Návod k použití PIONEER SE-M631TV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PIONEER SE-M631TV. Doufáme, že uživatelská příručka pro PIONEER SE-M631TV bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PIONEER SE-M631TV.


PIONEER SE-M631TV : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5725 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PIONEER SE-M631TV

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Síťové připojení může být funkční, jen pokud obě zařízení používají stejnou identifikaci SSID. • Data vysílaná a přijímaná prostřednictvím rádiového přenosu je možné zachytit a monitorovat. • Bezdrátový síťový adaptér je sestavený z citlivých elektronických součástek. Adaptér používejte k účelu, k němuž byl zkonstruován, a dodržujte následující zásady: - Nevystavujte jej vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. [. . . ] Jestliže se ani po provedení předcházejícího pokusu detekce adaptéru nezdaří, požádejte o radu v obchodě, kde jste jej koupili. Technické údaje Napájení Spotřeba energie Rozměry (Š x V x H) Hmotnost Vyhovuje normě Frekvenční rozsah Zabezpečení* 5 Vss 500 mA (Napájení z USB) Max. 18 g IEEE802. 11b/ IEEE802. 11g/ IEEE802. 11n pásmo 2, 4 GHz WPA™/ WPA2™ (Typ šifrování: TKIP/AES, Typ ověřování: PSK) WEP (64 bitů/128 bitů) * Tento adaptér podporuje šifrování WPA a WPA2. 3 Příslušenství (Čísla dílů odpovídají stavu k únoru 2012. Čísla mohou podléhat změnám. ) 1 Prodlužovací USB kabel (K2KYYYY00140) • Kabel použijte v případě, že adaptér nebude možné připojit přímo do zařízení. Podrobnosti o způsobu připojení byste měli najít v návodu k obsluze příslušného zařízení. • Používejte pouze ten USB kabel, který byl dodán se zařízením. Logo Wi-Fi Protected Setup je certifikační značkou Wi-Fi Alliance. „Wi-Fi“, „WPA“ a „WPA2“ jsou značky nebo registrované značky Wi-Fi Alliance. MAC adresa je vyznačená na spodní straně adaptéru. Informace o likvidaci pro uživatele elektrických spotřebičů a elektronických zařízení (v domácnosti) Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vyřazené elektrické nebo elektronické výrobky se nemají likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Místo toho by zařízení mělo být odevzdáno na sběrném místě určeném k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Případně můžete v některých zemích vrátit takový výrobek místnímu prodejci při nákupu nového spotřebiče. Počas automatického vyhľadávania v prostredí bezdrôtových sietí sa môžu zobraziť bezdrôtové siete (SSID*), na ktoré nemáte užívacie práva; používanie týchto sietí však môže byť pokladané za nezákonný prístup. * SSID (Service Set IDentification) je názov, ktorý používa bezdrôtová sieť LAN na identifikáciu určitej siete. • Dáta prenášané a prijímané rádiovými vlnami môžu byť zachytávané a monitorované. • Tento adaptér bezdrôtovej siete LAN obsahuje citlivé elektronické súčasti. 6 Tento adaptér používajte, prosím, na účel pre ktorý je určený a dodržiavajte nasledujúce pokyny: - Adaptér nevystavujte pôsobeniu vysokých teplôt ani priameho slnečného žiarenia. - Adaptér neohýbajte a nevystavujte ho silným nárazom. - Adaptér chráňte pred pôsobením vlhkosti. - Adaptér nerozoberajte a žiadnym spôsobom ho neupravujte. - Adaptér sa nepokúšajte nainštalovať do nekompatibilného zariadenia. • Zvoľte bezdrôtový smerovač 802. 11 n (prístupový bod). Toto zariadenie nie je možné pripojiť k bezdrôtovému smerovaču (prístupovému bodu) pri frekvencii 5, 0 GHz. [. . . ] Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikačná známka združenia Wi-Fi Alliance. Známka Wi-Fi Protected Setup je ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance. „Wi-Fi“, „WPA“ a „WPA2“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance. MAC adresa tohto zariadenia je uvedená na spodnej strane zariadenia. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PIONEER SE-M631TV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PIONEER SE-M631TV bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag