Návod k použití SAGEM C100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAGEM C100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAGEM C100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAGEM C100.


SAGEM C100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2365 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAGEM C100 DATASHEET (548 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAGEM C100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pouzití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpecné. Vypnte mobilní telefon v blízkosti zdravotnických pístroj Nemocnice nebo zdravotnická zaízení mohou vyuzívat pístroje citlivé na externí elektromagnetické záení na rádiové frekvenci. Postupujte vzdy podle platných pravidel nebo pedpis. Rusení Vsechny mobilní telefony mohou být ovlivnny rusením, které mze narusit jejich funkci. Zvlástní pedpisy Dodrzujte vsechny zvlástní pedpisy platné v kterémkoliv míst a vzdy vypnte telefon, kdykoliv je jeho pouzití zakázáno, nebo v pípad, ze jeho pouzití mze zpsobit rusení nebo nebezpecí. Vhodné pouzívání Pouzívejte telefon pouze v normální poloze (drzený u ucha). [. . . ] Sedá ikona zprávy oznacuje nízkou dlezitost. 5. Stisknutím [ ] nebo [ ] zobrazíte pedchozí nebo dalsí e-mail. Pouzívání mozností e-mailu Pi zobrazení e-mailu nebo hlavicky zobrazíte stisknutím <Moznosti> následující moznosti: · Nacíst: nactení celého e-mailu z e-mailového serveru. · Odpovdt: odeslání odpovdi odesilateli nebo odesilateli a vsem ostatním píjemcm. · Odstranit: odstranní celého e-mailu z telefonu nebo i ze serveru. · Pidat do seznamu filtru: pidání e-mailové adresy odesilatele nebo pedmtu na seznam blokování, aby byly e-maily z této adresy nebo obsahující e-maily tento pedmt odmítnuty. · Kopírovat polozku: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontakt z e-mailu. · Kopírovat médium: ulození pilozených soubor z e-mailu do pamti telefonu. Dalsí stránky v e-mailu zobrazíte stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo]. 54 Moje slozky (Menu 5. 2. 6) V tomto menu lze vytváet nové slozky a organizovat zprávy. Vytvoení nové slozky 1. Pouzívání mozností slozky Pi zobrazení seznamu slozek zobrazíte stisknutím <Moznosti> následující moznosti: · Otevít: otevení vybrané slozky. · Odstranit: odstranní vybrané slozky. Vytvoení sablony 1. · Nastavení odesílání: nastavení mozností pro odesílání zpráv MMS: Potvrzení o pectení: nastavení sít, aby vás informovala o dorucení zpráv. Skrýt adresu: nastavení skrytí vasí adresy na telefonu píjemce. Odpov o pectení: odeslání pozadavku na výpis o pectení spolu se zprávou. Priorita: nastavení úrovn dlezitosti zpráv. Datum vyprsení platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy ulozeny na serveru zpráv MMS. Cas dorucení: nastavení casového zpozdní ped odesláním zpráv. Velikost odchozí zprávy: nastavení maximální povolené velikosti polozek pipojených ke zprávám. Nastavení pijímání: nastavení mozností pro píjem zpráv MMS: Odmítnout anonym: odmítnutí zpráv od neznámých odesilatel. Povolit zprávy: nastavení sít, aby informovala odesilatele o tom, ze vám byla zpráva dorucena. Pijem v domácí síti: nastavení, zda telefon má nacítat nové zprávy automaticky, kdyz jste v domácí zón. Píjem v roamingu: nastavení, zda telefon má nacítat nové zprávy automaticky pi roamingu v jiné síti. Píjem v domácí síti nebo pi roamingu má následující moznosti: 57 Funkce menu Zprávy (Menu 5) Funkce menu - Rucn: telefon zobrazuje oznámení. [. . . ] Pouzití mobilního telefonu v letadle mze být nebezpecné pro provoz letadla a navíc je nezákonné. Nedodrzování tchto pokyn mze vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních sluzeb, popípad k právnímu postihu píslusné osoby. · · · · · Péce a údrzba Vás telefon je výrobek spickové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrn. Následující doporucení vám pomohou splnit vsechny zárucní podmínky a umozní uzívat tento výrobek mnoho let. · Uchovávejte telefon a vsechny jeho díly a píslusenství mimo dosah malých dtí a zvíat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAGEM C100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAGEM C100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag