMSU(72678) 0771-400 200 0771-400 200 Switzerland Switzerland U. K U. K 0800-SAMSUNG(726-7864) 0800-SAMSUNG(726-7864) 0845 SAMSUNG(7267864) 0845 SAMSUNG(7267864) CIS CIS http://www. samsung. com/es http://www. samsung. com/es http://www. samsung. com/se http://www. samsung. com/se http://www. samsung. com/ch http://www. samsung. com/ch http://www. samsung. com/uk http://www. samsung. com/uk ESTONIA ESTONIA LATVIA LATVIA LITHUANIA LITHUANIA KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN KYRGYZSTAN KYRGYZSTAN RUSSIA RUSSIA TADJIKISTAN TADJIKISTAN UKRAINE UKRAINE UZBEKISTAN UZBEKISTAN 800-7267 800-7267 8000-7267 8000-7267 8-800-77777 8-800-77777 8-10-800-500-55-500 8-10-800-500-55-500 00-800-500-55-500 00-800-500-55-500 8-800-555-55-55 8-800-555-55-55 http://www. samsung. lt http://www. samsung. lt http://www. samsung. com/ http://www. samsung. com/ kz_ru kz_ru http://www. samsung. ru http://www. samsung. ru http://www. samsung. ua http://www. samsung. ua http://www. samsung. com/ http://www. samsung. com/ kz_ru kz_ru http://www. samsung. ee http://www. samsung. ee http://www. samsung. com/lv http://www. samsung. com/lv 8-10-800-500-55-500 8-10-800-500-55-500 8-10-800-500-55-500 8-10-800-500-55-500 8-800-502-0000 8-800-502-0000 AUSTRALIA AUSTRALIA CHINA CHINA 800-810-5858 800-810-5858 400-810-5858 400-810-5858 Asia Pacific Asia Pacific 1300 362 603 1300 362 603 http://www. samsung. com/au http://www. samsung. com/au http://www. samsung. com/cn http://www. samsung. com/cn Píloha Asia Pacific 010-6475 1880 HONG KONG: 3698 - 4698 INDIA 3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282 INDONESIA JAPAN MALAYSIA New zealand PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND TAIWAN VIETNAM 0800-112-8888 0120-327-527 1800-88-9999 http://www. samsung. com/id http://www. samsung. com/jp http://www. samsung. com/my http://www. samsung. com/hk http://www. samsung. com/in 0800 SAMSUNG(0800 726 http://www. samsung. com/nz 786) 1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1800-29-3232 02-689-3232 0800-329-999 1 800 588 889 http://www. samsung. com/tw http://www. samsung. com/vn http://www. samsung. com/ph 1800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/sg http://www. samsung. com/th Middle East & Africa SOUTH AFRICA TURKEY U. A. E 0860-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/za 444 77 11 800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726 http://www. samsung. com/tr http://www. samsung. com/ae Termíny Roztec bod Obraz na monitoru se skládá z cervených, zelených a modrých bod. Cím blíze jsou body k sob, tím vyssí je rozlisení. Vzdálenost mezi dvma body stejné barvy se oznacuje jako , , roztec bod". Jednotka: mm Obrazovku je nutné nkolikrát za sekundu pekreslovat, aby se uzivateli zobrazoval obraz. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 2343NW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 2343NW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag