Návod k použití SAMSUNG 2333SW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 2333SW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 2333SW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 2333SW.


SAMSUNG 2333SW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4429 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 2333SW QUICK GUIDE (971 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 2333SWUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 2333SW Monitor LCD Uzivatelská pírucka Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní V opacném pípad mze dojít ke smrtelnému úrazu nebo zranní osob. V opacném pípad mze dojít ke zranní osob nebo poskození majetku. [. . . ] Pokud program bzí v systému Windows® XP, pejdte na polozku , , Control Panel (Ovládací panely)" v nabídce , , Start". Klepnte na ikonu , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" v okn , , Control Panel (Ovládací panely)". Na obrazovce , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" pejdte dol a vyhledejte polozku , , MagicTuneTM". Klepnutím na tlacítko , , Change/Remove (Zmnit nebo odebrat programy)" program odeberete. Klepnutím na tlacítko , , Yes (Ano)" spustíte proces odebrání. Pockejte, dokud se nezobrazí dialogové okno , , Uninstall Complete (Odinstalování bylo dokonceno)". Poznámka Technickou podporu pro program MagicTuneTM, casto kladené dotazy (otázky a odpovdi) a aktualizace softwaru najdete na webové stránce programu MagicTuneTM. 2. 6. 28 Pouzívání softwaru MultiScreen Instalace 1. Poznámka Pokud se na hlavní obrazovce nezobrazí automaticky otevené okno pro instalaci softwaru, nainstalujte program MultiScreen pomocí spustitelného souboru na disku CD. Kdyz se objeví okno Prvodce InstallShield, klepnte na tlacítko , , Next (Dalsí)". Vyberte moznost , , I agree to the terms of the license agreement (Souhlasím s podmínkami licencního ujednání)", pokud souhlasíte s podmínkami pouzívání. Vyberte slozku, do které má být program MultiScreen nainstalován. Po dokoncení instalace se na plose objeví ikona spustitelného souboru programu Multiscreen. Program spustíte poklepáním na ikonu. Ikona pro spustní programu Multiscreen se nemusí v závislosti na specifikaci pocítacového systému nebo monitoru zobrazit. Pokud k této situaci dojde, stisknte klávesu F5. Problémy pi instalaci Instalace programu MultiScreen mze být ovlivnna nkolika faktory, jako je videokarta, základní deska a síové prostedí. 29 Pouzívání softwaru Systémové pozadavky OS · · · · Windows 2000 Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows VistaTM Doporucujeme pouzívat program MultiScreen pouze v systému Windows® 2000 nebo novjsím. Hardware · · 32 MB pamti nebo více 60 MB místa na pevném disku nebo více Odebrání Software Multiscreen mze být odstrann pouze pomocí funkce , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" prostednictvím ovládacího panelu systému Windows®. Pi odebírání programu Multiscreen postupujte podle tchto krok. V nabídce , , Start" zvolte polozky , , Setting/Control Panel (Nastavení/Ovládací panely)" a poklepejte na ikonu , , Add/Delete a program (Pidat nebo odebrat programy)". Ze seznamu vyberte polozku Multiscreen a klepnte na tlacítko , , Add/Delete (Zmnit nebo odebrat)". 30 Nastavení monitoru Pímé funkce AUTO Pi stisknutí tlacítka , , AUTO" se ve stedu obrazovky objeví obrazovka automatického nastavení. Automatické nastavení umozuje monitoru automatické pizpsobení analogovému vstupnímu signálu. (Dostupné pouze v rezimu Analog. ) Pokud funkce automatického nastavení nefunguje správn, stisknte opt tlacítko , , AUTO" pro nové, pesnjsí nastavení obrazu. Jestlize zmníte rozlisení prostednictvím okna ovládacích panel, bude funkce automatického nastavení provedena automaticky. Zamknutí a odemknutí OSD Po stisknutí tlacítka AUTO po uzamcení nabídky na obrazovce Po stisknutí tlacítka MENU po uzamcení nabídky na obrazovce 31 Nastavení monitoru Tato funkce uzamkne nabídku na obrazovce, aby byl zachován aktuální stav nastavení a bylo ostatním zabránno toto nastavení zmnit. Uzamknutí: Podrzte tlacítko MENU po dobu více nez pt (5) sekund, tím se aktivuje funkce uzamcení nabídky na obrazovce. [. . . ] Cím blíze jsou body k sob, tím vyssí je rozlisení. Vzdálenost mezi dvma body stejné barvy se oznacuje jako , , roztec bod". Jednotka: mm Obrazovku je nutné nkolikrát za sekundu pekreslovat, aby se uzivateli zobrazoval obraz. Frekvence tohoto opakování za sekundu se oznacuje jako vertikální frekvence neboli obnovovací frekvence. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 2333SW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 2333SW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag