Návod k použití SAMSUNG 2333T UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 2333T. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 2333T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 2333T.


SAMSUNG 2333T UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1424 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 2333T (2258 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 2333TUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 2333TN/2333T Monitor LCD Uzivatelská pírucka Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ Nez zacnete . 2-6 POUZÍVÁNÍ VÝROBKU Nastavení optimálního rozlisení . 3-4 Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD:On Screen Display neboli zobrazení na obrazovce) . [. . . ] Zkontrolujte, zda se v nastavení ovládacích panel zobrazují správné hodnoty rozlisení a obnovovací frekvence obrazovky. Dalsí informace naleznete v dokumentaci k operacnímu systému Windows. Pouzívání výrobku 3-3 3-4 Tlacítka pro obsluhu výrobku Tlacítka pro obsluhu výrobku IKONA POPIS Stisknutím tohoto tlacítka vyvoláte zobrazení na obrazovce (OSD). Toto tlacítko slouzí také k ukoncení nabídky OSD anebo k návratu na vyssí úrove nabídky OSD. * Zámek nastavení OSD Tato funkce uzamkne nabídku OSD, aby byla aktuální nastavení zachována nebo aby nemohla být zmnna jinou osobou. Svítí: Zámek nastavení OSD se aktivuje stisknutím a podrzením tlacítka MENU na 5 sekund. Vypnutý: Zámek nastavení OSD se deaktivuje optovným stisknutím a podrzením tlacítka MENU na 5 sekund. I kdyz je aktivován Zámek nastavení OSD, mohou uzivatelé nastavit jas a kontrast a mohou nastavit funkci úprav piazenou tlacítku [ ]. / Tato tlacítka slouzí k procházení nabídkou nebo k nastavení hodnot v nabídce OSD. Uzivatelé mohou nastavit <Customized Key> pro jednu z následujících funkcí. Pokud uzivatel po jejím nastavení tlacítko pro uzivatelské úpravy [ ] stiskne, provede se nakonfigurovaná funkce. · <MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size> Funkci <Customized Key> lze nastavit výbrem polozky <SETUP&RESET> -> <Customized Key> v nabídce OSD. Pokud pi nepítomnosti nabídky OSD stisknete tlacítko [ ], pepne se vstupní signál (ana- log/digital). Pi pepnutí vstupního signálu tlacítkem [ ] anebo pi zapnutí výrobku se v levém horním rohu obrazovky zobrazí zpráva s informací o vybraném vstupním signálu. · · Chcete-li vybrat rezim digital, musíte výrobek a pocítac propojit pomocí kabelu DVI. Tato funkce není dostupná pro výrobky, které mají pouze analogové rozhraní. 3-4 Pouzívání výrobku IKONA AUTO POPIS Stisknutím tlacítka [AUTO] se nastavení obrazovky upraví automaticky. Pokud se v nabídce Vlastnosti zobrazení zmní nastavení rozlisení, provede se funkceAUTO adjustment. Stisknutím tohoto tlacítka výrobek zapnete nebo vypnete. Tento indikátor svítí pi normálním provozu a jednou blikne pi ulození nastavení. Dalsí informace o funkci úspory energie najdete v Dalsích informacích v cásti funkce úspory energie. Pokud výrobek po delsí dobu nepouzíváte, doporucuje se odpojit napájecí kabel, aby se minimalizovala spoteba elektrické energie. Indikátor napájení Pouzívání výrobku 3-4 3-5 Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD:On Screen Display neboli zobrazení na obrazovce) Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD: zobrazení na obrazovce)Struktura HLAVNÍ NABÍDKA PICTURE Brightness Fine COLOR MagicColor Color Effect SIZE & POSITION SETUP&RESE T Auto Source INFORMATION Funkce monitoru se mohou v závislosti na modelu lisit. H-Position Contrast Response Time Red Gamma V-Position Image Size Green Blue Color Tone PODNABÍDKA Sharpness MagicBright Coarse Reset Menu Transparency PC/AV Mode Language Display Time Off Timer On/Off Customized Key Off Timer Setting PICTURE NABÍDKA Brightness Ovládá jas obrazovky. POPIS Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicBright> nastavena do rezimu <Dynamic Contrast>. Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicBright> nastavena do rezimu <Dynamic Contrast>. Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. [. . . ] Windows 7: Rozlisení zmte výbrem moznosti Control Panel (Ovládací panely) Appearance and Personalization (Vzhled a pizpsobení) Display (Zobrazení) Adjust resolution (Upravit rozlisení). (Dalsí informace naleznete v uzivatelské pírucce pocítace nebo grafické karty. ) Jak se pouzívá funkce úspory energie? Windows XP: Funkci nakonfigurujete výbrem moznosti Ovládací panely Vzhled Zobrazení Nastavení spoice obrazovky anebo mzete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS v pocítaci. Windows ME/2000 : Funkci nakonfigurujete výbrem moznosti Ovládací panely Zobrazení Nastavení spoice obrazovky anebo provete konfiguraci v nastavení systému BIOS v pocítaci. Windows Vista: Nastavení zmte výbrem moznosti Ovládací panely Vzhled a pizpsobení Individuální nastavení Spoic obrazovky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 2333T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 2333T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag