Návod k použití SAMSUNG 2243EW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 2243EW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 2243EW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 2243EW.


SAMSUNG 2243EW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4713 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 2243EW QUICK GUIDE (1318 ko)
   SAMSUNG 2243EW DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (94 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 2243EWUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 943EW/943EWX/2043EW/2043EWX/2243EW/2243EWX Monitor LCD Uzivatelská pírucka Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní V opacném pípad mze dojít ke smrtelnému úrazu nebo zranní osob. V opacném pípad mze dojít ke zranní osob nebo poskození majetku. [. . . ] · Sport Pro sledování pohyblivých snímk, nap. · Dynamic Contrast Funkce Dynamic Contrast automaticky detekuje distribuci vstupního obrazového signálu a nastavuje optimální kontrast. MENU , , MENU Color (Není k dispozici v rezimu MagicBright funkce Dynamic Contrast. ) Nastavení monitoru MagicColor MagicColor je nová technologie, kterou spolecnost Samsung vyvinula speciáln ke zlepsení zobrazení digitálních snímk a zobrazení jasnjsích, pirozených barev bez negativního vlivu na kvalitu obrazu. · · · · Off ­ Návrat do pvodního rezimu. Demo ­ Vpravo se zobrazí obrazovka ped pouzitím funkce MagicColor a vlevo obrazovka po pouzití funkce MagicColor. Full ­ Zobrazení jasných, pirozených barev a realistictjsí, cistsí pleové barvy. Intelligent ­ Zobrazení jasných, cistých a pirozených barev. , , MENU MENU Nastavení monitoru Color Tone Je mozné zmnit tón barev a vybrat jeden ze cty rezim. · · · · Cool - Zbarví bílou do modra. Custom - Tento rezim zvolte v pípad, ze chcete obraz nastavit dle vlastních pozadavk. ( Toto nastavení není k dispozici v rezimu MagicColor pi nastavení Full a Intelligent. ) MENU , , , MENU Nastavení monitoru Color Control Nastavení vyvázení jednotlivých barevných slozek Red, Green, Blue. ( Toto nastavení není k dispozici v rezimu MagicColor pi nastavení Full a Intelligent. ) MENU , , , , MENU Color Effect Zmnou barev obrazovky lze zmnit celkový vzhled. ( Toto nastavení není k dispozici v rezimu MagicColor pi nastavení Full a Intelligent. ) Nastavení monitoru · · · · · · Off · Grayscale · Green · Aqua · Sepia Off - Pouzitím této moznosti se upraví efekty na obrazovce pouzitím achromatických barev. Grayscale - Zobrazí se výchozí cernobílé barvy. Green - V této moznosti je pouzit efekt zelené barvy na cernobílé obrazovce. Aqua - V této moznosti je pouzit efekt akvamarínové barvy na cernobílé obrazovce. Sepia - V této moznosti je pouzit efekt sépiových barev na cernobílé obrazovce. , , , MENU MENU Gamma Gamma ­ úpravou lze zmnit jas barev se stedním jasem. · Mode 1 , · Mode 2 , · , Mode 3 MENU MENU Nastavení monitoru Image Coarse Odstraní sum typu svislé pruhy. Mzete ji znovu vrátit na sted pomocí nabídky horizontálního ovládání. [. . . ] Cím blíze jsou body k sob, tím vyssí je rozlisení. Vzdálenost mezi dvma body stejné barvy se oznacuje jako , , roztec bod". Jednotka: mm Obrazovku je nutné nkolikrát za sekundu pekreslovat, aby se uzivateli zobrazoval obraz. Frekvence tohoto opakování za sekundu se oznacuje jako vertikální frekvence neboli obnovovací frekvence. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 2243EW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 2243EW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag