Návod k použití SAMSUNG 2243FW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 2243FW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 2243FW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 2243FW.


SAMSUNG 2243FW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4806 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 2243FW (4298 ko)
   SAMSUNG 2243FW QUICK GUIDE (1318 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 2243FWUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 2043FW/2043FWX/2243FW/2243FWX Monitor LCD Uzivatelská pírucka Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní V opacném pípad mze dojít ke smrtelnému úrazu nebo zranní osob. V opacném pípad mze dojít ke zranní osob nebo poskození majetku. [. . . ] Windows® je registrovanou obchodní známkou spolecnosti Microsoft Corporation, Inc. 2. 7. MultiScreen Pouzívání softwaru Instalace 1. Poznámka Pokud se na hlavní obrazovce nezobrazí automaticky otevené okno pro instalaci softwaru, nainstalujte program MultiScreen pomocí spustitelného souboru na disku CD. Kdyz se objeví okno Prvodce InstallShield, klepnte na tlacítko , , Next (Dalsí)". Vyberte moznost , , I agree to the terms of the license agreement (Souhlasím s podmínkami licencního ujednání)", pokud souhlasíte s podmínkami pouzívání. Vyberte slozku, do které má být program MultiScreen nainstalován. Po dokoncení instalace se na plose objeví ikona spustitelného souboru programu Multiscreen. Program spustíte poklepáním na ikonu. Ikona pro spustní programu Multiscreen se nemusí v závislosti na specifikaci pocítacového systému nebo monitoru zobrazit. Pokud k této situaci dojde, stisknte klávesu F5. Problémy pi instalaci Instalace programu MultiScreen mze být ovlivnna nkolika faktory, jako je videokarta, základní deska a síové prostedí. Systémové pozadavky OS · · · · Windows 2000 Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows VistaTM Doporucujeme pouzívat program MultiScreen pouze v systému Windows® 2000 nebo novjsím. Hardware · · 32 MB pamti nebo více 60 MB místa na pevném disku nebo více Odebrání Software Multiscreen mze být odstrann pouze pomocí funkce , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" prostednictvím ovládacího panelu systému Windows®. Pouzívání softwaru Pi odebírání programu Multiscreen postupujte podle tchto krok. V nabídce , , Start" zvolte polozky , , Setting/Control Panel (Nastavení/Ovládací panely)" a poklepejte na ikonu , , Add/Delete a program (Pidat nebo odebrat programy)". Ze seznamu vyberte polozku Multiscreen a klepnte na tlacítko , , Add/Delete (Zmnit nebo odebrat)". Nastavení monitoru Pímé funkce AUTO Pi stisknutí tlacítka , , AUTO" se ve stedu obrazovky objeví obrazovka automatického nastavení. Automatické nastavení umozuje monitoru automatické pizpsobení analogovému vstupnímu signálu. (Dostupné pouze v rezimu Analog. ) Pokud funkce automatického nastavení nefunguje správn, stisknte opt tlacítko , , AUTO" pro nové, pesnjsí nastavení obrazu. Jestlize zmníte rozlisení prostednictvím okna ovládacích panel, bude funkce automatického nastavení provedena automaticky. Zamknutí a odemknutí OSD Po stisknutí tlacítka AUTO po uzamcení nabídky na obrazovce Nastavení monitoru Po stisknutí tlacítka MENU po uzamcení nabídky na obrazovce Tato funkce uzamkne nabídku na obrazovce, aby byl zachován aktuální stav nastavení a bylo ostatním zabránno toto nastavení zmnit. Uzamknutí: Podrzte tlacítko MENU po dobu více nez pt (5) sekund, tím se aktivuje funkce uzamcení nabídky na obrazovce. Odemknutí: Podrzte tlacítko MENU po dobu více nez pt (5) sekund, címz se deaktivuje funkce uzamcení nabídky na obrazovce. Nastavení monitoru Poznámka I kdyz je funkce uzamcení nabídky na obrazovce aktivní, stále mzete nastavit jas a kontrast a provádt nastavení Customized Key ( ) pomocí tlacítka Direct. Customized key Piazení klávesy pro uzivatelské úpravy lze pouzít pro tlacítko Custom dle vasich pozadavk. Chcete-li po konfiguraci klávesy pro uzivatelské úpravy na urcitou funkci zobrazit provozní obrazovku po stisknutí tlacítka [ ], klepnte na název jednotlivých funkcí. ( Image Size - MagicBright - MagicColor - Color Effect) Poznámka Klávesu pro uzivatelské úpravy lze nakonfigurovat na pozadovanou funkci prostednictvím nabídky Setup > Customized Key. Nastavení monitoru Brightness Pokud není zobrazena nabídka na obrazovce, upravte jas pomocí tlacítka Brightness ( ). SOURCE Zvolí video signál pi vypnuté funkci OSD. Nastavení monitoru Funkce OSD Picture Color Image OSD Setup Information Brightness Contrast MagicBright MagicColor Color Tone Color Con- Color Effect Gamma trol Coarse Language Reset Fine H-Position Customized Key Sharpness H-Position V-Position Off Timer Transparency Auto Source V-Position Display Time Image Size Picture Brightness (Není k dispozici v rezimu MagicBright funkce Dynamic Contrast. ) Pomocí nabídek na obrazovce mzete upravit jas podle vlastní volby. MENU , MENU Contrast (Není k dispozici v rezimu MagicBright funkce Dynamic Contrast. ) Nastavení monitoru Pomocí nabídek na obrazovce mzete upravit kontrast podle vlastní volby. ( Toto nastavení není k dispozici v rezimu MagicColor pi nastavení Full a Intelligent. ) MENU , , MENU MagicBright Chcete-li procházet pedkonfigurované rezimy, stisknte tlacítko . MagicBright je nová funkce poskytující optimální prostedí pro zobrazení, závisející na obsahu sledovaného obrazu. Nyní je k dispozici sedm rzných rezim: Custom, Text, Inter- Nastavení monitoru net, Game, Sport, Movie a Dynamic Contrast. [. . . ] DOMINICA 0800-333-3733 0800-124-421 4004-0000 800-SAMSUNG(726-7864) 01-8000112112 0-800-507-7267 1-800-10-7267 800-6225 1-800-299-0013 800-7919267 1-800-234-7267 00-1800-5077267 800-7267 1-800-682-3180 1-800-751-2676 http://www. samsung. com/cl http://www. samsung. com/co http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/ar http://www. samsung. com/br http://www. samsung. com/mx TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/latBAGO in VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www. samsung. com/latin Europe AUSTRIA BELGIUM 0810-SAMSUNG (7267864 , 0. 07/min) 02 201 2418 http://www. samsung. com/be http://www. samsung. com/at Píloha Europe CZECH REPUBLIC 800 - SAMSUNG (800 -726786)) http://www. samsung. com/cz DENMARK EIRE FINLAND FRANCE GERMANY HUNGARY ITALIA LUXEMBURG NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND U. K 8 - SAMSUNG (7267864) 0818 717 100 30 - 6227 515 3260 'dites' SAMSUNG ( 0, 15/Min) 0825 08 65 65 ( 0. 15/Min) 01805-SAMSUNG (7267864, 0. 14/Min) 800-SAMSUNG(726-7864) 02 261 03 710 http://www. samsung. com/dk http://www. samsung. com/ie http://www. samsung. com/fi http://www. samsung. com/fr http://www. samsung. de 06-80-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/hu http://www. samsung. com/it http://www. samsung. com/lu 0900-SAMSUNG(7267864 http://www. samsung. com/nl 0. 10/Min) 3 - SAMSUNG (7267864) 022-607-93-33 808 20-SAMSUNG (7267864) http://www. samsung. com/pt 0800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/sk 902-1-SAMSUNG (902 172 678) 075 - SAMSUNG (726 78 64) http://www. samsung. com/se 0848 - SAMSUNG(7267864 , CHF 0. 08/min) 0845 SAMSUNG(7267864) CIS http://www. samsung. com/uk http://www. samsung. com/ch http://www. samsung. com/es http://www. samsung. com/no 0-801-1SAMSUNG (172678) http://www. samsung. com/pl ESTONIA LATVIA LITHUANIA KAZAKHSTAN KYRGYZSTAN RUSSIA TADJIKISTAN UKRAINE UZBEKISTAN 800-7267 8000-7267 8-800-77777 8-10-800-500-55-500 00-800-500-55-500 8-800-555-55-55 8-10-800-500-55-500 8-800-502-0000 8-10-800-500-55-500 http://www. samsung. ee http://www. samsung. com/lv http://www. samsung. lt http://www. samsung. com/ kz_ru http://www. samsung. ru http://www. samsung. ua http://www. samsung. com/ kz_ru Asia Pacific AUSTRALIA CHINA 1300 362 603 800-810-5858 400-810-5858 http://www. samsung. com/au http://www. samsung. com/cn Píloha Asia Pacific 010-6475 1880 HONG KONG: 3698 - 4698 INDIA 3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011 INDONESIA JAPAN MALAYSIA NEW ZEALAND PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND TAIWAN VIETNAM 0800-112-8888 0120-327-527 1800-88-9999 0800 SAMSUNG(0800 726 786) 1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1800-29-3232 02-689-3232 0800-329-999 1 800 588 889 http://www. samsung. com/tw http://www. samsung. com/vn http://www. samsung. com/id http://www. samsung. com/jp http://www. samsung. com/my http://www. samsung. com/nz http://www. samsung. com/ph http://www. samsung. com/hk http://www. samsung. com/in 1800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/sg http://www. samsung. com/th Middle East & Africa SOUTH AFRICA TURKEY U. A. E 0860-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/za 444 77 11 800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726 http://www. samsung. com/tr http://www. samsung. com/ae Termíny Roztec bod Obraz na monitoru se skládá z cervených, zelených a modrých bod. Cím blíze jsou body k sob, tím vyssí je rozlisení. Vzdálenost mezi dvma body stejné barvy se oznacuje jako , , roztec bod". Jednotka: mm Obrazovku je nutné nkolikrát za sekundu pekreslovat, aby se uzivateli zobrazoval obraz. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 2243FW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 2243FW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag