Návod k použití SAMSUNG 2033SW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 2033SW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 2033SW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 2033SW.


SAMSUNG 2033SW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4593 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 2033SW (4067 ko)
   SAMSUNG 2033SW QUICK GUIDE (971 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 2033SWUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 2033SW/2233SW Monitor LCD Uzivatelská pírucka Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní V opacném pípad mze dojít ke smrtelnému úrazu nebo zranní osob. V opacném pípad mze dojít ke zranní osob nebo poskození majetku. [. . . ] Kazdý rezim má vlastní pednastavenou úrove jasu. Jedno z tchto sedmi nastavení mzete snadno zvolit stisknutím tlacítka Customized Key. · Custom Pestoze byly pednastavené hodnoty nasimi techniky pecliv zvoleny, nemusí v závislosti na vasich zvyklostech vyhovovat pro optimální pohodu vasich ocí. V takovém pípad nastavte jas a kontrast pomocí nabídky na obrazovce. · Text Pro dokumenty nebo práci s obtízným textem. · Internet Pro práci s rznými druhy obrazu, jako je text a grafika. · Game Pro sledování pohyblivých snímk, nap. · Sport Pro sledování pohyblivých snímk, nap. · Dynamic Contrast Funkce Dynamic Contrast automaticky detekuje distribuci vstupního obrazového signálu a nastavuje optimální kontrast. MENU , , MENU Color (Není k dispozici v rezimu MagicBright funkce Dynamic Contrast. ) MagicColor MagicColor je nová technologie, kterou spolecnost Samsung vyvinula speciáln ke zlepsení zobrazení digitálních snímk a zobrazení jasnjsích, pirozených barev bez negativního vlivu na kvalitu obrazu. 47 Nastavení monitoru · · · · Off ­ Návrat do pvodního rezimu. Demo ­ Vpravo se zobrazí obrazovka ped pouzitím funkce MagicColor a vlevo obrazovka po pouzití funkce MagicColor. Full ­ Zobrazení jasných, pirozených barev a realistictjsí, cistsí pleové barvy. Intelligent ­ Zobrazení jasných, cistých a pirozených barev. , , MENU MENU Color Tone Je mozné zmnit tón barev a vybrat jeden ze cty rezim. · · · · Cool - Zbarví bílou do modra. Custom - Tento rezim zvolte v pípad, ze chcete obraz nastavit dle vlastních pozadavk. ( Toto nastavení není k dispozici v rezimu MagicColor pi nastavení Full a Intelligent. ) MENU , , , MENU Color Control Nastavení vyvázení jednotlivých barevných slozek Red, Green, Blue. ( Toto nastavení není k dispozici v rezimu MagicColor pi nastavení Full a Intelligent. ) MENU , , , 48 , MENU Nastavení monitoru Color Effect Zmnou barev obrazovky lze zmnit celkový vzhled. ( Toto nastavení není k dispozici v rezimu MagicColor pi nastavení Full a Intelligent. ) · · · · · · Off · Grayscale · Green · Aqua · Sepia Off - Pouzitím této moznosti se upraví efekty na obrazovce pouzitím achromatických barev. [. . . ] Vzdálenost mezi dvma body stejné barvy se oznacuje jako , , roztec bod". Jednotka: mm Obrazovku je nutné nkolikrát za sekundu pekreslovat, aby se uzivateli zobrazoval obraz. Frekvence tohoto opakování za sekundu se oznacuje jako vertikální frekvence neboli obnovovací frekvence. Jednotka: Hz Píklad: Pokud se stejný záblesk opakuje 60krát za sekundu, jde o hodnotu 60 Hz. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 2033SW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 2033SW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag