Návod k použití SAMSUNG 2243QW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 2243QW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 2243QW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 2243QW.


SAMSUNG 2243QW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5644 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 2243QW QUICK GUIDE (2298 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 2243QWUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 2243QW/2243QWX Monitor LCD Uzivatelská pírucka Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní V opacném pípad mze dojít ke smrtelnému úrazu nebo zranní osob. V opacném pípad mze dojít ke zranní osob nebo poskození majetku. [. . . ] Jestlize zmníte rozlisení prostednictvím okna ovládacích panel, bude funkce automatického nastavení provedena automaticky. Zamknutí a odemknutí OSD Po stisknutí tlacítka AUTO po uzamcení nabídky na obrazovce Nastavení monitoru Po stisknutí tlacítka MENU po uzamcení nabídky na obrazovce Tato funkce uzamkne nabídku na obrazovce, aby byl zachován aktuální stav nastavení a bylo ostatním zabránno toto nastavení zmnit. Uzamknutí: Podrzte tlacítko MENU po dobu více nez pt (5) sekund, tím se aktivuje funkce uzamcení nabídky na obrazovce. Odemknutí: Podrzte tlacítko MENU po dobu více nez pt (5) sekund, címz se deaktivuje funkce uzamcení nabídky na obrazovce. Nastavení monitoru Poznámka I kdyz je funkce uzamcení nabídky na obrazovce aktivní, stále mzete nastavit jas a kontrast a provádt nastavení Customized Key ( ) pomocí tlacítka Direct. Customized key Piazení klávesy pro uzivatelské úpravy lze pouzít pro tlacítko Custom dle vasich pozadavk. Chcete-li po konfiguraci klávesy pro uzivatelské úpravy na urcitou funkci zobrazit provozní obrazovku po stisknutí tlacítka [ ], klepnte na název jednotlivých funkcí. ( Image Size - MagicBright - MagicColor - Color Effect) Poznámka Klávesu pro uzivatelské úpravy lze nakonfigurovat na pozadovanou funkci prostednictvím nabídky Setup > Customized Key. Nastavení monitoru Brightness Pokud není zobrazena nabídka na obrazovce, upravte jas pomocí tlacítka Brightness ( ). SOURCE Zvolí video signál pi vypnuté funkci OSD. Nastavení monitoru Funkce OSD Picture Color Image OSD Nastavení Information Brightness Contrast MagicBright Color trol Con- Color Effect Gamma H-Position V-Position MagicColor Color Tone Coarse Jazyk Obnovit Fine H-Position Sharpness V-Position Transparen- Display cy Time Customized Auto Source Image Size Key Picture Brightness (Není k dispozici v rezimu MagicBright funkce Dynamic Contrast. ) Pomocí nabídek na obrazovce mzete upravit jas podle vlastní volby. MENU , MENU Contrast (Není k dispozici v rezimu MagicBright funkce Dynamic Contrast. ) Nastavení monitoru Pomocí nabídek na obrazovce mzete upravit kontrast podle vlastní volby. ( Toto nastavení není k dispozici v rezimu MagicColor pi nastavení Full a Intelligent. ) MENU , , MENU MagicBright Chcete-li procházet pedkonfigurované rezimy, stisknte tlacítko . MagicBright je nová funkce poskytující optimální prostedí pro zobrazení, závisející na obsahu sledovaného obrazu. Nyní je k dispozici sedm rzných rezim: Custom, Text, Inter- Nastavení monitoru net, Game, Sport, Movie a Dynamic Contrast. Kazdý rezim má vlastní pednastavenou úrove jasu. Jedno z tchto sedmi nastavení mzete snadno zvolit stisknutím tlacítka Customized Key. · Custom Pestoze byly pednastavené hodnoty nasimi techniky pecliv zvoleny, nemusí v závislosti na vasich zvyklostech vyhovovat pro optimální pohodu vasich ocí. V takovém pípad nastavte jas a kontrast pomocí nabídky na obrazovce. · Text Pro dokumenty nebo práci s obtízným textem. · Internet Pro práci s rznými druhy obrazu, jako je text a grafika. · Game Pro sledování pohyblivých snímk, nap. · Sport Pro sledování pohyblivých snímk, nap. · Dynamic Contrast Funkce Dynamic Contrast automaticky detekuje distribuci vstupního obrazového signálu a nastavuje optimální kontrast. MENU , , MENU Color (Není k dispozici v rezimu MagicBright funkce Dynamic Contrast. ) Nastavení monitoru MagicColor MagicColor je nová technologie, kterou spolecnost Samsung vyvinula speciáln ke zlepsení zobrazení digitálních snímk a zobrazení jasnjsích, pirozených barev bez negativního vlivu na kvalitu obrazu. · · · · Off ­ Návrat do pvodního rezimu. Demo ­ Vpravo se zobrazí obrazovka ped pouzitím funkce MagicColor a vlevo obrazovka po pouzití funkce MagicColor. Full ­ Zobrazení jasných, pirozených barev a realistictjsí, cistsí pleové barvy. [. . . ] Cím blíze jsou body k sob, tím vyssí je rozlisení. Vzdálenost mezi dvma body stejné barvy se oznacuje jako , , roztec bod". Jednotka: mm Obrazovku je nutné nkolikrát za sekundu pekreslovat, aby se uzivateli zobrazoval obraz. Frekvence tohoto opakování za sekundu se oznacuje jako vertikální frekvence neboli obnovovací frekvence. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 2243QW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 2243QW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag